Зразок цивільно правового договору з працівником на надання послуг

Договір ЦПХ. Договір цивільно-правового характеру. Договір ЦПХ з надання послуг

Зразок цивільно правового договору з працівником на надання послуг

Цивільно-правовий договір — це письмоваУгода між фізичними або юридичними особами, що визначає виникнення, зміну і припинення правових відносин. Сюди входять такі дії, як купівля та продаж, дарування, обмін, будівельний підряд, зберігання, страхування, перевезення та багато інших.

Умови договору

Укладаючи правовий акт, роботодавець не зобов'язанийзаносити позначки в трудові книжки. І все ж обумовлений період, за час якого виконуються роботи або надаються послуги, повинен включатися до страхового стажу, що дає право на законну пенсію.

Тривалість періоду зайнятості, який зараховують до страхового стажу, залежить від терміну, внесеного в договір ЦПХ. Більш того, роботодавцю слід передавати в органи Пенсійного фонду страхові внески, що нараховуються на грошову винагороду.

Це дозволяє поповнювати кошти працівника на державному рахунку таким же чином, як і накопичення інших співробітників.

Відомості про виплати за договором тієї суми, щопередана на користь фонду, наймач зобов'язаний надати туди ж в складі звичайної персоніфікованої звітності.

Для працівника з точки зору отримання пенсії в майбутньому не грає вирішальну роль, за яким договором найматися — трудовому або цивільно-правового характеру.

Подібні договори визначаються вимогами Цивільного кодексу, де кожному виду цих угод присвячена окрема глава.

Пункти в юридичному акті

Схематично типовий договір ЦПХ складається з наступних визначальних позицій:

 • Вступна частина. Тут вказується найменування акта, місце і дата його підписання, реквізити сторін. В їх ролі можуть виступати і юридичні, і фізичні особи. Між ними існує різниця в тому, що для перших (як правило, замовників) вказується організація або її представник, від імені якого скріплюється договір. Для фізичних осіб позначається ім'я, по батькові та прізвище, паспортні дані та адресу прописки.
 • Суть договору. Тут згадують всі основні умови по угоді: найменування предмета обговорення, іншими словами, того, про що конкретно йде мова, технічні умови виконуваної роботи, обов'язки і відповідні права обох сторін, термін гарантованого виконання підписантами своїх зобов'язань і вимог. Оскільки для можливості виконання цивільно-правового договору головним є орієнтир на кінцевий результат, вид і кількість виконуваних найнятим співробітником робіт і послуг, що надаються прописуються чітко і детально, з роз'ясненнями.
 • Вартість і порядок розрахунків, де встановлюєтьсяобсяг винагороди за фактом витраченої праці і визначається система виплати грошових коштів. За вимогами договору цивільно-правового характеру найнятий працівник самостійно вибирає методи виконання замовлень за умови, якщо інше не обумовлено договором. Якщо в ньому не передбачено попереднє винагороду за надані послуги або оплата окремих етапів їх здійснення, замовник зобов'язаний сплатити визначену угодою суму після здачі підсумкової роботи за умови, що вона зроблена належним чином і в точний термін.
 • Додаткові, а також інші умови, що необов'язково вказувати в кожному документі, але вони можуть певним чином вплинути на поточну реалізацію обов'язків сторін: відповідальність за виконання робіт, шляхи її забезпечення, санкції до тій чи іншій стороні при можливому порушенні угоди, вагомі підстави для зміни або повного розірвання акту в односторонньому порядку, домовленість про конфіденційність інформації, порядок вирішення спорів, що виникають між підписантами.
 • Заключна частина договору містить реквізитиі підписи обох сторін. Будучи юридичною особою, замовник вписує реквізити в такій послідовності: назва організації, її поштову адресу, обов'язковий ІПН, реквізити банківського рахунку. Спосіб оформлення атрибутів має на увазі графічне виділення. А для фізичної особи реквізити вказуються в зовсім іншій послідовності: ПІБ, паспортні дані, поштову адресу місця проживання або реєстрації, також ІПН, домашній (будь-контактний) телефон. Якщо того вимагає угода, пишуть і платіжні реквізити.

трудова функція

Одним з найбільш важливих відмінних ознактипових договорів ЦПХ можна назвати предмет обумовленого угоди сторін.

Суттю акту підписання є очікуваний кінцевий результат роботи або рівня послуг, що надаються, які наймач приймає в той термін, що зазначений в договорі.

Те, як буде виникати процес виконання необхідної роботи, не повинно бути предметом хвилювання замовника, але це не заважає йому брати участь в перевірці ходу реалізації пунктів договору.

До встановленого терміну найнятий працівник повиненздати готове завдання і передати його результат замовнику на підставі спеціального Акта виконаних робіт (або наданих послуг). Даний документ є підставою для виплати винагороди виконавцю.

Реалізуючи вимоги пунктів підписаногоугоди, підрядник має право залучати до трудового процесу третіх осіб, якщо інше не вимагає договір. На уклав договір не поширюються акти замовника за внутрішнім розпорядком.

Тому він не зобов'язаний підкорятися правилам організації, яка його найняла, а також вимогам її посадових осіб.

Звичайно ж, замовник в будь-який час може контролювати виконання завдання, але не може контролювати самого виконавця або давати йому обов'язкові до виконання вказівки.

Робочий процес

Якщо для співробітників, яким передбаченапогодинна оплата, табель робочого часу є підставою для подальшого нарахування заробітної плати, то найнятим відрядникам винагорода нараховується за закритими нарядами, які можуть підтвердити факт виконання умовного обсягу робіт.

Підрядник самостійно визначає ступінь напруженості режиму праці, розробляє оптимальний план для успішної реалізації завдання, встановлює щоденний реальний обсяг робіт.

Замовник не зобов'язаний враховувати робочий час, який витратив співробітник на вирішення проблеми, і не буде доплачувати йому за ймовірну понаднормову зайнятість навіть у вихідні та святкові дні.

Укладаючи договір ЦПХ з надання послуг, роботодавець повинен орієнтуватися лише на положення і вимоги Цивільного кодексу. Документ підписується конкретними представниками з обох сторін, мокра підпис скріплюється печаткою. Завершення робіт за угодою скріплюється Актом приймання-здачі послуг.

Умови праці для громадянина

Для найнятого за договором ЦПХ, на відміну відштатного працівника, не повинні в обов'язковому порядку створюватися умови зі спеціально обладнаним робочим місцем.

Замовник звільняється від необхідності відповідати за техніку безпеки та охорону праці щодо виконавця. Ці питання лежать цілком на совісті підрядника.

Навпаки, що стосується обладнання і матеріалів, в договорі слід визначати, чи повинен замовник забезпечити найнятого працівника матеріалами і інструментами. У разі відсутності такого умови виконавець використовує свої.

Також плаваючим є питання про нещаснийвипадку на виробництві. Найнятому за договором ЦПХ важко отримати від роботодавця допомога по тимчасовій непрацездатності. Справа в тому, що замовник має право не включати в договір пункт про страхування від нещасного випадку.

Оформлення за договором ЦПХ не вимагає дотриманнястрогих правил прийому на роботу. Досить тільки підписів під угодою, на відміну від процедури прийняття за трудовим договором, згідно з якою потрібно оформити наказ і завести особову картку на людину.

Фінансове питання

Типовий договір ЦПХ дозволяє підрядникуотримати винагороду за надані роботи (послуги) тільки після закінчення виконання повного їх обсягу. Таким чином, якщо замовник найняв співробітника на кілька місяців, то йому не обов'язково здійснювати періодичні виплати.

Однак якщо до зазначеного в угоді терміну робота виконавцем закінчена не вся, заробітна плата може бути не виплачена. При цьому в договорі підряду може бути передбачено спеціальне умова про виплату авансу (поетапна здача робіт).

В цьому випадку замовнику слід оплачувати окремі стадії виробництва, прийняті ним по Акту.

Фінансові розрахунки за результат виконаноїроботи з підрядником, який уклав договір ЦПХ, організація повинна коректно відображати за рахунком номер 76 з Плану рахунків «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами». Таким чином, для роботодавця підписання договору ЦПХ приносить певні переваги, а для найнятого працівника частіше призводить до негативних наслідків.

Особливості цивільної угоди

Укладати договір організація може також з тимипрацівниками, на посади яких в штатному розкладі не передбачено місця. Це означає, що замовнику дозволяється залучати до роботи будь-яку кількість позаштатних працівників.

Також ця обставина призводить до того, що роботодавець вільний відмовити будь-якому претендентові без пояснення причин такого рішення. Це випливає з тези про свободу громадян і юридичних осіб у злагоді чи запереченні угод відповідно до Цивільного кодексу.

Наприклад, організація не має наміру брати на роботу вихідців з Азії або старше 50 років, або іногородніх без реєстрації.

Угода надає роботодавцю широкеполе для «маневрів» щодо чисельності персоналу. Стандартне ж трудове законодавство обмежує дії замовника спеціальними нормами.

Якщо, наприклад, йому захочеться відмовити претендентові, на те повинні бути відповідні обгрунтування без урахування особистісних переваг.

Оскільки договір ЦПХ з надання послуг у всіх випадках полягає на певний період, то позбавлятися від непотрібного працівника немає необхідності, слід лише дочекатися закінчення робіт.

Питання обмеження найманого робітника

Під час дії договору ЦПХ за ймовірнепорушення термінів виконання робіт з недбайливого підрядника може стягуватися своєрідна неустойка у вигляді штрафу (пені).

А якщо порушення візьмуть більш серйозний вид і буде завдано шкоди майну замовника, співробітник зобов'язаний відшкодувати збитки в повному обсязі.

Більш того, на відміну від норм трудового договору, у цивільних угод надання послуг виконавець бере на себе ризик несподіваного пошкодження результату готової роботи до її приймання по Акту.

На грошові виплати найманому працівниковіроботодавець зобов'язаний нараховувати внески тільки до Пенсійного фонду і в ФОМС. А ось на страхові внески до ФСС у роботодавця є можливість заощадити, адже їх вносити не потрібно.

Що стосується відпусток, то тут питання не настороні співробітника. У цивільному законодавстві для працівників за умовами договорів ЦПХ оплата відпусток не передбачена. На відміну від інших найманих працівників, у яких мінімальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки становить 28 календарних днів.

Соціальні особливості договору

Оформлення за договором ЦПХ для учнів означає,що співробітник не має можливості отримати оплачувану, як у інших, навчальну відпустку, оскільки Цивільним кодексом не передбачено подібної соціальної гарантії.

Разом з тим він не може чекати, на відміну від працюючого на постійній основі, щорічної одноразової оплати проїзду до місця заочної навчання і дороги назад.

Поряд з цим недоліком оформлені за договором ЦПХ також позбавляються можливості отримання додаткових виплат, які роботодавець може робити своїм співробітникам: матеріальної допомоги, компенсації вартості путівки, оплати лікування, поповнення частини трудової пенсії, відшкодування витрат на відсотки по кредитах і т. Д.

Замовник не зобов'язаний давати виконавцюмайнове відрахування при нагоді покупки або будівництва житла, не виробляє соціальний відрахування в сумі особистих пенсійних внесків, сплачених самим підрядником недержавного фонду за умовами договору недержавного варіанти забезпечення.

Роботодавець за цивільною угодою позбавляєтьсянеобхідності виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, пов'язаної з наглядом за хворим членом сім'ї, з карантином, з доліковування в санаторно-курортному закладі, з протезуванням. Найманому працівнику оформляти такі виплати доведеться за допомогою органів соціального захисту. В цьому випадку всі вони будуть проводитися в мінімальному розмірі, не дивлячись на розміри минулих доходів.

Суми, які отримує співробітник за договоромЦПХ, не приймають до уваги при розрахунку середнього заробітку. З цього випливає, що в майбутньому, коли виконавцю доведеться укладати трудовий договір з організацією, ці суми не братимуть участі в розрахунку усереднених доходів.

Трансформація договору ЦПХ у трудовій

Виходячи з того факту, що поточнезаконодавство стоїть на стороні інтересів працівника, суд може знайти можливим назвати договір ЦПХ фактично регульованими трудовими відносинами між наймачем і працівником. Таким чином, виходить, що в цьому випадку до них будуть застосовуватися вимоги трудового законодавства і права. Тут головне значення має конкретний зміст договору.

Якщо судове рішення винесе вердикт про трудовівідносинах, то роботодавцю слід оформити з працівником трудовий договір, дата початку якого відноситься до минулого, в день підписання угоди ЦПХ. Це змусить наймача оплачувати співробітникові періоди тимчасової непрацездатності, надавати раніше взятий оплачувану відпустку, доплатити за нього витрати на страхові внески і т. Д.

Підставою для визнання судом договору ЦПХ як трудового можуть послужити наступні обставини.

 • Необхідність дотримання правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи, неухильного виконання розпоряджень роботодавця.
 • Виплата заробітної плати повинна проводитися на постійній основі.
 • Виконання фізичною особою конкретних дій і накладених на нього обов'язків на досить тривалий термін.
 • Факт присутності матеріальної відповідальності, яку поклали на виконавця за договором ЦПХ.
 • Облаштування для працівника робочого місця закошти замовника, а також надання йому для ефективного виконання робіт або надання послуг, що їм послуг обладнання, мобільного зв'язку, спецодягу, ККТ.

Источник: https://uk.trendexmexico.com/zakon/111040-dogovor-gph-dogovor-grazhdansko-pravovogo-haraktera-dogovor-gph-na-okazanie-uslug.html

Цивільно-правовий договір — бланк | зразок | оформлення

Зразок цивільно правового договору з працівником на надання послуг

Якщо в установі потрібно виконати роботу, яка не входить до обов’язків її працівників, вона укладає цивільно-правовий договір із фізичними особами чи ФОП. На що звернути увагу під час укладання такого договору та як правильно оплатити роботу?

 Зміст статті:

 • Як оформити
 • Зразок
 • Оподаткування
 • Звітність
Трудовий договірЦивільно-правовий договір (ЦПД)
1.Роботодавець укладає за КЗпП2. Працівник подає заяву, а роботодавець видає наказ.3. Роботодавець робить запис у трудовій книжці.4. Працівник зобов’язаний:
 • виконувати роботу яку визначає трудовий договір;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Роботодавці зазначають у трудовому договорі:

 • посаду;
 • розмір зарплати;
 • дату, з якої працівник має приступити до роботи.

6. Розмір зарплати не може бути меншим за мінімальну зарплату.7. Зарплату працівнику виплачують щонайменше два рази на місяць.

1. Роботодавець укладає за ЦК2. Виконавець зобов’язаний виконати певну роботу, або надати послугу, а замовник — оплатити її.3. Тільки у письмовій формі.4. Предметом ЦПД є кінцевий результат роботи, або послуги.5. За роботу або послуги, які надав виконавець, він отримує винагороду.5. Розмір винагороди та термін, у який її виплачують, визначає ЦПД.6. Розмір винагороди не залежить від розміру мінімальної заробітної плати.7. Роботодавець не зобов’язаний забезпечувати працівнику належні умови праці. Адже особа, з якою уклали ЦПД, самостійно організовує процес роботи та забезпечує її результат.

Як оформити цивільно-правовий договір 2019 року

Цивільно-правовий договір укладаємо за вимогами, що містяться у главах 52, 53, 61, 63 Цивільного кодексу України. Тобто укладаємо не трудовий договір, а договір цивільно-правового характеру. Він містить інформацію про погоджені сторонами:

 • обсяг, перелік робіт (послуг), який конкретизується у договорі;
 • строк виконання (надання);
 • розмір винагороди;
 • порядок розрахунків тощо.

Що змінилося в оплаті праці з 1 вересня

Фізична особа — виконавець не підпорядковується керівнику установи, на неї не розповсюджується режим роботи установи чи правила трудового розпорядку. Взаємовідносини між керівником і виконавцем визначає лише цивільно-правовий договір.

Законодавство не встановлює мінімального чи максимального терміну, на який можна укладати ЦПД.

Строк виконання робіт чи надання послуг не прив’язаний до календарного місяця, він може тривати кілька днів, тижнів, місяців. Оплачуємо не відпрацьований час, а результат роботи. Підстава — акт приймання виконаних робіт або акт наданих послуг.

Якщо у договорі передбачена етапність у виконанні роботи і складання за кожним етапом акта, оплачуємо таку роботу теж поетапно. Як правило, винагороду за етап визначає договір цивільно-правового характеру.

Порядок розрахунків залежить від конкретної ситуації. Як правило, це певний строк після того як підписали акт приймання-передачі або прийняли виконану роботу після її перевірки.

Розмір винагороди визначає замовник, з її розміром виконавець:

 • погоджується і приступає до виконання робіт;
 • не погоджується і робіт не виконує.

Розмір винагороди договірний. При цьому цивільне законодавство не встановлює мінімального чи максимального розміру. Головне, аби строк виконання договору і розмір оплати був у розумних межах. 

На винагороду за ЦПД, як і на зарплату штатних працівників, нараховують ЄСВ, а також утримують із неї ПДФО і військовий збір. Щоправда, за дещо іншим порядком. Та перш ніж здійснювати нарахування й утримання, розглянемо зразок цивільно-правового договору.

Цивільно-правовий договір зразок

Цивільно правовий договір бланк скачати не вдасться, тому що типової форми цього договору немає. Тож аби скласти договір правильно, орієнтуйтеся на зразок.

На суму винагороди слід нарахувати ЄСВ 2019. Порядок його нарахування дещо відмінний від порядку нарахування ЄСВ на зарплату. Пояснюється це тим, що цивільно-правова угода 2019 року за строком дії може перевищувати рамки календарного місяця. 

Наприклад, цивільно правовий договір в бюджетній установі укладено з 18 квітня по 24 травня. За цей період нараховано винагороду 4200,00 грн. Щоб нарахувати ЄСВ, спершу визначимо базу для його нарахування.

Для цього суму винагороди ділимо на кількість місяців, за які її нараховано, тобто базою є 2100,00 грн (4200,00 грн ÷ 2 к. міс.).

Це не передбачає договір цивільно-правового характеру, це встановлений порядок нарахування ЄСВ.

Визначаємо суму ЄСВ за:

 • квітень — 462,00 грн (2100,00 грн × 22%);
 • травень — 462,00 грн (2100,00 грн × 22%).

Мінзарплатне правило нарахування ЄСВ не застосовуємо, оскільки винагорода нарахована не за основним місцем роботи. Якщо це одночасно найманий працівник (основне місце роботи), враховуємо суму зарплати і винагороди.

Якщо працівнику встановлено інвалідність, ставку ЄСВ для винагороди, яку передбачає договір цивільно-правового характеру, застосовуємо у розмірі 22%, а не 8,41%.

Якщо виплачуємо винагороду фізичній особі — підприємцю, яка надала витяг за видами діяльності, ЄСВ:

 • нараховуємо на суму винагороди за ставкою 22% — за умови, що виконувані нею роботи (надані послуги) не відповідають видам діяльності, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Реєстр);
 • не нараховуємо — якщо роботи, перелік яких визначає цивільно правовий договір, відповідають видам діяльності, що зазначені у Реєстрі.

Сплачує ЄСВ установа замовник під час виплати винагороди фізособі за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» або за іншим КЕКВ, за яким виплачує винагороду фізичній особі — підприємцю.

ПДФО, військовий збір

Перед виплатою фізичній особі винагороди, як передбачаєцивільно-правова угода 2019 року, з її суми утримуємо ПДФО і військовий збір за ставками 18% і 1,5% відповідно. Базою оподаткування є нарахована сума винагороди. Під час утримання ПДФО і військового збору податкова соціальна пільга не застосовується.

Якщо фізична особа надає установі копію документа, який підтверджує її державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності, ПДФО і військовий збір не утримуємо.

Договір цивільно-правового характеру теж може передбачати таку норму.

Але у разі визнання виконання робіт чи надання послуг трудовими відносинами, установа щодо такої фізичної особи вважатиметься податковим агентом.

За невчасне утримання ПДФО і військового збору з нарахованого доходу установа нестиме відповідальність. 

Цивільно-правовий договір у звіті з ЄСВ

 • Звіт ЄСВ приклад заповнення

Якщо з особою укладено договір в поточному звітному місяці, у реквізиті 11 таблиці 5 Звіту з ЄСВ обов’язково зазначаємо дату початку трудових чи цивільно-правових відносин. Відомості будуть різними і залежать, насамперед, від того, з ким укладено договір — фізичною особою — підприємцем, основним працівником, працівником сумісником чи просто фізичною особою.

Коли укладено цивільно правовий договір з найманим працівником 2019 року (сумісник чи основний працівник) у таблиці 5 Звіту з ЄСВ заповнюємо усі реквізити. При цьому категорія особи (реквізит 7) — «3», у реквізиті 8 ставимо значення «1», оскільки фізособа одночасно є найманим працівником.

Якщо укладено договір не з найманим працівником, у реквізиті 8 ставимо значення «0». Коли виконавець — фізична особа — підприємець, сума винагороди, розмір якої визначає договір цивільно правового характеру, є або не є базою нарахування ЄСВ.

За другим варіантом фізичну особу — підприємця у Таблицях 5 і 6 Звіту з ЄСВ не відображаємо.

Приклад заповнення Таблиці 6 звіту унаочнимо у таблиці, використовуючи дані з попереднього прикладу.

789101113151719202224
грнкоп.
12141618212325
грнкоп.грнкоп.грнкоп.
ж12345678902610420191321000000
Веселинка Світлана Олександрівна2100004620000
ж12345678902610520192421000000
Веселинка Світлана Олександрівна2100004620000

Якщо цивільно-правовий договір 2019 року укладений на пару днів чи тижнів і не виходить за межі календарного місяця, відомості у таблиці 6 Звіту з ЄСВ відображаємо по-іншому (див. приклад).

З фізичною особою, яка не є найманим працівником, укладено договір (не трудовий) про надання послуг у період з 14 по 24 травня. 4200 грн — сума винагороди, яку визначає цивільно правова угода, а 924,00 грн — сума ЄСВ, що на неї нарахована. Відображаємо ці відомості у таблиці 6 звіту.

789101113151719202224
грнкоп.
12141618212325
грнкоп.грнкоп.грнкоп.
ч1234567890260520191142000000
Корінь Михайло Потапович4200009240000

Отже, якщо виплачуємо винагороду у зв’язку з цивільно-правовими відносинами, код застрахованої особи у реквізиті 9 таблиці 6 звіту — «26». Якщо договір цивільно-правового характеру за строком дії виходить за межі календарного місяця, у реквізиті 10 зазначаємо значення «1». Сума винагороди у розрахунку на місяць не може перевищувати бази нарахування ЄСВ.

Источник: https://www.budgetnyk.com.ua/article/243-tsivlno-pravoviy-dogovr-vinagoroda

4 причини обрати цивільно-правовий договір замість трудового

Зразок цивільно правового договору з працівником на надання послуг

1 січня 2017 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII, яким, зокрема, значно посилено відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю.

Як відомо, штрафи можуть сягати 320 000 грн.

У зв’язку з цим питання відмінностей між трудовим та цивільно-правовим договором набуває ще більшої актуальності, ніж раніше, адже неправильна кваліфікація відносин може стати причиною дуже неприємних наслідків.

Відповідно до статей 6, 627 Цивільного кодексу України діє принцип свободи договору. Тобто сторони мають право укладати договори, які нехай і не передбачені актами цивільного законодавства, але відповідають його загальним принципам. При цьому сторони на власний розсуд визначають і узгоджують умови договорів.

Укладаючи цивільно-правовий договір, підприємство та фізична особа самі визначають його характер, узгоджують усі його умови і скріпляють їх своїми підписами.

Законодавство не встановлює ніяких обмежень щодо статусу виконавців (за винятком того, що для деяких робіт потрібна ліцензія) і щодо тривалості виконання робіт або надання послуг.

Виконання короткотривалих робіт

Яскравим прикладом на рівні держави такого виду є робота під час виборчої кампанії, передбачена Порядком залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженим Постановою Центральної виборчої комісії  від 19 липня 2012 р. № 122 (далі – Порядок № 122). Згідно з Порядком № 122, із залученими працівниками виборчих комісій укладаються цивільно-правові договори за встановленою формою. За аналогією з п. 7 Порядку № 122 та нормами Цивільного кодексу України, при укладенні договору з фізичною особою подаються такі документи:

 • копія паспорта;
 • копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податку;
 • копія документа про освіту (спеціальність, кваліфікація), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації.

Відсутність штатної одиниці в організації

Наприклад, у державному секторі економіки, в переважній більшості випадків для державних або комунальних закладів, штатні розписи складаються на основі типових штатних нормативів.

Так, Типовими штатними нормативами позашкільних навчальних закладів, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 р.

№ 1230, установлено виключний перелік осіб, які можуть входити до складу адміністративно-господарського персоналу позашкільних навчальних закладів. Включення інших посад не дозволяється.

Відсутність професії в Класифікаторі професій

Міністерство праці та соціальної політики України у листі від 20 січня 2005 р. № 18-23  вказує: відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України, підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів (структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327.

Таким чином, нові професії, що з’являються у сферах інформаційних технологій, фінансового ринку, банківських та страхових послуг, реклами, PR, маркетингу, аудиту, роботи з персоналом, у разі їх відсутності в класифікаторі, не можуть бути включені до штатного розпису. Єдиним виходом залишається укладання цивільно-правового договору.

Працівник уже працює за сумісництвом

Постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р.

№ 245 встановлено, що тривалість роботи за сумісництвом для працівників державних підприємств, установ організацій не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день.

Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві або в громадянина у вільний від основної роботи час.

Якщо працівник уже працює за сумісництвом, то роботодавець не може з ним більше укладати трудовий договір, однак він може оформити свої відносини з такою особою за допомогою договору про надання послуг або договору підряду.

Недотримання вказаних правил роботи на державних підприємствах, установах, організаціях є підставою встановлення порушення норм діючого законодавства при здійсненні ревізії Державною фінансовою інспекцією України.

Основною вимогою, як свідчить судова практика, є вимога Державної фінансової інспекції України до керівництва юридичної особи здійснити повернення зайвої виплаченої заробітної плати.

Звертаємо увагу на відповідальність за порушення порядку суміщення посад. Згідно з п. 12 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р.

№ 43,  відповідальність за порушення порядку прийняття на роботу за сумісництвом відповідно до цього положення та Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 покладається на власника або уповноважений ним орган державного підприємства, установи, організації, що приймає працівника на роботу за сумісництвом.

Отже, якщо робота має системний характер (наприклад, потрібно щодня виконувати ремонтні роботи), посада є у штатному розписі, а працівник підпорядковуватиметься правилам внутрішнього трудового розпорядку, укладати договір підряду, скажімо, на ремонтні роботи, не можна. У цьому випадку слід укласти трудовий договір.

Такому поширеному на сьогодні виду цивільно-правового договору, як договір підряду, та деяким важливим його відмінностям від трудового договору слід приділити особливу увагу.

Основні відмінності між трудовим договором і договором підряду

1. Працівника приймають на роботу (посаду), передбачену у штаті, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою.

Укладення трудового договору оформлюють наказом роботодавця про прийняття працівника на роботу. А підрядник зобов’язується виконувати для замовника за винагороду, визначену договором підряду, разову роботу.

Наказ про роботу за договором підряду не видають.

2. Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі (ст. 24 КЗпП). Проте не заборонено укладати трудовий договір в усній формі, крім випадків, коли дотримання письмової форми є обов’язковим. А от договір підряду укладається лише в письмовій формі (ст. 208 ЦКУ).

3.

Роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу відповідно до обумовленої трудової функції, забезпечити відповідні умови праці, а працівник, у свою чергу, зобов’язується особисто виконувати визначену договором трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. Підрядник же не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

4.

За трудовим договором роботодавець своєчасно, в установлені строки та в повному обсязі виплачує працівникові заробітну плату, а також надає встановлені трудовим законодавством пільги, гарантії, компенсації тощо.

За договором підряду оплачується не процес роботи, а її результат, який визначають після закінчення роботи й оформляють актом здавання-приймання виконаних робіт. На підставі цього акта провадиться оплата.

5. До трудової книжки вносять запис про прийняття на роботу. Запис про виконання роботи за цивільно-правовими договорами до трудової книжки не вносять.

6. Уклавши трудовий договір, роботодавець не лише використовує працю працівника, а й бере на себе зобов’язання щодо надання певних гарантій, пільг, а також щодо участі працівника в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

Ідеться, зокрема, про надання щорічної  відпустки, соціальних відпусток, відпусток у зв’язку з навчанням, установлення скороченої тривалості робочого часу для певних категорій працівників, знижених норм праці для неповнолітніх, надання оплачуваного вільного часу для здійснення громадської діяльності головам і членам виборних органів профспілок, гарантійних і компенсаційних виплат. Роботодавець сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Замовники є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в разі укладення цивільно-правових договорів (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо роботи, які виконують, послуги, які надають, відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI)).

7. Роботодавець може притягнути працівника за порушення трудової дисципліни до дисциплінарної відповідальності, аж до звільнення, а також у передбачених законодавством випадках — до матеріальної відповідальності. Відповідальність підрядника і замовника визначається лише умовами договору підряду.

8. Працівник зобов’язаний виконувати доручену йому роботу особисто. Підрядник у випадках, передбачених договором, має право покласти виконання вимог цього договору на третю особу.

9. При заключенні трудового договору ризик негативних наслідків роботи покладається на роботодавця. При договорі підряду – на підрядника.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що укладання цивільно-правових договорів на надання послуг чи виконання робіт є інструментом для залучення провідних фахівців для виконання робіт з метою уникнення порушень законодавства.

Источник: https://prohr.rabota.ua/tsivilno-pravoviy-ta-trudoviy-dogovori/

Цивільно правовий договір фізичною особою (ФО), договір ЦПХ про надання послуг чи підряду — адвокатське бюро Яновський та партнери

Зразок цивільно правового договору з працівником на надання послуг

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00; +38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Сьогодення диктує суб’єктам господарювання нові умови. Якщо вони не бажають укладати трудові договори, є можливість застосовувати альтернативу — цивільно-правовий договір із фізичною особою (ФО). Його учасниками є замовник та виконавець.

Він може укладатися у формі договору підряду (регулюється гл. 61 Цивільно Кодексу України) або договору надання послуг (гл. 63. ЦКУ). Такі відносини засновуються на ЦКУ. Договір із фізичною особою, що займається підприємницькою діяльністю, має дещо інший характер.

Тому відносини підприємства  та фізичної особи-підприємця (ФОП) регулюються вже господарським договором, Господарським кодексом України.

Водночас, фізична особа-підприємець має можливість укладати цивільно-правовий договір із юридичною особо, якщо вона не має відповідного виду діяльності, зареєстрованого в реєстрі.

Положення, які мають міститися в цивільно-правовому договорі з фізичною особою

Предметом цивільно-правового договору може бути виконання робіт чи надання послуг. Їхній перелік повинен бути точним та вичерпним. Завдання прописується дуже детально, тобто «надання бухгалтерських послуг» краще прописувати як «складання та подання бухгалтерської звітності, нарахування заробітної плати та ведення первинної документації».

Цивільно-правовий договір укладається між двома сторонамизамовником та виконавцем.

У розрахунках може бути вказана договірна умова (до чи після виконання завдання, згідно з графіком, після підписання акту, часткова оплата кожного дня, щотижня, щомісяця та інше) або ж конкретна сума.

До речі, мінімальної цифри в цьому випадку не існує, законодавче регулювання такої норми не передбачає.

Момент укладення цивільно-правового договору наступає тоді, коли досягнута згода між сторонами щодо істотних умов. До них відносяться: предмет договору, законодавчо визначені умови, що є необхідними для таких домовленостей, а також усі інші умови, важливі для обох сторін.

Цивільно-правовий договір із фізичною особою укладається письмово, як і будь-який інший правочин. Недодержання цієї норми не є підставою вважати його недійсним. Укладення договору в письмовій формі наступає тоді, коли він підписаний сторонами.

У договорі про надання послуг із фізичною особою повинно бути кілька важливих пунктів:

 1. Визначення часу надання послуг чи виконання робіт.
 2. Чітке формулювання комунікацій для отримання завдання.
 3. Облік результатів роботи та оплата праці — акт надання послуг чи виконаних робіт.
 4. Виконання обов’язків — можливий субпідряд.
 5. Відповідальність за зобов’язання — повна або часткова.
 6. Можливе штрафування, стягнення пені чи оплата неустойки.

Згідно з цивільно-правовим договором особа, що виконує певну роботу чи надає послуги, може носити нерегулярний, одноразовий або ненормований характер. Вони також можуть бути постійними, якщо це вказано в договорі підряду з фізичною особою.

Згідно з ним оформляються відносини, щодо надання послуг від незалежних фахівців — адвокатів, нотаріусів, аудиторів, представників творчих професій, як-от архітектор чи дизайнер.

Зазвичай вони мають одноразовий характер, хоча й у цьому випадку існують винятки.

Послідовність укладення цивільно-правового договору з фізичною особою

Алгоритм укладення цивільно-правового договору з фізичною особою полягає в наступних діях:

 1. Визначення відповідності вимогам, що висуваються до сторін.
 2. Перевірка документів, що засвідчують, встановлюють особу.
 3. Перевірка кваліфікаційного рівня особи, її досвіду.
 4. Досягнення домовленостей з усіх істотних умов.
 5. Підписання цивільно-правового договору.

Варто розуміти в чому полягає відмінність цивільно-правового та трудового договору, аби суд не кваліфікував його як такий. По-перше, фізична особа виконує роботи за договором підряду чи надання послуг. Вона має функцію зовнішнього постачальника та не входить до штату організації-замовника.

По-друге, укладення договору відбувається після його підписання обома сторонами. По-третє, для фізичної особи не застосовуються локальні НПА замовника (як-от накази, інструкції тощо). Обидві сторони працюють на рівних умовах — замовник та виконавець. Фізична особа не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку.

По-четверте, вона виконує роботи чи надає послуги самостійно, на свій власний ризик. Фізична особа робить завдання власними засобами виробництва, на своєму обладнанні та з використанням власних матеріалів. По-п’яте, оплачується результат, а при наданні послуг — процес та результат.

Виплати за цивільно-правовим договором обкладаються тими ж податками та зборами, що й зарплатні виплати за трудовим. Результат визначається після завершення робіт, надання послуг, у вигляді акту виконаних робіт чи наданих послуг.

Існує кілька факторів, коли цивільно-правовий договір із фізичною особою можуть визначити як трудовий:

 1. Недотримання письмової форми у випадках, передбачених законодавством.
 2. Продовження його дії після закінчення, якщо був визначений певний строк, без переукладання.
 3. Характер і обсяг послуг чи робіт відповідно до вакантної посади.
 4. Фізична особа одночасно є штатним працівником та виконавцем згідно цивільно-правового договору.
 5. Схожий порядок оформлення — якщо виданий наказ чи розпорядження про прийняття на роботу.
 6. Ідентичний порядок виконання — строки оплати праці, відпустки.

Фізичні особи, що виконують певні завдання за цивільно-правовим договором не включаються до штатного розпису підприємства. Вони не мають права на відпустку, якщо це додатково не передбачено.

Хоча в договорі може міститися пункт про надання певного періоду відпочинку протягом року. Фізичним особам за цивільно-правовим договором не проводиться доплата за святковий чи понаднормовий робочий час.

Їм не варто розраховувати на оплату допомоги за листками непрацездатності, адже заробіток у період хвороби вони зберігають.

Однак варто зважати на те, що на винагороду за цивільно-правовими договорами нараховується ЄСВ, тобто час праці зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії. Водночас приймається до уваги розмір сплаченого внеску.

Якщо за виконану роботу протягом місяця сплачено мінімальний розмір внесок чи вищий за нього, до пенсійного стажу зараховується календарний місяць, незалежно від того скільки витрачено на виконання завдання.

Якщо розмір ЄСВ нараховано менше мінімальної суми, то страховий стаж нараховується відповідно до такої суми.

Сторони цивільно-правового договору можуть визначити строк виконання завдання чи його окремих етапів. Зверніть увагу на таку обставину, що укладення одного й того ж договору 3 рази й більше за рік вважається системним. Його можуть перекваліфікувати в трудовий договір. Можливий такий варіант — договір ЦПХ укладений на рік, але акти виконаних робіт виставляються щомісяця.

Порядок сплати податків фізичних осіб за договором ЦПХ

Існують деякі особливості сплати податків щодо осіб, які надають послуги чи виконують роботи згідно з договорами ЦПХ. Так, до загального оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до таких договорів. Податок на доходи утримується одночасно з виплатою винагороди.

У разі, якщо акт був підписаний, а оплата не здійснена, податок сплачується протягом 30-ти календарних днів після останнього календарного дня звітного місяця. Військовий збір сплачується одночасно. На суму винагороди нараховується ЄСВ.

Його сплата повинна наступити не пізніше 20-го числа місяця, що йде після місяця нарахування винагороди, якщо був підписаний акт наданих послуг чи виконання робіт. У разі виплати винагороди меншої ніж заробітна плата, не варто доводити ЄСВ до рівня мінімального страхового внеску.

Якщо строк дії цивільно-правового договору з фізичною особою перевищує календарний місяць, то ЄСВ нараховується на суму від ділення виплаченої винагороди на кількість місяців, за які вона нарахована.

Допомога з укладення цивільно-правового договору з фізичною особою

Важливо правильно складати цивільно-правовий договір із фізичною особою, аби суд не визнав його трудовим. Можна скласти типову версію, зразок договору ЦПХ із фізичною особою з додатком про істотні умови, які є змінними, залежно від функцій, прав та обов’язків виконавця. Також варто підготувати додатки з формою замовлення та актом наданих послуг чи виконаних робіт.

Якщо вам потрібна допомога в складанні цивільно-правового договору з фізичною особою, звертайтеся до нас. У випадку коли відносини між юридичною та фізичною особою укладені неправильно, може наступити певна відповідальність.

До речі, ініціатива про визнання цивільно-правових відносин трудовими може надходити від працівника, рідше – від державного органу. Останній випадок можливий, коли договір має явні ознаки трудових відносин.

Визнання судом подібної ситуації може вплинути на сплату податків, соціальних гарантій, захищеність виконавця, як-от втрату працездатності, відпустки.

(764.62 — 5)

Источник: https://zkg.ua/model-spivpratsi-za-tsyvilno-pravovym-dohovorom-z-fo/

Договори цивільно-правового характеру. Оформлення та оподаткування

Зразок цивільно правового договору з працівником на надання послуг

Збільшення розміру мінімальної заробітної плати та відповідно зріст мінімального страхового внеску призвели до того, що роботодавці неохоче укладають трудові договори, а все частіше залучають працівників до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру. Про основні нюанси складання та оподаткування договорів ЦПХ піде мова далі.

Договір ЦПХ та його основні відмінності від трудового

На відміну від трудового договору відносини за договором цивільно-правового характеру не є відносинами між працівником та роботодавцем. Сторонами цивільно–правового договору виступають замовник та виконавець, а всі дії за договором регламентуються Цивільним Кодексом.

Читайте також Як приватному підприємцю оформити найманого працівника

В договорі ЦПХ зазначається вичерпний перелік робіт або послуг. Договір в якому зазначено «надання бухгалтерських послуг» або «послуги по прибиранню приміщень» при перевірці можуть перекваліфікувати в трудовий.

В цьому випадку правильніше зазначати «складання та подання бухгалтерської звітності, ведення первинної документації, нарахування заробітної плати тощо» та «миття вікон та плафонів, миття підлоги, чистка меблів і так далі».

В договорі ЦПХ обов’язково зазначається конкретний термін виконання робіт (надання послуг) та їх вартість.

Виконання робіт оформлюється відповідним актом.

Строки виплати винагороди за договором ЦПХ

На відміну від трудового договору винагорода за цивільно-правовим договором встановлюється виключно за згодою сторін. Законодавством не передбачені обмеження в частині мінімального або максимального розміру винагороди.

Строк виплати винагороди оговорюється в договорі. Зазвичай винагорода виплачується після закінчення терміну договору та підписання акту виконаних робіт.

Проте, якщо виконання робіт потребує тривалого терміну, допускається складання проміжних актів та виплата частини винагороди.

Оподаткування винагороди за договорами ЦПХ

Виплати за договором цивільно-правового характеру обкладаються тими самими податками і зборами, що і зарплатні виплати за трудовим договором.

Проте, існують певні відмінності оподаткування договорів ЦПХ, в яких виконавцем є фізична особа та фізична-особа підприємець.

Оподаткування договорів з фізичною особою, що не є підприємцем

Відповідно до п.п. 164.2.2 Податкового Кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

Читайте також Як будуть проходити перевірки щодо дотримання законодавства про працю. Права перевіряючих, штрафи, оскарження

Податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% від суми виплати утримується одночасно з виплатою винагороди.

В разі, якщо акт виконаних робіт був підписаний, але кошти по ньому не були сплачені, ПДФО сплачується протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (пп. 168.1.5 ПКУ).

Податкова соціальна пільга на працівників, які виконують роботи за цивільно-правовим договором не поширюється.

Військовий збір утримується в розмірі 1,5% від суми винагороди. Сплачується військовий збір одночасно зі сплатою ПДФО.

На суму винагороди нараховується єдиний соціальний внесок в розмірі 22%. Сплачується ЄСВ одночасно з виплатою винагороди. Якщо був підписаний акт прийому робіт, але його не оплатили, ЄСВ сплачується не пізніше 20-го числа місяця, що йде за місяцем його нарахування.

В разі виплати винагороди за договором ЦПХ в розмірі менше ніж мінімальна заробітна плата, не потрібно доводити ЄСВ до рівня мінімального страхового внеску.

В разі, якщо строк виконання робот за договором ЦПХ перевищує календарний місяць, то відповідно до ч.2 ст. 7 Закону України«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»від 08.07.2010 2464-VI ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення винагороди, виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

В разі, якщо виконавцем є фізична особа, замовник відображає суми, нараховані за договором ЦПХ у звіті з ЄСВ за формою Д4 та у звіті 1ДФ.

Оподаткування договорів з фізичною особою-підприємцем

У разі, якщо до виконання робіт за договором ЦПХ залучається фізична особа-підприємець підприємство з суми винагороди не повинно нараховувати ЄСВ, утримувати та сплачувати ПДФО та військовий збір. Але це за умови якщо:

 • підприємець, що працює на загальній системі оподаткування, буде виконувати роботи або надавати послуги, які відповідають видам діяльності, зазначеним у відомостях із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. До договору потрібно надати копію витягу з ЄДР та копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 • підприємець, що працює на єдиному податку, виконує роботи (послуги) , які відповідають видам діяльності, які зазначені в реєстрі платників єдиного податку першої та другої групи і видам діяльності, указаним у ЄДРдля платників третьої групи.

Таким чином, якщо підприємці надавали послуги або виконували роботи за договором ЦПХ відповідно до зареєстрованих кодів КВЕД, підприємство-замовник не сплачуватиме з винагороди ПДФО, ЄСВ та військовий збір.

Суми, нараховані за договором ЦПХ у звіті з ЄСВ за формою Д4 замовник в цьому випадку не відображує.

Винагорода за договором включається в доход підприємця та оподатковується згідно вибраній системі оподаткування.

Читайте також Розрахунок відпускних 2017. Розрахунковий період, середня зарплата, приклади

Соціальні гарантії працюючим за договорами ЦПХ

Працівники, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами, не включаються до штатного розпису. На них не поширюються правила трудового розпорядку.

Такі робітники не мають права на відпустку, їм не проводиться доплата за роботу в надурочний, нічний та святковий час.

Оскільки при праці за договором ЦПХ оплата проводиться не за витрачений час, а за кінцевий результат роботи, виконавці робіт не мають права на оплату допомоги за листками непрацездатності, адже заробіток за період хвороби вони не втрачають.

Проте, оскільки на винагороду за цивільно-правовими договорами нараховується ЄСВ в розмірі 22%, час праці за договором ЦПХ зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії. При цьому враховується розмір сплаченого внеску.

Якщо за виконану роботу протягом місяця сплачено внесок в розмірі мінімального та вище, то незалежно від того, скільки часу потрачено на виконання роботи, до пенсійного стажу зараховується календарний місяць.

В разі, якщо нараховано ЄСВ в розмірі меншому, ніж мінімальний внесок, страховий стаж розраховується пропорційно сплаченій сумі.

Приклад 1

Источник: https://byhgalter.com/dogovori-civilno-pravovogo-xarakteru-oformlennya-ta-opodatkuvannya/

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий