Вигодонабувач в страхуванні це

Вигодонабувач — це хто такий у страхуванні?

Вигодонабувач в страхуванні це

Сторони, які беруть участь у страховому договірному процесі, чітко визначені на законодавчому рівні. Насамперед, підписують поліс, страхувальник та страховик. Вигодонабувач і застрахована особа зазначаються у договорі, але не обов’язково його підписують.

Якщо з приводу основних сторін не виникає питань, то ще залишається той, хто може отримати вигоду від укладеної угоди. Вигодонабувач – це саме той суб’єкт страхування, на користь якої підписується документ.

У страхуванні чітко визначені сторони, які беруть участь в оформленні договору, його підписання та отримання виплати при настанні нещасного випадку.

Страхова компанія

Страховик – це небанківська фінансова установа, що має дозвільні документи на проведення страхової діяльності. Це обов’язково має бути юридична особа.

Виходячи з вимог чинного законодавства, компанія зобов’язана створити страхові резервні фонди для своєчасної виплати компенсацій постраждалим клієнтам. Компанії з іноземним капіталом не мають права працювати на вітчизняному страховому ринку.

В якості страховика також виступають товариства взаємного страхування. Однак тут конкретизовано коло учасників компанії та визначено їх бенефіціарії.

Страхувальник

Страхувальник – це будь-яка приватна особа, підприємство, державна організація, приватна фірма, велика корпорація, які виявили бажання або, виходячи з вимог закону, укладають договір страхування з профільної компанією.

Це можуть бути договори по обов’язкових та добровільних видах страхування.

Клієнти страхової компанії можуть застрахувати квартиру, житлове приміщення, будова, фабрику, промисловий завод, відповідальність перед третіми особами, життя і здоров’я.

Застрахована особа

Застрахована особа – це людина, яка за життя і здоров’я, а також майнові інтереси якого несе матеріальну відповідальність страховик. Нерідкі випадки, коли страхувальник і застрахована особа є одним і тим же людиною.

У той же час, як приклад, при страхуванні дітей від нещасних випадків суб’єктом договору є хтось із батьків, а об’єктом страхування, або застрахованою особою, буде дитина.

Згоди третьої сторони для включення її в страховий договір не потрібно.

Дивіться також:  Що таке чартер? Чартерні рейси

Вигодонабувач у страхуванні

Вигодонабувач – це сторона, яка має право отримати страхову компенсацію при фіксації страхового події. Друга назва цього учасника – бенефіціар.

Він має право пред’явити матеріальні вимоги до страховика, якщо страховий випадок відбувся. Відомості про вигодонабувача вносяться в страховий документ окремою графою.

За договорами страхування відповідальності бенефіціар визначається виходячи з вимог закону, якщо інше не зазначене в страховій угоді.

Вигодонабувачем за договорами КАСКО

При страхуванні будинку, квартири, дачного ділянки, автомобіля страхувальник зазвичай вказує вигодонабувачам себе. Проте в цьому питанні існують деякі нюанси. При оформленні страхової події представники фінансової компанії завжди вимагають пред’явити підтвердження права власності на об’єкти нерухомості або транспортні засоби.

Бувають ситуації, коли транспортний засіб страхує людина, яка керує ним за дорученням.

І в разі дорожньо-транспортної події або крадіжки автомобіля клієнта вигодонабувачем стає власник авто, на якого оформлено реєстраційне свідоцтво.

Страхувальник зможе отримати страхове відшкодування тільки в тому випадку, якщо на нього оформлена генеральна довіреність із зазначеним у ній правом отримувати такі компенсаційні суми.

Вигодонабувачем за договорами страхування майна

При майновому страхуванні принцип визначення вигодонабувача аналогічний КАСКО. Проте все ж є відмінності.

За такої категорії договорів вигодонабувач – це особа, яка проживає в застрахованій квартирі або будинку.

Страхувальник може не мати права власника, однак якщо він має офіційну прописку або оформив договір оренди житлового приміщення, то такий клієнт може отримати страхову компенсацію, як і зареєстрований власник.

Для того щоб оформити страхове відшкодування, вигодонабувач зобов’язаний пред’явити документ, що підтверджує його право на отримання суми. Це може бути документ купівлі-продажу, обміну, спадщини, дарча.

Якщо особа не володіє офіційними майновими правами, але проживає за місцем зареєстрованого майна і є страхувальником, то можна пред’явити виписку з житлової контори, що підтверджує фактичне проживання за даною адресою.

Бенефіціар по особистому страхуванню

Поняття вигодонабувача за договором страхування життя, від нещасних випадків, так і за медичними полісами, досить неоднозначне. У страховому бізнесі найбільш поширена практика, коли по страхуванню неповнолітніх дітей отримують виплату батьки, по страхуванню дружини – чоловік і навпаки.

В залежності від ступеня споріднення вигодонабувачами таких страхових документах, як правило, вказується страхувальник. Наприклад, дружина виступає в ролі страхувальника та укладає договір особистого страхування свого чоловіка. При настанні страхової події, крім смерті застрахованого, вигодонабувачем за цим полісом в рівній мірі можуть виступати будь-який із зазначених учасників угоди.

Особливою стороною слід виділити договори, де страхувальником виступає юридична особа. Для створення комфортних умов своїм співробітникам і надання оплаченого пакету соціального захисту керівники звертаються до страховиків для оформлення генерального страхового договору.

Страхова організація, крім загальної інформації про клієнта, в обов’язковому порядку вимагає заповнити анкету. Вигодонабувачі зазначаються по кожному працівнику.

Навіть якщо інформація відсутня в анкетних даних, страхову виплату не можуть зробити страхувальнику, юридичній особі.

Вигодонабувач зі страхування ОСЦПВ

У договорах обов’язкового страхування автовласників перед третіми особами відсутня інформація про вигодонабувача.

Це пояснюється тим, що страхувальник за такими полісами не може при підписанні страхової угоди знати про те, яка саме автомашина буде пошкоджена.

Тому в таких документах безглуздо намагатися вписати дані людини або організації, яка отримає страхове відшкодування в результаті дорожньої пригоди.

За полісами автоцивілки, власник пошкодженого автомобіля може стати бенефіціарієм при наявності в нього документів, що підтверджують право власності.

Якщо автомобіль пошкодив будівлю або інше майно, то в таких ситуаціях також діє необхідність підтвердження права володіння.

При необхідності покриття витрат на медичне обслуговування, лікувальні процедури, реабілітаційні заходи — постраждалий в ДТП пішохід або пасажир стає вигодонабувачем. Це є особливостями договорів страхування «автоцивілки».

Права бенефіціарія

Вигодонабувач має законне право, не сплачуючи страхові внески, при страховому подію отримати компенсаційну суму.

Бенефіціар має право при повній загибелі застрахованого майнового об’єкта страхування відмовитися від прав на майно і отримати страхову компенсацію в повному розмірі.

При визначенні суми страхового відшкодування вигодонабувач має право відмовитися і дати можливість її отримати страхувальнику.

Обов’язки вигодонабувача

Існує помилкове судження, що дуже вигідно бути застрахованою особою та вигодонабувачем одночасно. Адже в такому випадку відсутня необхідність самостійно вносити страхові платежі. Однак, якщо за договором не були сплачені всі частини страхового платежу, то для одержання страхової суми бенефіціар зобов’язаний внести всі недоплачені страхові внески.

Серед обов’язків вигодонабувача виділяють необхідність самостійно заявити про страховому разі, якщо він пред’явив свої матеріальні вимоги до страхової організації без безпосереднього залучення до подачі заяви страхувальника.

Вигодонабувач повинен повідомити страхову організацію про трапилися події, які суттєво вплинули на ступінь можливого ризику, що може призвести до значних виплат.

Бенефіціар зобов’язаний надати в страхову компанію документи і доказові дані, які підтверджують його право на отримання компенсаційних страхових сум.

Найголовніша обов’язок вигодонабувача – це ощадливість по відношенню до майна, яке вказано в якості об’єкта страхування.

Догляд за майновим об’єктом повинен бути спрямований на збереження авто, квартири, житлового будинку.

Навмисні дії бенефіціарія, що спричинили знищення або нанесення псування майна, в подальшому можуть призвести до відмови страхової компанії нарахування страхової компенсації.

Вигодонабувач має практично рівними зі страхувальником правами на отримання страхового відшкодування за видами страхування, де об’єктом виступає майно. По особистому страхуванню бенефіціаром не може бути юридична особа, якщо воно страхує своїх працівників.

А за договорами страхування відповідальності визначити вигодонабувача можна тільки при настанні страхової події.

Таким чином, хто саме виступить в ролі вигодонабувача за страховим договором, залежить від виду страхування та законних підстав на отримання суми відшкодування.

Источник: http://druzy.com.ua/vigodonabyvach-ce-hto-takii-y-strahyvanni/

Хто такий бенефіціар і вигодонабувач: в чому різниця

Вигодонабувач в страхуванні це

Ринкові відносини розвиваються, з’являються нові економічні суб’єкти. І багатьом з звичайних людей незрозуміло, що означає слово БЕНЕФІЦІАР. Спробуємо розібратися. Визначень у цього поняття дещо. І якщо ви плануєте зайнятися саме зовнішньоторговельною діяльністю, вам обов’язково потрібно розбиратися у всьому різноманітті нових понять.

бенефіціар

Бенефіціаром дозволено бути юридичній особі та фізичній. Їх дохід утворюється при здійсненні конкретних операцій. Вони ж вигодонабувачі від операцій, які здійснюються з їх майном при управлінні на довірчому початку. Інтересанти, так їх теж називають, можуть тримати векселі, банківські акредитиви.

Що таке бенефіціар? Якщо здійснюється зовнішньоторговельна діяльність, їм є компанія, яка виступає в якості продавця. Якщо проводяться трастові операції, це особа, яка отримує користь від довірчого управління його майном.

Є ще одне визначення, яке пояснює, хто такий бенефіціар. Вигодонабувачем можна стати у спадок, якщо той, хто був зафіксований в полісі страхування, як бенефіціар, помер до того, як закінчився термін дії цього договору. У перекладі з французької це слово перекладається, як прибуток.

бенефіціарний власник

За російськими законами бенефіціарним власником вважається особа, реально володіє всією компанією.

Вигодонабувач отримує прибуток від діяльності клієнта за агентською угодою або довірчого управління.

Бенефіціарний власник – це фізична особа. Він є власником компанії безпосередньо або через інших осіб. Може контролювати всю діяльність клієнта.

В установчих документах ці особи можуть не значитися, але ведення бізнесу вони повністю контролюють. Згідно із законом бенефіціарний власник має частку в капіталі юрособи двадцять п’ять і більше відсотків.

Кінцевий беніфіціари – це фізична особа, власник організації-вигодонабувача. Саме при відкритті офшорних компаній з’явилися приховані кінцеві власники прибутку. Дані про них відомі тільки в банку при відкритті рахунку і агенту компанії. Кінцевий вигодонабувач може розпоряджатися банківським рахунком.

Читайте також: Що таке код бюджетної класифікації

Бенефіціар і вигодонабувач

Чи є що подібне і в чому різниця між бенефіціаром і вигодонабувачем? І той і інший мають дохід від дій клієнта. Відмінність. У кінцевого власника є частка в компанії, четверта її частина або більше. І він може контролювати діяльність цієї компанії і керувати нею. Вигодонабувач цього не може. У нього немає і своєї частки.

Контроль з боку держави ведеться саме за бенефіціарами. Є певні умови, коли компанія зобов’язана надати про них потрібну інформацію. Це потрібно для того, щоб виявити злочинні дії і запобігти їм. Також дана інформація допомагає запобігти фінансові махінації.

Бенефіціари та відомості про них

Ми вже говорили, для чого можуть знадобитися відомості про даних осіб. Останнім часом додався ще один момент, не менш важливий, ніж вищезазначені – запобігання терористичних операцій і боротьба з терористами.

Банківські структури можуть також вимагати потрібні відомості, і компанії зобов’язані їх надати. А від банків ця інформація надходить в Росфінмоніторинг. Чи не робити цього банки не можуть, тому що в іншому випадку на них можуть накласти штраф до півмільйона гривень. Це стосується не тільки банків, а будь-яких фінансових установ.

Деякі компанії, щоб приховати дані реального власника, відкривають рахунок на обличчя, який наділений тільки правом підпису. Бенефіціарним особа в цьому випадку знаходиться під постійним контролем. Виходить, що просто виявити вигодонабувача, а більш складно – реального власника.

Дані справжніх власників запитують і фінансові, і інші державні установи. Наприклад, коли укладаються контракти з державних закупівель. У документ «Відомості про ланцюжку власників, включаючи бенефіціарів», записують всі дані вигодонабувачів.

Права та обов’язки

Права вигодонабувачів захищені законом. Але вони мають і деякі зобов’язання. Бенефіціар може захистити своє майно спеціальною угодою на управління на довірчому початку. Якщо договір порушується, відповідальні за це кінцевий власник і номінальний виконавець.

Читайте також: Субсидіарна відповідальність це – поняття терміна

В угоді передбачається заставу майна виконавця, що діє за цією угодою, щоб можна було покрити можливі втрати. Якщо такий виконавець безвідповідально ставиться до своєї роботи, бенефіціар може замінити його.

Коли вигодонабувач і боржник здійснюють операцію, полягає банківська гарантія, де обумовлюються всі умови. Гарантом має виступати обов’язково фізична особа. У чому суть такої гарантії? Поручитель бере на себе зобов’язання по оплаті матеріальних претензій, який пред’являє вигодонабувач до принципала. Для цього в обов’язковому порядку оформляється заяву.

Якщо бенефіціар не отримує прибутку, він може зажадати виконання своїх зобов’язань від гаранта на тих умовах, які зазначені в договорі. Але претензію можна пред’являти до того часу, поки не закінчився термін гарантійних зобов’язань. Особа, яка виступає в ролі гаранта, має ретельно вивчити всі претензії, які виголошуються і сповістити принципала.

Сьогодні бенефіціарами стають власники майна і грошових коштів. Вони отримують прибуток, передаючи управління довіреній особі. Але держава контролює всю діяльність великих власників, щоб виявити незаконну легалізацію грошей, і щоб запобігти терористичні акції. Тому ці дії законні і виправдані.

Источник: https://infoblog.in.ua/hto-takyj-benefitsiar-i-vygodonabuvach-v-chomu-riznytsya.html

Якими правами володіє вигодонабувач

Вигодонабувач в страхуванні це

Вигодонабувачем в будь-яких страхових відносинах вважається найголовніша фігура в цій справі. Це людина, яка в подальшому при виникненні страхового випадку отримує грошову суму рівну сумі компенсації, виплачуваної компанією.

Тому при виборі вигодонабувача необхідно грамотно підійти до цього питання, щоб потім у відносинах з ним не виникло ніяких непередбачених ситуацій і безглуздих проблем.

Хто призначає?

В права страхувальника входить рішення про те, на кого буде підписаний договір-угоду зі страховою компанією. Йому ж укладати договір в подальшому і оплачувати страховку, це все в його обов'язки.

При призначенні вигодонабувача необхідна наявність письмової згоди особи, що застрахувало що-небудь. Лише тільки в цьому випадку особисте страхування буде можливо.

Якщо раптом згоди від вигодонабувача не надійшла до страхову компанію, тоді страхова компенсація буде виплачена безпосередньо страхувальнику або його рідним.

Прикладом може послужити такий випадок, коли дружина, вирішивши застрахувати свого чоловіка, приходить в страхову компанію і призначає себе вигодонабувачем, то в цьому випадку установі-страховику потрібно письмову згоду чоловіка для виконання даної процедури.

Якщо його згоди на це не піде, то компанія має право відмовити клієнту в оформленні страховки.

Якщо відбувається страхування майнового характеру, то вигодонабувачу необхідно піднести документацію, яка підтвердить наявність його інтересу в тому, щоб зберегти майно, яке йому належить.

Якщо цього документа не опиниться у компанії-страховика, то вигодонабувач не отримає грошову компенсацію в разі події страхової ситуації.

Як приклад можна навести ситуацію, коли людина має довіреність на автомобіль і активно ним користується. Він має право його застрахувати, але виплату в страховому випадку він не зможе отримати, якщо страховка буде на його ім'я і в його користь.

Але найголовніше, що і власник автомобіля теж не зможе дочекатися виплати компенсації, тому що договір оформлений не на нього.

Тобто виходить, що при даних відносинах зі страховою компанією, коли настане ситуація, прописана в договорі, цей самий договір визнається недійсним.

Є й такі випадки, коли вигодонабувач призначений законом і не має права на оскарження і зміна.

Права та обов'язки

Як і будь-яка сторона при укладанні договору вигодонабувач має свої права і обов'язки.

 1. Будь-вигодонабувач має право на вимогу від страхової компанії оплати компенсації за застраховане майно, коли станеться страховий випадок.
 2. Вигодонабувач має право висунути свою відмову від страхової суми в разі страхової ситуації, залишивши її страховику.
 3. Вигодонабувач має право на те, щоб вимагати від страхової установи, щоб щось не розголошувати відомості про нього.
 1. Вигодонабувач зобов'язаний після укладення договору страхування робити все, щоб убезпечити застраховане майно і знизити ризики настання страхової ситуації, його майно повинно бути в повній цілості.
 2. Вигодонабувач повинен в разі збільшення ризику щодо застрахованого майна, яке прописано в договорі, повідомити цей факт компанії-страховика.
 3. Вигодонабувач повинен в разі, коли має місце бути страхова ситуація, негайно передати ці дані страхової компанії, з якою у нього укладено договір. Також він зобов'язаний виконувати все те, що йому диктує компанія, з метою зменшення витрат і збитків. Потім в обов'язки вигодонабувача входить надання повної документації по страховому випадку.
 4. Вигодонабувач зобов'язаний в разі невиконання своїх обов'язків страхувальником, виконувати їх за нього, це стосується і сплати страхових послуг, якщо вони вчасно не були оплачені.

Страхова компанія видає вигодонабувачу документ, який підтверджує те, що він має право отримати грошову виплату від страхової установи при настала ситуації за умовами договору.

Цей документ може бути і полісом, і свідченням, і квитанцією, а ім'я там повинно фігурувати не в обов'язковому порядку.

Документ, що видається вигодонабувачу, не несе в собі інформацію про умови договору.

Ці дані зберігаються лише у страхувальника і страхової компанії.

Заміна вигодонабувача за договором страхування

Поки діє договір страхування, згідно із законом вигодонабувача можна замінити.

Як це можливо здійснити:

 1. Здійснити цю процедуру має право тільки страхувальник. Для цього йому необхідно відправити повідомлення в письмовому вигляді в страхову компанію, з якою укладено відносини, та дочекатись підтвердження про те, що страховик його отримав.
 2. Для того щоб зробити операцію по заміні вигодонабувача, не обов'язково мати на це згоду страхової установи. Але варто мати на увазі, що новий вигодонабувач зобов'язаний мати інтерес до того, щоб застраховане майно було збережено. В іншому випадку страховий договір буде розірвано.
 3. При заміні вигодонабувача не обов'язково навіть згода його самого, він навіть може бути не в курсі про цей факт.
 4. Заміна вигодонабувача може статися в будь-який час, але головне, щоб до виникнення страхового випадку.
 5. Якщо ви вирішили замінити вигодонабувача, це можливо тільки в тому випадку, якщо колишній вигодонабувач не виконував обов'язків, які йому присвоїли при договорі, або якщо він не висував вимог про грошову компенсацію при надалі страхової ситуації.

При призначенні вигодонабувача, можна визначити його на конкретну групу ризиків, на іншу групу — іншого вигодонабувача.

Таким образів можливий такий варіант: якщо ви вирішили застрахувати своє здоров'я, то в договорі можете вказати інформацію про те, що в разі вашої хвороби страховку отримає один вигодонабувач, а в разі смерті — інший.

Людина може забезпечити себе постійним статусом вигодонабувача в тому випадку, коли виконає одну з обов'язків, прописаних в договорі, або, сплативши суму страхового внеску.

Але не варто забувати і про те, що:

 1. Вигодонабувач, якого ви вписали в договір, може просто відмовитися від виконання своїх прав і обов'язків.
 2. Якщо ваш вигодонабувач погодився ним стати, то він автоматично набуває права і обов'язки.
 3. Якщо раптом страхувальником не були виконані якісь зобов'язання перед компанією, то цим має зайнятися вигодонабувач.

На вигодонабувача лягає велика відповідальність: він несе ризик невиконання зобов'язань з боку страхувальника.

Хто виступає вигодонабувачем?

Вигодонабувачем в страхуванні відповідальності без права зміни буде:

 1. Людина, який отримав певну шкоду стосовно страхування цивільної відповідальності.
 2. Людина, який поніс певного роду збитки від того, що страхувальник не виконав зобов'язання договору.
 3. Людина, що є страхувальником в разі, якщо у нього є застрахований бізнес.
 4. Людина, що є власником або зберігачем застави.

Іншими словами в ролі вигодонабувача може виступати та людина, яка не зацікавлений в тому, щоб відбулася страхова ситуація.

Якщо умови договору вказують в якості вигодонабувача абсолютно іншу людину, на це не буде взято до уваги.

Тобто вигодонабувача не обов'язково вказувати в умовах договору, але в цьому випадку його обов'язки лягають на плечі страхувальника.

В якості вигодонабувача може виступити фізична або юридична особа. Також їм може виявитися і дитина, але в цьому випадку він отримає суму тільки після 18 років.

У разі, коли статус вигодонабувача належить батькам, грошову суму вони отримають тільки за згодою дитини, якщо його не буде, то суму отримає тільки сама дитина в 18 років.

Вигодонабувачем може виступити дружина, яка повинна отримати суму в разі смерті одного з подружжя.

Якщо настав страховий випадок, то вигодонабувач відразу ж може отримати застраховану суму повністю, але йому для цього потрібно підтвердити своє право.

Якщо раптом вигодонабувач не призначено, то після смерті страхувальника гроші дістануться спадкоємцям, а не дружині.

Якщо раптом відбувається така ситуація, що вибір вигодонабувача вельми складний через відсутність кандидатів, то можна їм призначити абсолютно чужу людину або організацію, але в цьому випадку родичі позбавляються компенсації.

Бувають випадки, коли страхувальник сам виступає в ролі вигодонабувача:

 1. Тоді, коли він сам себе застрахував від настання нещасного випадку.
 2. Тоді, коли страхується підприємницький ризик.
 3. Тоді, коли страхується власне майно.

Складнощі, що виникають при статусі вигодонабувача:

 1. Він не попереджається про своє призначення, може бути не в курсі.
 2. Він не обізнаний про договірні умови.
 3. Він не має права якимось чином вплинути на договір і його правила.
 4. Якщо страховик не виконує вимоги, то вигодонабувач відшкодовує збиток розірвання договору.

Якщо ви оформляєте договір зі страхування, то бажано попередити вигодонабувача про всі умови договору, щоб він був в курсі даних відносин.

Якщо він призначається в ситуації страховки на смерть, то кращим вибором буде призначити його відразу в хвилину укладення договору.

При укладенні договору необхідно правильно і грамотно його скласти, якщо раптом сталися зміни за договором, важливо їх вчасно в нього внести.

Якщо ви вчасно попередьте свого вигодонабувача про його призначення, він буде обізнаний про свої права та обов'язки і буде їх виконувати, а якщо відмовиться від вашої пропозиції, ви зможете підшукати іншого.

Чи не знайшли відповіді на своє питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему — зверніться в форму онлайн-консультанта справа! Це швидко і безкоштовно!

Схожі статті

Источник: http://jak.bono.odessa.ua/articles/jakimi-pravami-volodie-vigodonabuvach.php

Вигодонабувач — це… Вигодонабувач у страхуванні

Вигодонабувач в страхуванні це

При страхуванні чиїх-небудь інтересів завжди присутні дві сторони, подані страхувальником і страховиком.

Їх взаємини визначені рамками законодавчих актів, з яких основними є Цивільний кодекс, Закон про страхування.

Сама процедура передбачає необхідність надання фінансових гарантій у разі порушення або звуження майнових і немайнових інтересів сторін. При настанні страхового випадку компенсацію отримає вигодонабувач.

Ідея страхування полягає в тому, що «ніщо не вічне»: тобто будь-яке майно, життя, здоров’я людини, громадянська відповідальність можуть бути порушені або обмежені.

Страхувальник, намагаючись підкласти «фінансову подушку», звертається до страховика з метою забезпечення можливих ризиків фінансовими компенсаціями.

При настанні страхових випадків з’являється третя особа, яка отримує «плоди» від «фінансової подушки» страхувальника. Така особа в юридичній практиці і називається вигодонабувачем.

Особливості вибору вигодонабувача

Особливістю страхового поняття про вигодонабувача є той факт, що вступ його в страхові відносини спочатку не мотивується його побажаннями. Враховуються в першу чергу інтереси страхувальника і страховика. Крім того, сторони не зобов’язані інформувати вигодонабувача про умови і виконанні укладеного між ними договору.

Таким чином, вигодонабувач – це особа, зване в договорах страхування третім. Законодавчо цей термін не закріплений, однак практика страхування дозволяє з’ясувати основні аспекти даного поняття.

Кого називають вигодонабувачем у страхуванні?

Вигодонабувач – це в страхуванні як фізичні, так і юридичні особи. Крім того, необов’язково «поява» вигодонабувача, їм може бути страхувальник. Але обов’язковою вимогою для вигодонабувача в чистому вигляді вважається незацікавленість у настанні страхового випадку.

Часто вигодонабувачем є сам страхувальник. Про це можна говорити, якщо обеъктом угоди є особисте майно або здоров’я.

Особисте і майнове страхування: специфіка при визначенні вигодонабувача

Різні види страхування диктують умови, специфічні для визначення вигодонабувача — особи, що одержує компенсаційні виплати при настанні випадку, визначеного договором.

При страхуванні майна вигодонабувачем визнають особу, інтереси якого входить належне збереження застрахованого майна. Саме при даному виді страхування вигодонабувач одночасно виступає учасником угоди.

Страхування відповідальності, яка настає внаслідок заподіяння шкоди, передбачає, що вигодонабувачем в даному випадку автоматично стає потерпіла сторона.

Договірна відповідальність передбачає вигодонабувача в особі боку, перед якою ця відповідальність має бути забезпечена за укладеним договором. Страхування підприємницьких ризиків зобов’язує вигодонабувачем визнавати виключно страхувальника.

Особливим страховим випадком є смерть страхувальника при особистому страхуванні: у такій ситуації вигодонабувачем будуть виступати спадкоємці, якщо інше не зазначено в договорі.

Особисте страхування передбачає, що якщо вигодонабувач у ньому не визначено, то у разі смерті учасника правочину їм стають спадкоємці. Ось відповідь на питання про те, хто є вигодонабувачем в цьому випадку.

Однак відразу отримати виплати не вдасться. Всі нюанси будуть вказані в договорі. Виплати будуть здійснені тільки з моменту вступу в спадщину.

Страхове законодавство дозволяє вважати вигодонабувачем у таких випадках не тільки повнолітніх, але і неповнолітніх і малолітніх осіб.

Крім того, особисте страхування на користь особи, яка не є застрахованою, може бути можливо тільки з письмової згоди застрахованої особи. Порушення цього положення тягне до розірвання договору в цілому.

Поява вигодонабувача дозволяє вважати страхові договори такого типу різновидом так званих договорів на користь третьої особи.

Однак такі угоди наділяють стороннього учасника не тільки правами, але і певними обов’язками, практично тотожними прав і обов’язків страхувальника.

Права вигодонабувача

Таким чином, вигодонабувач за договором страхування має такі права:

 • отримання компенсаційних виплат при настанні страхового випадку;
 • відмова від прав на втрачене застраховане майно на користь страховика для отримання страхових виплат згідно з договором страхування;
 • використання загальних законодавчих норм страхового поля незалежно від конкретних норм, обумовлених страховим полісом;
 • конфіденційність персональних даних вигодонабувача;
 • відшкодування понесених збитків у розмірі страхової суми, пропорційної страхової вартості втраченого майна;
 • першочергове право на відшкодування збитків перед страхувальником;
 • відмова від першочерговості відшкодування збитків на користь страхувальника.

Основні обов’язки вигодонабувача

До основних обов’язків вигодонабувача можна віднести:

 • виконання невиконаних страхувальником зобов’язань;
 • забезпечення виплати страхових внесків, премій, попередньо обумовлених у договорі страхування;
 • постановка повідомити страховика про суттєві зміни обставин, що впливають на збільшення страхового ризику;
 • повідомлення про настання страхового випадку за умови, що вигодонабувач має намір претендувати на страхові виплати;
 • передача страховику всіх відомостей, пов’язаних з предметом та умовами страхового договору, у разі настання суброгації;
 • надання необхідних документів, що підтверджують настання страхового випадку, для вигодонабувачів за страховими договорами цивільної відповідальності ОСЦПВ, КАСКО.

Що таке страховий інтерес?

Ще одним поняттям, тісно пов’язаним з об’єктом «вигодонабувач», якому необхідно приділити увагу, є «страховий інтерес». Це якийсь стимул для укладання угоди. Найчастіше такий інтерес має грошовий характер – можливість отримати відшкодування при настанні страхового випадку.

Тотожні страховий інтерес і страховий ризик?

Є спроби прирівняти страхової інтерес до страхового ризику, але практика застосування не дозволяє настільки звузити обидва поняття. Страховий інтерес – грошова компенсація при настанні страхового випадку, страховий ризик – це потенційні ситуації, що загрожують майну, прав страхувальника.

Потрібно розуміти, що страховий інтерес має двояку природу: його може відчувати страхувальник і застрахована особа.

Дуалізм цього поняття дозволяє зробити висновок, що вигодонабувач повинен володіти страховим інтересом.

Виходячи з викладеного, сформулюємо визначення поняття «вигодонабувач» – це страхування фізична або юридична особа, що володіє страховим інтересом, на користь якої укладено договір.

Може бути замінений вигодонабувач у страхуванні?

На розсуд страхувальника вигодонабувач, в тому випадку, якщо він ще не виконував зобов’язань за договором страхування, при письмовому повідомлення про це страховика може бути змінений.

В іншому випадку, а також після пред’явлення вигодонабувачем вимог за страховим договором, замінити її не можна.

Договори особистого страхування передбачають таку заміну, але вона здійснюється тільки з письмової згоди вигодонабувача.

При складанні страхового договору, в якому конкретно визначений вигодонабувач (це не стосується договорів ОСЦПВ, КАСКО, де вигодонабувач апріорі не може бути відомий, так як їм буде потерпілий у дорожньо-транспортній пригоді), страхові компанії вимагають заповнення анкет вигодонабувачів, якими, як ми з’ясували, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Анкети вигодонабувача (фізичної, юридичної особи)

Анкета вигодонабувача-фізичної особи передбачає зазначення прізвища, імені та по батькові, дати народження та громадянства. Також вона вимагає посилання на дані паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення. Крім того, необхідною умовою заповнення такої анкети є інформування про адресу прописки і фактичного проживання у випадку, якщо останній не збігається з пропискою.

Анкета вигодонабувача-юридичної особи повинна містити відомості про повному і скороченому його найменування, реєстрації (ідентифікаційний номер платника податків, основний державний реєстраційний номер, дата реєстрації), адреси (юридичну та фактичну), про учасників, представників організації (посада, прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані).

Висновок

Підводячи підсумки, можна сказати, що застрахований вигодонабувач – особа, що одержує компенсацію при настанні згідно з договором страхового випадку. Проте не завжди ця подія носить позитивний характер.

Особливо це стосується угод по особистому страхуванню. Адже разом з компенсацією вигодонабувач отримує ще й проблеми зі здоров’ям, які не завжди вдається вирішити навіть при наявності фінансової підтримки.

Источник: http://bizreview.com.ua/vigodonabuvach-tse-vigodonabuvach-u-strahuvanni/

Вигодонабувач і застрахована особа, фінанси для людей

Вигодонабувач в страхуванні це

Часто, укладаючи договір страхування, ми не знаємо і навіть не намагаємося з'ясувати для себе елементарні терміни. Питання «який рядок мені заповнювати в заяві» — можна почути від кожного другого клієнта страхової компанії.

А термінологію в страхуванні знати треба неодмінно, особливо якщо ви укладаєте договір страхування життя для отримання кредиту.

Застрахована особа і вигодонабувач — хто це? Давайте розбиратися, щоб потім у вас не виникли питання до банку і страхової компанії.

Сторони договору

Укладаючи договір страхування в банку, клієнт намагається не ставити «зайвих» питань, та й сам договір читає рідко. Тут вже не до термінів. Договір підписують дві сторони — Страховик і Страхувальник.

Страховик — це компанія, що має спеціальну ліцензію (на страхування), яка бере на себе ризик за визначену договором плату. Страхувальник — це той, хто укладає договір страхування зі страховиком і виплачує йому страхову премію (внесок) за передачу відповідальності за несення ризику.

Більш докладно про кожну з цих сторін ви можете прочитати в цій статті.

Застрахована особа і вигодонабувач

Якщо клієнт страхової компанії страхує власне життя і здоров'я, то він одночасно є і застрахованим. Страхувальник і застрахований можуть бути різними особами. Мати може страхувати життя своєї дитини. Тоді вона є страхувальником, а дитина — застрахованим.

Таким чином, застрахована особа — це особа, інтереси якого є об'єктом страхування (життя, здоров'я і т.д.).

Ще як приклад можна привести договір колективного страхування. до якого банк може запропонувати приєднатися заявнику на кредит. В цьому випадку страхувальником є ​​банк, страховиком — страхова компанія, а застрахованим — заявник на кредит.

У договорі може бути призначений вигодонабувач. Якщо в нього включені кілька ризиків — тимчасова непрацездатність, наступ інвалідності і т.д.

то по ним вигодонабувачем автоматично буде вважатися застрахований (або його законний представник, якщо застрахований неповнолітня дитина).

За ризиком «смерть», вигодонабувача призначає застрахована особа і запевняє це своїм підписом в полісі. За неповнолітнього розписується законний представник.

Отже, вигодонабувач — це особа, яка призначається страхувальником для отримання страхових виплат за договором страхування.

Наприклад, пан Кузнєцов І.І. застрахував своє життя на 500 тисяч рублів. У разі його смерті ця сума буде виплачена його спадкоємцям або особі, яку він позначить в полісі. Якщо в якості вигодонабувача в полісі записана пані Кузнєцова Е.І.

то виплату вона зможе отримати відразу, після подачі заяви в страхову компанію, яка визнає цей випадок страховим.

Якщо в цій графі написано «спадкоємці за законом», то виплату вони зможуть отримати тільки через півроку, коли вступлять в права спадкування і в пропорціях, визначених у присутності нотаріуса, якщо спадкоємець не один.

В вище розглянутому прикладі про колективний договір, вигодонабувачем в ньому є банк, тобто при невиплаті кредиту застрахованим позичальником (боржником), страховик буде виплачувати страхову премію банку.

Сьогодні у страхових компаній багато стандартизованих або коробкових продуктів зі страхування життя і здоров'я, де виключена можливість призначення вигодонабувача. Але це ніяк не стосується страхування при кредитуванні.

Якщо договір особистого страхування життя полягає при кредитуванні

В цьому випадку в договір страхування вноситься доповнення. Його необхідність обумовлена ​​тим, що банк повинен своєчасно отримати черговий внесок по кредиту. Страховка допоможе застрахованій особі, яка одночасно є позичальником, зберегти свою платоспроможність на випадок втрати працездатності. Він отримає виплату, яка дозволить йому уникнути прострочення сплати внесків.

Передбачається, що в разі його смерті страхова виплата буде спрямована банку в рахунок належних йому платежів по кредиту.

Для цього в полісі (або договорі) робиться запис: «Вигодонабувачем за ризиком« смерть застрахованого »є Банк в частині непогашеної заборгованості за Кредитним договором № ___».

Все, що залишиться від виплати після оплати боргу банку, отримають спадкоємці застрахованої особи.

Вигодонабувач в майновому страхуванні

У страхуванні майна ситуація з вигодонабувачем інша. Відповідно до ГК РФ їм може бути тільки особа, яка має законне право володіння ним і інтерес в його збереженні. Наприклад, власник житла або автомобіля. А якщо їх майно перебуває в заставі у банку? І тут знаходиться вихід, як банку стати вигодонабувачем.

Страхування заставного майна проводиться на випадок часткового пошкодження і повної його загибелі (так званий тоталь). У разі часткової псування майна вигодонабувачем призначається власник (за замовчуванням — страхувальник). А ось при повній конструктивній загибелі або втрати предмета застави їм стає банк, знову ж в частині непогашеної заборгованості.

У будь-якому випадку є вигодонабувачем банк, спадкоємці або сам застрахований, фінансовий захист буде цілком відчутною. Банк отримає те, що йому належить, а спадкоємцям не доведеться нести тягар боргів свого батька або іншого родича.

І пам'ятайте, що страхування — це атрибут цивілізованого ринку економічних відносин, а не побори банків і страхових компаній. Піклуйтеся про себе і удачі вам!

[Всього: 4 В середньому: 2.8]

Вигодонабувач юридичної особи — що це таке, зразок сбербанк анкети 1

Вигодонабувач в страхуванні це

У процесі регулювання майнових правовідносин є ряд важливих понять, навколо яких нарощується вся діюча законодавча і юридична система.

Одним з ключових понять є вигодонабувач — юридична або фізична особа, яка має певні права власності на деяке майно, яке приносить йому постійний дохід.

Також до вигодонабувачам відносять особи, які отримують прибуток від деяких комерційних операцій. Зазвичай це людина або організація, яка отримує орендну плату від майна, раніше передане в довірче управління або тимчасове використання іншим людям або компаніям.

Взаємовідносини між власником і орендарем в цьому випадку будуються на особливих умовах, прописаних у договорі.

Найчастіше під вигодонабувачем розуміють фізична або юридична особа, яка призначає страхувальник для подальшого оформлення страхових виплат.

Законодавча база

Вигодонабувачі можуть отримати при виникненні страхового випадку досить велику грошову суму.

 1. Особа, яка володіє певним інтересом у збереженні застрахованого майна.
 2. При оформленні страхового поліса про відповідальність за заподіяння шкоди в якості вигодонабувача завжди виступає особа, якій ця шкода може бути завдана.
 3. При оформленні страхового поліса договірної відповідальності роль вигодонабувача грає сторона, перед якою страхувальник несе деяку відповідальність.
 4. Страхуючи ризики від збитків внаслідок підприємницької діяльності, як страхувальник завжди виступає сам бізнесмен, якому належить дана справа.
 5. Коли проводиться особисте страхування від смерті в якості вигодонабувачів виступають спадкоємці в разі, якщо страхувальник не призначив інших одержувачів майна в разі своєї смерті.

Кого можна віднести до вигодонабувачам

В українській юридичній та економічній практиці поняття «вигодонабувач» часто виступає в ролі синоніма до «бенефіціару» або «бенефициарию». Як правило, в ці групи осіб включають фізичних або юридичних осіб, чий дохід складається з орендної плати за належне їм власність, віддану в тимчасове користування в іншу компанію або іншій людині.

Також бенефіціарами можуть бути спадкоємці. У спадковому праві в якості вигодонабувача виступають особи, які за заповітом або за законом стають володарями певних майнових чи фінансових прав.

заміна вигодонабувача

Цивільний кодекс дозволяє страхувальнику замінити вигодонабувача. Для цього необхідно всього лише звернутися із заявою в страхову компанію. Бувають випадки, коли така заміна не є можливою, наприклад, коли вигодонабувач вже виконав ряд обов'язків за цією угодою або вже оформив документи на страхову виплату.

Сбербанк анкета вигодонабувача — юридичної особи

Анкета для юридичної особи, яка не є кредитною організацією

Повне найменування — Відкрите Акціонерне Товариство «Фобос»

Скорочене найменування — ВАТ «Фобос»

Найменування іноземною мовою — немає

Правова форма — Відкрите Акціонерне Товариство

Державний реєстраційний номер -13535478136

Місце реєстрації — м Суми

Реєструючий орган — ИФНС №2 по м Суми

Відомості про величину майна,

Статутного капіталу — 25 000 (Двадцять п'ять тисяч) рублів

Вид діяльності — роздрібна торгівля

Відомості про ліцензії на право

Певного роду — не потрібно

Підпис відповідальної особи — Вавилов Петро Іванович.

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий