Зразок заповнення наказу про прийом на роботу форма т 1

Наказ про прийом на роботу зразок заповнення за формою т-1, а також, де скачати бланк наказу, що

Зразок заповнення наказу про прийом на роботу форма т 1

Після надання уповноваженій посадовій особі заяви про вступ на посаду, і посвідчення цієї заяви керівником організації, потрібно сформувати відповідний документ, офіційно засвідчує факт працевлаштування.

Таким буде наказ.

Наказ про прийом на роботу — це основний документ, що виражає згоду керівника організації в офіційній формі. Регулюється нормами статті 68 ТК РФ. Цей документ завжди видається на юридичних підставах, якими, в даному випадку, виступає заява претендента на посаду.

Наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис в триденний строк з дня фактичного початку роботи. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належним чином завірену копію зазначеного наказу (розпорядження).

При прийомі на роботу (до підписання трудового договору) роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника під розпис з правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними нормативними актами, безпосередньо пов'язаними з трудовою діяльністю працівника, колективним договором.

Після виходу наказу, прохання виявлення заявником вважається задоволеною. Так само вихід документа визначає початок процесу оформлення трудових відносин і дозвіл приступити до посадових обов'язків.

ДОВІДКА: Незалежно від наявності електронного виду документа, обов'язково потрібні для зберігання їх оригінали на паперовому носії.

Які існують форми документа?

Накази складаються і оформляються при використанні типових форм, затверджених Держкомстатом України 5.01.04 р, під № 1.

При прийомі на роботу використовуються форми Т-1 і Т-1а.

Якщо оформлення проводиться перекладом з однієї посади на іншу, використовується форма Т-5.

Форма Т-1. Наказ про прийом працівника на роботу за формою Т-1 використовується при оформленні на вступ на посаду одного співробітника. Допускає одного розпорядження. Визнана уніфікованої формою, що спирається на базові нормативи кадрового діловодства.

Форма Т-1а. Застосовується, коли одним розпорядженням на роботу оформляється кілька людей. Має специфічну структуру, в якій єдиний формат, з урахуванням норм, регламентованих кадрових діловодством, поширюється на кілька пунктів, щодо кількох працевлаштовуємо осіб.

Зразок наказу при прийомі на роботу за формою Т-1

Документ складає фахівець кадрової служби організації, або інша посадова особа, в чиї посадові функції входить дана відповідальність. Індивідуальні підприємці (ІП) мають право складати розпорядчі документи самостійно, якщо в штаті не передбачено спеціальна одиниця.

Розглянемо зразок заповнення наказу про прийом на роботу за формою Т-1. При складанні наказів використовується наказовий спосіб і позбавлена ​​форма розпорядження. Тобто в наказі неприпустимо використовувати займенники або прізвища посадової особи, його що становить.

Замість прізвища та ініціалів керівника або кадрового працівника, що становить наказ використовується найменування організації.

Воно дається в тому вигляді, в якому зареєстровано в якості засновника, в повному варіанті.

Допускаються тільки загальновизнані скорочення, такі як: ТОВ, ВАТ, НКО і т.п. Такі терміни як «Бюджетна установа» і т.п. вносяться повністю.

В цьому випадку правомочність наказу не обмежується періодом роботи керівника або кадрового працівника, а поширюється на весь термін діяльності компанії. Якщо компанія набуває нових юридичні рамки, стара документація не втрачається юридичну силу.

ДОВІДКА: Якщо на типовому фірмовому бланку наказу внесено відомості про організацію, дублювати їх не потрібно.

Посада. Посада, на яку приймається заявник повинна відповідати прийнятому раніше, штатним розкладом, а так же:

 • записи в трудовій книжці, яка заповнюється на підставі даного наказу;
 • заявою, з яким звернувся до роботодавця претендент на посаду.

Тут же обов'язково вказати підрозділ, в якому передбачається трудова діяльність заявника.

Наприклад: «цех», «дошкільне відділення» «відділ нижньої білизни» і т.п.

Дата припинення трудового договору. Якщо договір строковий і оформляється на заміщення основного працівника, вказується точна дата звільнення, що збігається з датою виходу основного працівника.

В інших випадках доцільно спиратися на обставини, супутні працевлаштування особи. Наприклад: «прийняти на час декретної відпустки» і т.п.

УВАГА: Приймати основного співробітника за строковим договором незаконно, якщо відсутні обставини, що вимагають обмеження по термінах працевлаштування.

П.І.Б. працівника. Дані відомості вносяться повністю, без скорочення ініціалами. Їх вносять у родовому відмінку однини. Потрібно перевірити, щоб ці відомості збігалися:

 • з паспортними даними;
 • з трудовою книжкою;
 • з документами про освіту.

Якщо прізвище (або інше) розрізняються, потрібно представити документ, що засвідчує зміну прізвища (або іншого). Наприклад, свідоцтво про вступ у шлюб, коли змінювалася прізвище.

Індивідуальний номер працівника.

Цей номер так само називається табельною. Він присвоюється кожному працівникові при прийомі на роботу. Його можна знайти в Журналі табельних номерів.

При присвоєнні чергового номера, навпаки вписується прізвище та ініціали особи, якому він присвоєний, а так само — номер наказу про прийом на роботу. Цей номер вноситься в спеціально виділений для нього поле.

Умова і порядок випробувального терміну. Якщо працевлаштовувати особі призначається випробувальний термін, це обов'язково відбивається в наказі. В даному випадку є обов'язковими і супутні відомості:

 • період випробувального терміну;
 • дата переведення на основну роботу;
 • інші обставини переведення на постійну посаду.

Умови прийому на роботу в наказі. У відповідному полі вказується, на якій основі приймається зазначена особа на посаду:

 • на постійній основі, в штат;
 • за сумісництвом;
 • з погодинною оплатою;
 • на певний обмежений термін.

Якщо передбачається випробувальний термін, ця обставина так само вказується в документі.

Умови прийому на роботу і характер роботи — що писати в наказі?

Умови прийому на роботу переважно залежать від обсягу робіт, передбачаються на відповідну штатну одиницю, від можливості трудоустраивающегося чола трудитися протягом відповідного кількості часу.

Так само тут враховується співрозмірний період, протягом якого посада залишалася вакантною.

ВАЖЛИВО: Умови прийому на роботу не повинні суперечити нормам трудового права, а так само локальної документації, яка регулює нормативи праці на даному виробництві (в компанії).

Характер робіт. Вноситься на цьому ж рядку, де вказані умови прийому на роботу. Необхідність їх внесення виникає при наявності специфічних нюансів. Наприклад, позмінно, на ненормований робочий день і т.п.

Оплата праці. Чи можна в наказі про прийом на роботу не вказувати оклад? Вказівка ​​окладу є обов'язковим пунктом. Тут вносяться відомості залежать від того, яким чином буде нараховуватися заробітна плата. Якщо оплата здійснюється на підставі чинного та затвердженого окладу — вноситься співмірна сума, з поясненням «з окладом».

Якщо нарахування проводяться з розрахунку за одну годину роботи — вноситься сума, з поясненням «з тарифною ставкою». Дані пояснення допускають підкреслення обраної інформації в зазначеному рядку.

В якості підстав використовується трудовий договір, укладений з працівником.

В інших випадках допускається заява претендента.

Віза керівника. Розпорядження за наказом про прийом працівника на роботу за формою Т-1 виходить від керівника, а тому візується ім. Інша посадова особа, що заміщає керівника, має право засвідчувати наказ тільки за умови:

 • що йому офіційно надано (наказом) дане право;
 • що це входить в його функціональні обов'язки.

Дата. У документі вказується дата виходу на роботу, яка повинна відповідати:

 • фактично встановленим першого робочого дня;
 • дню прийому на роботу в трудовому договорі, заяві та трудовій книжці.

Чи може наказ про прийом на роботу бути раніше дати виходу на роботу? Дата виходу наказу, а так само інших документів може не збігатися з першим робочим днем. Допускається вихід наказу про прийом на роботу раніше, але не пізніше першого робочого дня.

ДОВІДКА: Пізніше (не більше ніж на 5 днів) може вноситися тільки запис в трудову книжку.

Номер. Кожному з наказом присвоюється порядковий номер. Він присвоюється особою, що становить документ на підставі номера попереднього розпорядження, шляхом додавання до нього одиниці.

Скільки потрібно копій наказу про прийом на роботу?

Позначений документ завжди готується в одному примірнику. Для того, щоб внести його до особової справи співробітника, потрібно оформити виписку з наказу.

На підставі цього документа потрібні відомості включаються в кадрову документацію, в тому числі — в особисту картку, заповнену за формою Т-2 і в документацію з оформлення особового рахунку за формою Т-54.

Після оформлення трудового договору і трудової книжки, дані відомості не будуть потрібні. У разі необхідності, з наказу робиться додаткова виписка, яка представляється за місцем вимоги.

Чи потрібно знайомити співробітника з наказом? Наказ роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис. Він ставить її власноруч у присутності кадрового працівника або ВП. Відсутність даного підпису допускає визнання документа неправоспособно. Нижче ви можете завантажити уніфіковану форму Т-1 наказу про прийом на роботу.

Ознайомтеся як виглядає фото наказу про прийом на роботу.

Журнал реєстрації наказів про прийом на роботу

Кожна організація, незалежно від форми власності і статусу засновника, зобов'язана вести журнал, де реєструються накази. Журнал має вигляд книги і спеціалізовану форму, в якій розташована таблиця з колонками, в які вносяться відомості про кожний документ:

Листи в журналі повинні бути дотримуватися нумерацію, а журнал опломбований і прошнурований. Опломбування засвідчується штампом або печаткою, із зазначенням посади або прізвища особи, яка проводила опломбування.

У невеликих компаніях допустимо вести такі журнали, виготовлені самостійно. У великих організаціях і установах доцільно придбати готові бланки журналів. Коли всі сторінки журналу будуть заповнені, заводиться новий екземпляр, а старий забирається на зберігання в архів.

На фото приклад документа:

Як оформити наказ про прийом на роботу за формою Т-1а?

Цю форму наказу зручно використовувати індивідуальним підприємцям і засновникам, які набирають робітників бригадним методом.

На початку форми даються:

 • реквізити наказу;
 • дата виходу;
 • загальні відомості про роботодавця: найменування та код.

Далі в формі таблиці зазначаються відомості про працевлаштовуємо осіб. Щодо кожного з них заповнюються графи:

 • табельний номер;
 • прізвище ім'я по батькові;
 • посаду з зазначенням розряду і підрозділ;
 • тарифна ставка, оклад, з надбавками;
 • підставу наказу (трудовий договір);
 • дата виходу на роботу;
 • умови прийому на роботу, період, наявність випробувального терміну.

Багато хто не знає про те, ставиться печатка на наказі про прийом на роботу. Остання колонка в таблиці відводиться для проставлення підпису кожного з працівників, про ознайомлення його з наказом. Роботодавець підписує наказ внизу, під таблицею, і засвідчує його печаткою. Нижче ви можете завантажити зразок і шаблон наказу про прийом на роботу.

Приклад на фото нижче:

Документ на зображенні:

Де і який термін зберігаються документи?

Накази передаються до відділу кадрів, де підшиваються в окрему папку за роками виходу.

Зберігаються в вогнетривкій шафі, як і інші документи, які стосуються підвищеного ступеня збереження.

З відділу кадрів в архів вони можуть передаватися тільки по закінченні 5 років.

Згодом в архіві вони повинні зберігатися 75 років. У закінченні даного терміну — знищуються в установленому законодавством порядку.

УВАГА: Будь-які порушення роботодавця або уповноваженої посадової особи, в бік оформлення працівників, можуть розглядатися адміністративним порушенням за статтею 5.27 КоАП РФ. зі сплатою штрафу від 10 до 100 000 рублів.

висновок

Трудове законодавство передбачає норми, які пред'являються до складання наказів про працевлаштування співробітників, а так само — до регламенту зберігання і реєстрації кадрових документів.

Чи не знайшли відповіді на своє питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему — зверніться в форму онлайн-консультанта справа! Це швидко і безкоштовно!

Схожі статті

Источник: http://jak.koshachek.com/articles/nakaz-pro-prijom-na-robotu-zrazok-zapovnennja-za.html

Зразок заповнення наказу про прийом на роботу форма т 1

Зразок заповнення наказу про прийом на роботу форма т 1

Спростіть роботу з документами!

Онлайн-сервіс для автоматичного заповнення документів Дізнатися більше >>

 • Автоматичне заповнення типових форм документів
 • Друк документів з зображенням підпису і печатки
 • Фірмові бланки з вашим логотипом і реквізитами
 • Вивантаження документів в форматах Excel, PDF, CSV
 • Відправлення документів по email прямо з системи

Класс365 — швидке і зручне заповнення всіх первинних документів

Бланк затверджений Постановою Держкомстату РФ від 5 січня 2004 № 1 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати». При прийомі на роботу відразу кількох людей можна використовувати форму № Т-1а.

(Виписуйте документи без помилок і в 2 рази швидше за рахунок автоматичного заповнення документів в програмі Класс365)

Як спростити роботу з документами і вести облік легко і невимушенодокладніше >>

Спеціальна програма для малого бізнесу

Класс365 — онлайн програма для всіх:

 • 50 актуальних бланків документів
 • Торговий і Складський облік
 • CRM-система для роботи з клієнтами
 • Банк і Каса
 • Інтеграція з інтернет-магазинами
 • Вбудована пошта і відправка SMS
 • Звіти в один клік

Як правильно заповнити наказ про прийом на роботу

Наказ про прийом на роботу складається при оформленні співробітника на підприємстві за трудовим договором. Форма Т-1 служить для оформлення однієї людини, форма Т-1а — групи осіб.

Наказ містить в собі:

— Найменування підприємства та підрозділи; — Дані особи, що приймається на роботу; — Посада; — Випробувальний термін, якщо він є; — Умови прийому на роботу; — Порядок зарахування в штат (переклад з іншої компанії, за сумісництвом, в якості тимчасового заміщення відсутнього працівника, для виконання певного проекту, для постійної роботи і т.д.);

— Термін дії (якщо договір укладається безстроково, графу «Дата» залишають порожній).

Наказ про прийом на роботу складається співробітником кадрового відділу або іншою особою, відповідальною за кадрові питання.

Наказ підписує керівник організації або інше відповідальна особа, після чого документ пред'являється працівнику для ознайомлення і підпису.

Заповнена форма Т-1 служить підставою для внесення запису до трудової книжки та складання особистої картки (форма Т-2). Бухгалтерія відкриває особовий рахунок працівника.

Наказ зберігається на підприємстві, його копія може бути видана співробітнику.

1. Наказ складається на основі трудового договору, підписаного керівником підприємства і майбутнім співробітником. 2.

Інформація в розділах, де вказана ставка, розмір окладу і надбавок повинна повністю відповідати тим даними, що наведені в трудовому договорі. 3.

При складанні наказу вказується дата і час виходу на роботу. У разі, якщо працівник не вийшов на роботу вчасно, наказ може бути анульований.

4.

Графа «Дата» або «Період роботи» необхідно приділити особливу увагу: при складанні безстрокового наказу працедавець зможе звільнити співробітника тільки в разі грубого порушення трудової дисципліни, за його власним бажанням або в порядку скорочення. У разі, якщо співробітник зараховується в штат тимчасово, на період виконання певного проекту або в якості заміщення відсутнього фахівця, вказується конкретна дата завершення дії договору.

Форма Т-1 є уніфікованою, складається в мінімальний час, не вимагає від працівника залишати позначки про згоду з умовами праці. Додатково кадровий працівник оформляє листи узгодження медогляду, інструктажу і т.д.

Зверніть увагу! При укладанні з працівником трудового договору на невизначений термін в реквізитах «Дата» рядок «по» не заповнюється.

У рядку «Умови прийому на роботу, характер роботи» відображаються особливості роботи. Наприклад: режим роботи стандартний, робота за сумісництвом, переклад з іншої організації, заміщення тимчасово відсутнього працівника, виконання певної роботи (робота в торговому залі, в касі, офісі організації) і т.п.

Зміст наказу роботодавця має відповідати умовам укладеного трудового договору.

Наказ підписується керівником і працівником в триденний термін з дня підписання трудового договору. Замість керівника підписати наказ може уповноважена особа на підставі наказу по організації або дорученням.

Наказ про прийом на роботу Т-1, Т-1а

Наказ про прийом на роботу — це документ затвердженої форми Т-1 або Т-1а, який встановлює факт прийняття на роботу.

Наказ складається працівником відділу кадрів або юристом, візується керівником підприємства і доводиться до відома прийнятого співробітника під розпис. Він є підставою для закладу особової картки працівника, записи в трудовій книжці, присвоюванню табельного номера.

Якщо організація використовує власну форму наказу про прийом на роботу, то в змістовній частині повинні бути прописані такі дані:

 • Вказівка ​​розпорядчого дії.
 • ПІБ нового співробітника.
 • Посада.
 • Заробітня плата.
 • Випробувальний термін, якщо він необхідний.
 • Назва відділу.
 • Номер і дата трудового договору, за яким приймається новий працівник.

Якщо наказ складається на кілька людей, то перелічені пункти вказуються по кожному працівнику окремо.

Крім власної форми бланка наказу рекомендується використовувати затверджену форму Т-1 (на одну людину) або Т-1а (на групу осіб).

При заповненні уніфікованої форми потрібно звернути увагу, що графа «Дата» … «по» не заповнюється, в разі прийняття працівника на невизначений період.

«Тарифна ставка, оклад і надбавки» прописуються за даними штатного розкладу і повинні збігатися з даними трудового договору.

Наказ про прийом на роботу. Бланк і зразок заповнення за формою Т-1

Як тільки новий співробітник на підприємстві пройшов всілякі тести професійної придатності і всі посадові обов'язки з роботодавцем узгоджені, настає черга офіційного працевлаштування. Одним з документів, які є для оформлення співробітника на вакантну посаду, є Наказ про прийом на роботу за формою Т-1. Якщо приймається на роботу відразу група осіб, наказ складається за формою Т-1а.

Зразок і бланк наказу про прийом на роботу за формою Т-1

Наказ про прийом на роботу може бути складений співробітником кадрової служби, або самим роботодавцем, якщо підприємство невелике. Документ підписується відповідною посадовою особою (або керівником), і тільки після цього надається новому співробітнику для підпису.

Запис у трудовій книжці (або оформлення, якщо співробітник вперше її отримує) проводиться вже після складання та підписання форми Т-1.

Підписаний обома сторонами наказ про прийом на роботу йде в архів підприємства і зберігається там протягом усього терміну присутності працівника на тій чи іншій посаді.

Часом виникає ситуація, коли співробітнику може знадобитися цей наказ, в цьому випадку він робить запит в бухгалтерію, і та видає йому завірену копію документа.

На копії обов'язково має бути присутня печатка підприємства.

Етапи заповнення наказу про прийом на роботу за формою Т-1

Приступаючи до заповнення, пам'ятайте: ніяких помилок, описок і виправлень в документі бути не повинно. Поправити написане можна, при цьому необхідно поставити печатку підприємства і написати «виправленому вірити», а також розписатися посадової особи, відповідальної за кадри, або керівнику. Але простіше, якщо зроблена помилка, наказ знищити і створити новий.

Те, що вам необхідно заповнити в наказі про прийом співробітника на роботу нижче в зображеннях виділено жовтим маркером. Решта поля за замовчуванням присутні в зразку наказу і в коригуванню не потребують.

Отже, перш за все вписується найменування організації, в нашому випадку — ТОВ «Великий ліс».
далі — Номер документа і його дата.

Нумерувати дані документи можна довільним чином, але, зрозуміло, будь-яка кадрова служба робить це по порядку.
У нашому випадку наказ складено 14 лютого 2017 року, номер документа 24.

графа «прийняти на роботу» містить два поля для введення. Причому перше поле повинно бути заповнене в будь-якому випадку. Це дата, з якої працівник приступить до своїх посадових обов'язків.

Друге поле найчастіше виявляється порожнім, оскільки підприємство за замовчуванням приймає працівників безстроково.

Однак, якщо кінцевий термін присутності працівника на посаді встановлений трудовим договором, він обов'язково повинен бути відображений в цій графі.

Далі штатно заповнюємо ПІБ співробітника в називному відмінку, структурний підрозділ (якщо воно у вашого підприємства присутній), посаду і безпосередньо умови роботи на цій посаді.

Увага! Заповнення всіх полів наказу про прийом співробітника на роботу повинні відповідати укладеним раніше трудовим договором між працівником і роботодавцем.

Заповнюємо поле «оклад«І»премія«. Якщо премії не передбачено (як в нашому прикладі), останнє поле залишаємо порожнім.

Також якщо в трудовому договорі міститься умова випробувального терміну, то це повинно бути відображено в наказі. У бланку за замовчуванням вказано «місяць (ів)», ви ж можете виправити на «тижні», якщо вам необхідний термін коротше. У прикладі якраз ми так і вчинили.

поле «заснування«- це складова частина наказу, де повинні міститися дата і номер документа, на підставі якого складено даний наказ. У нашому випадку — трудовий договір.

Після складання наказу, посадова особа, або керівник ставить свій підпис, її розшифровку, вписує своє посаду.

Потім дає наказ на ознайомленні співробітника, який повинен упевнитися, що всі відомості в наказі відповідають раніше укладеного трудового договору.

Якщо ніяких розбіжностей не відмічено, співробітник сміливо ставить свій підпис і з призначеної дати може приступати до виконання обов'язків.

Загрузка…

Источник: http://wearethepeople.ru/nazva-kategorii/zrazok-zapovnennja-nakazu-pro-prijom-na-robotu/

Наказ про прийняття на роботу формі Т 1 – зразок заповнення. Наказ про прийняття на роботу як скласти зразок заповнений на 2016 рік

Зразок заповнення наказу про прийом на роботу форма т 1

Наказ про прийом на роботу за формою Т 1 потрібно оформляти відразу ж, як тільки людина затверджений на посаду працівника. На підставі чого складається акт визначає Закон. Підставою виступає трудовий договір. У постанові повинні бути вказані дати реєстрації даної угоди, на який робиться посилання, а також дата прийняття на посаду.

Наказ про прийняття на роботу форма Т 1. як заповнити?

На даний момент Законом встановлено уніфікувати оформлення таких паперів. Заповнюватися типовий зразок форми Т 1 він повинен на підставі того, що людина пише заяву про прийом на вакансію.

Далі бланк заповнення повинен мати ряд обов'язкових пунктів:

 • паспортні дані, які вказує приймається працівник
 • назва організації (ТОВ «Окуда», ІП Сидоров), код ОКПО роботодавця
 • відділ, в який підприємство бере на службу і посаду (токар, посаду головного бухгалтера, генерального директора)
 • умови (за сумісництвом на неповний робочий день, на час декретної відпустки).

Після цього бланку форми Т 1 присвоюється кадровий номер, ставиться печатка і інформація про реєстрацію документа вноситься в журнал. Хто підписує документ вирішується в залежності від ситуації (директор, виконуючий його обов'язки або відповідальний за ці питання).

Якщо на роботу приймається одночасно група осіб (кілька співробітників можуть йти і на різні посади). а не одна людина, то застосовується форма Т-1.

Зразок наказу про прийом на роботу — заповнена форма Т 1

Існує певна форма такого документ а. Типовий заповнений зразок можна скачати безкоштовно онлайн в ворде тут: Наказ про прийом на роботу заповнений повинен включати в себе відомості про посаду і ставки. яка була запропонована на співбесіді (дана сума може змінюватися в плином часу).

В тему: Зразок договору позики між фізичною та юридичною особою 2017

Наказ про прийняття на роботу за строковим трудовим договором (зразок), чим відрізняється?

Уніфікованої форми для оформлення співробітника за строковим трудовим договором не існує. Підписується такий же бланк форми Т1, а копія його видається працівнику.

+7 (499) 703-41-47 – Москва, Московська область
+7 (812) 309-83-52  — Санкт-Петербург, Ленінградська область

Головна особливість – даний документ укладається на конкретний термін, тобто крім обов'язків і ставки, прописана і дата припинення співпраці, в той час, як при оформленні звичайного паперу такого числа немає.

У договір роботодавець зобов'язаний внести умови (випадок), за невиконання яких співробітник може бути звільнений і до закінчення терміну служби.

Отже підсумуємо: в терміновому договорі вказується конкретна дата закінчення трудових відносин або ж перелік робіт, після виконання яких сік дії угоди закінчується і воно вважається розірваним.

Розірвання договору про роботу, як відбувається?

Розірвати договір, складений за зразком, можна на прохання самого працівника або ж за бажанням роботодавця. Для цього організація може стверджувати наказ про звільнення.

Для цього розпорядження містить інформацію про те, що до цього оголошується догана (могли застосовуватися також дисциплінарні стягнення), а також вказується стаття ТК, за якою особа буде звільнено.

При звільненні, коли оформлення закінчено, необхідно ознайомити співробітника з ним.

Для цього фахівець по особовому складу (кадровик) при ознайомленні роз'яснює деталі і просить ставити підпис.
Це не стосується термінових договорів, які без продовження вважаються розірваними автоматично. Також замислюючись про те як анулювати договір, потрібно перш за все перевірити чи правильно він був спочатку складений. Інакше він буде визнаний недійсним.

Накази потім рік зберігаються у відділі кадрів.

В тему: Кадастровий і технічний паспорт на квартиру — в чому різниця?

Наказ розпорядження про прийом працівника на роботу форма Т 1

Як показує сайт Держкомстат, новий вид наказу, який ввела Росія (постанова ВР) активно використовується роботодавцями. Програма дозволяє легко вести облік працівників, особливо це далі зручно, якщо на підприємстві великий особовий склад. Подивитися усі відомості основного характеру легко, так як у кожного співробітника є індивідуальний номер (навіть якщо це сумісництво).

Інструкції як це правильно зробити є в основний інформації для бухгалтера.

Виписка з реєстру (номер наказу, дата) за запитом працівника повинна надаватися на наступний день (рахунок тільки робочих днів). Належний це зробити — працівник відділу кадрів.

Источник: http://xsreality.org/prikaz-o-priyome-na-rabotu-forme-t-1-obrazets-zapolneniya-prikaz-o-prieme-na-rabotu-kak-sostavit-obrazets-zapolnennyj-na-2016-god-2/

Приказ о приеме на работу: заполненный образец 2018 год

Зразок заповнення наказу про прийом на роботу форма т 1

Штат организации пополняется новыми сотрудниками в связи с расширением или увольнением предыдущего сотрудника.

Теперь важно, чтобы отдел кадров и юрист предприятия смогли без ошибок оформить документы для трудоустройства. Основные из них – трудовой договор и приказ о приеме на работу.

Любая неточность или досадная ошибка при оформлении сотрудника на работу в будущем грозит привести к неприятным последствиям.

Основания для издания приказа на прием сотрудника

Новый сотрудник считается трудоустроенным, если он прочел приказ о назначении на желаемую должность и расписался в том, что ознакомился с ним.

Для полноценного пакета документов для отдела кадров можно написать заявление о приеме на работу, но это необязательно, ведь такое заявление составляется в свободной форме и, с точки зрения закона, не может считаться основанием для публикации данного приказа.

Внимание! Только трудовое соглашение или контракт, который необходимо составить в двух экземплярах, распечатать в письменном виде и подписать работнику и уполномоченному представителю руководства компании, будет являться основанием и источником для издания такого приказа.

При составлении приказа следует внимательно сверить, правильно ли в нем указаны дата и номер трудового соглашения, его основные положения.

Хотя закон жестко не регламентирует срок, по истечении которого работодателю необходимо выпустить подобное распоряжение о приеме на работу, но в ТК РФ говорится, что у администрации есть три дня с момента подписания контракта, и за это время работодатель обязан предоставить принятому сотруднику приказ о приеме на работу формы Т-1 и ознакомить с ним под роспись.

Такой приказ является весьма важным документом, ведь информация, содержащаяся в нем, впоследствии будет записываться в трудовую книжку и личную карточку сотрудника. Для создания распоряжения о трудоустройстве нового сотрудника чаще всего используется унифицированная форма Т-1.

Какие формы документов применяются?

Если работодатель принимает на работу одного сотрудника, то приказ может оформляться по стандартной унифицированной форме Т-1, разработанной росстатом. При этом не запрещается вносить изменения в форму, дорабатывая ее до своих нужд.

Иногда организация может нанимать на работу группу специалистов одновременно. В такой ситуации для каждого из них можно оформить отдельный приказ по форме Т-1 или одно общее распоряжение о найме нескольких сотрудников в виде таблицы по форме Т-1а.

Внимание! Приказ о приеме сотрудника на штатную должность получает номер и под ним регистрируется в специальной книге учета приказов. При этом срок хранения документа должен быть не менее 75 лет.

Скачать бланк приказ о приеме на работу по форме Т-1 в формате Word.

Скачать бланк приказа о трудоустройстве по унифицированной форме Т-1 в формате Word.

Скачать бланк приказа о трудоустройстве нескольких сотрудников по форме Т-1а в формате Word.

Скачать приказ о приеме на работу образец 2018 года, заполненный в формате Word

Как правильно составить приказ о приеме на работу?

В тексте приказа должны быть упомянуты все существенные положения, подробно описанные в контракте. Перечислим такие сведения:

 • Дата, с которой человек считается работником предприятия. Если с новичком подписывается срочный договор, в приказе обозначается дата увольнения, а также оговариваются условия, при наступлении которых данное трудовое соглашение будет считаться автоматически прекращенным. При заключении бессрочного контракта в столбце “Дата” после строки “Принять на работу” графа “по” должна оставаться пустой.
 • Далее вносится код ОКПО организации или индивидуального предпринимателя, порядковый номер приказа и его дату оформления.

Важно! Дата опубликования приказа о приеме на работу и дата выхода на новое место работы работника могут различаться, но человек не может начать работать раньше, чем подписан контракт с ним.

 • Ф.И.О., взятые из паспорта принятого сотрудника.
 • Табельный номер, закрепленный за ним; название подразделения, отдела или цеха, где он будет непосредственно трудиться; наименование должности по штатному расписанию.
 • В строке “условия приема на работу, характер предстоящей работы” указывается, будет человек работать постоянно или будет совместителем, перешел ли он переводом из другой организации или замещает сотрудника, который временно отсутствует, если сотрудник принят на работу временно по срочному договору – указывается, для выполнения каких конкретно обязанностей принят сотрудник, и т.д.
 • Указывается размер часовой тарифной ставки или должностного оклада, отдельно оговариваются надбавки, если они есть. Эти цифры переносятся в приказ из текста трудового договора и непременно должны соответствовать данным из штатного расписания компании или учреждения.
 • Если новичок принят на работу с испытательным сроком, это нужно упомянуть и обязательно указать его продолжительность.

Внимание! Когда факт назначения испытательного срока внесен в приказ, но это не указано в трудовом соглашении, тогда запись о нем в приказе можно признать недействительной.

В графе основания издания приказа необходимо указать сведения о заключенном между сторонами трудовом договоре – его дату составления и номер. В конце документ подписывает директор, а ниже сотрудник должен поставить свою подпись о своем ознакомлении с документом.

Иногда в приказ приходится вносить дополнительную информацию: например, указать данные договора о материальной ответственности, если должность нанятого работника предусматривает подписание такого договора. Если на работу по договору принимают совместителя, в приказе важно указать продолжительность его рабочей недели, по законодательству она не должна быть более четырех часов в день.

Важно! Приказ о трудоустройстве сотрудника может служить при необходимости официальным подтверждением его места работы, должности, которую он занимает, непрерывного стажа на конкретном предприятии и некоторых других фактов, касающихся его биографии.

Распоряжение о зачислении в штат работника может стать основой для создания целого ряда документов и внесения определенных учетных записей.

ТК РФ обязывает принятого сотрудника прийти на рабочее место в срок, указанный непосредственно в распоряжении, или на следующий день после его издания, если в приказе не указана точная дата начала его трудовой деятельности.

Закон устанавливает время хранения работодателем приказов о приеме на работу до 75 лет.

К ним относятся:

 • журнал учета приказов – сюда вносится информация обо всех изданных администрацией фирмы приказах;
 • личное дело сотрудника — сюда помещаются все копии документов, касающихся трудовой деятельности конкретного работника. ТК РФ строго обязывает оформлять личные дела на государственных и муниципальных служащих, а коммерческие компании могут делать это для своих сотрудников по желанию;
 • личная карточка — обязательна для каждого работающего на предприятии, туда вписываются данные из документов, касающихся его трудовой деятельности;
 • трудовая книжка — сюда вносится запись о трудоустройстве с формулировкой из приказа, а его реквизиты указываются как основание для данной записи.

Описанная выше унифицированная форма Т-1 не требует дополнительных пометок о подтверждении согласия сотрудника с предлагаемыми условиями работы, информации о том, прошел ли он инструктаж, если это предусмотрено инструкцией, а также медосмотр и др. Все же такая информация должна быть обозначена, и ее приходится указывать в прилагаемых к приказу листах согласования, подтверждающих прохождение инструктажа, медосмотра и похожих документах.

Можно ли отменить приказ?

А если работник не явился на работу в срок без уважительной причины, руководство имеет право посчитать контракт и приказ о трудоустройстве недействительными и отменить их, издав соответствующе распоряжение.

Но если человек проработал не менее одного дня, а потом по какой-либо причине отказался работать в компании, аннулировать договор и приказ уже нет законной возможности. Тут сотруднику придется написать заявление об увольнении, или разорвать трудовой договор по соглашению сторон.

Источник: https://biznessproffi.ru/doc/prikaz-o-prieme-na-rabotu-po-forme-t-1.html

Наказ про прийом на роботу особливості заповнення уніфікованих форм т1 і Т1а, зразки

Зразок заповнення наказу про прийом на роботу форма т 1

Все кадровики розуміють важливість цього документа. Цей документ необхідно оформити за всіма правилами. Як оформити (скласти) наказ про прийом на роботу?

У момент його оформлення необхідно вказати найменування структурного підрозділу, посади працівника, випробувальний термін, умови працевлаштування та характер роботи, яка має займатися працівнику.

(Тут необхідно вказати, якщо працівник працевлаштовується за сумісництвом, якщо це переклад з іншої організації, якщо працівник є заступником відсутнього в компанії людини, якщо він займається певною роботою).

У разі укладення договору на невизначений термін, в реквізитах «дата» (Т1) або «Період роботи» (Т1а) графа «по» заповнюватися не повинна.

Коли наказ підписаний керівником, він оголошується працівнику. Працівник повинен своїм підписом запевнити, що він ознайомився з наказом.

Відсутність прописки в необхідно регіоні стати перешкодою в працевлаштуванні. На підставі статті 64 ТК РФ не обов'язково пред'являти документи, які підтверджують прописку за місцем перебування.

Відмова у працевлаштуванні на підставі відсутності таких документів вважається незаконним. Але все ж, отримати реєстрацію — це відповідальність громадянина. Недотримання цієї відповідальності може спричинити за собою те, що людині буде виписаний штраф. Сума штрафу не може перевищувати 2500 рублів.

Якщо працівник прийнятий за сумісництвом. то всі документи оформляються так само, як і в разі працевлаштування на основну роботу. Нюанс лише в тому, що трудова книжка зберігається за основним місцем роботи.

Це документ, на підставі якого заносяться дані в трудову книжку, особиста справа працівника, відкривається особовий рахунок і присвоюється табельний номер. Його видають, коли керівник вирішує прийняти в штат нового працівника.

Існує 2 форми цього наказу.

 1. Форма наказу Т1. Така форма використовується в разі прийому на роботу одного співробітника.
 2. Форма Т1а. Ця форма наказу використовується, якщо організація бере на роботу кількох працівників.

Правильне заповнення уніфікованої форми Т1

Цей документ зазвичай становить співробітник відділу кадрів підприємства.

Потім його підписує керівник організації.

Як заповнити наказ про прийом на роботу, що б все було вірно?

Найменування організації. Тут вказується повна назва організації. Не можна його скорочувати.

Посада. У цій графі слід вказати посаду працівника. Посада також не можна скорочувати.

Дата припинення трудового договору. Якщо працівник працевлаштовується, як тимчасовий, наприклад, заміщає відсутнього працівника, то вказується дата, коли трудовий договір буде припинений.

Індивідуальний номер робочого (звідки береться цей номер?). Цей документ видає податкова інспекція по зверненню громадянина. ІПН громадянин повинен отримати до працевлаштування і надати у відділі кадрів.

ПІБ робітника. Ці дані також необхідно заповнити в наказі. ПІБ заповнюються повністю, без скорочень. Якщо громадянин є іноземцем, у нього може не бути по батькові. В такому випадку батькові записувати до наказу немає необхідності.

Підрозділ. Тут робиться запис про те, в який підрозділ приймається працівник.

Випробувальний термін, його умови та порядок проходження. Для різних посад встановлюються різні умови. Не всім новим працівникам може бути встановлено випробувальний термін. Кому він не встановлюється? Про це докладно розписано в ст 70 ТКРФ.

У цій графі треба детально розписати інформацію, на який саме термін встановлюється випробування, яка зарплата буде на випробувальному терміні, які умови його проходження працівником.

Умови прийому на роботу. Що писати в наказі? Необхідно уточнити умови, на яких працівник приймається на цю посаду (Поєднання, тимчасова робота, постійна робота, робота на посаді заступника тимчасово відсутнього працівника).

Такі умови залежать від того, що в цей момент потрібно работодателю- знайти постійного працівника або заступника? Ця графа заповнюється, якщо характер робіт дещо відрізняється від стандартного. Наприклад, співробітник прийнятий за сумісництвом, зовнішньому або внутрішньому.

Якщо все стандартно, то вказують, що працівника приймають на звичайних умовах.

Характер робіт. ТК РФ вказує, що характер роботи може бути наступним:

 • рухомий характер роботи;
 • роз'їзний характер роботи;
 • робота в дорозі.

Якщо це робота в дорозі, це означає, що людина не може щодня повертатися до себе додому. Така робота, наприклад, буде у провідника або експедитора. Їм не оформляють відрядження, але, тим не менш, вони можуть не з'являтися вдома від доби до декількох тижнів.

Рухомий характер робіт. В такому випадку робоче місце змінюється дуже часто. Наприклад, будівельник, охоронець або лесозаготовитель.

Оплата праці (фіксована оплата і погодинна оплата — розглянути два випадки). Чи можна не вказувати оклад в наказі на роботу?

Вказується зазвичай ставка або оклад, по якій працює співробітник. Можна вказувати або погодинну ставку, або оклад. Це залежить від специфіки роботи співробітника.

У разі, якщо працівник наймається на умовах погодинної ставки (Наприклад, працівник громадського харчування), то в наказі вказується ставка на годину, по якій працює працівник.

В простішому випадку, якщо працівник влаштовується або на порожню ставку, або на половину ставки, то тут можна вказати оклад.

Підстава для прийому на роботу в наказі. Такий документ складається, якщо керівник прийняв рішення прийняти працівника в штат компанії. Після рішення керівника між компанією і працівником укладається трудовий договір. Трудовий договір є підставою для складання наказу про прийом на роботу.

Віза керівника (чи може підписувати наказ іншу особу, чи ставлять на наказі печатка організації?). Крім керівника, наказ може підписувати його заступник. Друк організації має бути присутня на всіх наказах, в тому числі і на цьому.

Дата (збігається дата прийому на роботу і дата наказу про прийом на роботу? Чи може дата в наказі про прийом бути пізніше виходу робочого? Може бути дата в наказі бути раніше прийому робочого?)

Не завжди буває так, він складається в день виходу працівника. Іноді наказ складається раніше. У цьому випадку вказується, що працівник приступає до роботи в іншу дату. Буває так, що документ складено 5 травня, в наказі зазначається, що працівник починає працювати 10 травня.

Номер наказу. Він присвоюється відповідно до журналу реєстрації.

Скільки примірників необхідно?

Зазвичай складається один екземпляр. Більше примірників складати немає необхідності.

Чи потрібно ознайомити працівника?

Так, це необхідно зробити, наказ роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис.

Як заповнити форму Т1а?

Наказ форми Т1а можна уніфікувати. Він заповнюється на декількох працівників відразу, наприклад, якщо на роботу приймається вже сформована бригада обробників.

Форма Т1 а заповнюється відразу на всю брігаду- кількох працівників.

Заповнюється наказ також ретельно, як і наказ форми Т1.

Місце і строк зберігання

Накази про прийняття на роботу співробітників зберігається 75 років в особовій справі працівника. Папка особової справи знаходиться у відділі кадрів.

Правильно заповнити наказ при оформленні людини на роботу буває дуже складно. є багато нюансів, пов'язаних із заповненням наказу. З огляду на, що термін зберігання наказу становить тривалий час, то підійти до його заповнення слід ретельно.

Чи не знайшли відповіді на своє питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему — зателефонуйте прямо зараз:

+7 (499) 703-35-96 (Москва)
+7 (812) 309-82-63 (Санкт-Петербург)

Це швидко і безкоштовно!

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий