Типовий договір на поставку товару зразок

Зразок договору поставки будівельних матеріалів. Типовий договір поставки

Типовий договір на поставку товару зразок

Ще з часів Римської імперії, де розвивалосяримське приватне право, інститут договірних правовідносин став одним з найважливіших в повсякденному житті людей. У договорах століттями реалізовувалися ті чи інші соціальні відносини.

Даний інститут цікавий тим, що він здійснює регуляцію виключно тих правовідносин, які були в ньому вказані сторонами. Договірне право з'явилося з поняття договору,яке, по суті, є угодою двох сторін про встановлення, припинення або зміну прав та обов'язків.

Залежно від предмета правовідносин, закріплених сторонами в даному документі, вони поділяються на кілька окремих видів. У статті ми розглянемо договір поставки будівельних матеріалів. Подібні договори є видовим відгалуженням договорів купівлі-продажу. Проте, угоди про постачання будівельних матеріалів мають певні юридичні особливості.

Всі особливості договорів поставки будівельних матеріалів будуть розглянуті і проаналізовані в статті з метою виявлення характерних відмінностей цього виду правовідносин.

Загальна характеристика договорів

У цивільному праві РФ регламент інститутудоговірного права закріплений в Цивільному кодексі. Згідно зі статтею 420 ЦК Російської Федерації договором є домовленість двох і більше осіб. У ньому вони встановлюють, припиняють або ж змінюють певні права та обов'язки.

Також аналіз сучасного законодавства дає зрозуміти той факт, що договори, договірне право — це інститут зобов'язального права, тому загальні положення про зобов'язання застосовні абсолютно до будь-яких договорів. Сторони вільні регулювати правовідносини,грунтуючись на принципі свободи договорів.

Але слід зазначити той факт, що сторони можуть укладати угоди, які не передбачені законодавством, проте вони не можуть суперечити основним принципам і умовам чинних законів.

Особливості договорів купівлі-продажу

Потрібно зрозуміти суть і особливості договорівкупівлі-продажу, перш ніж охарактеризувати договір поставки. ЦК містить інформацію про угоди поставки в 30-му розділі.

Відповідно до загальних особливостей (стаття 454) за допомогою подібних договорів одна зі сторін зобов'язується передати будь-яку річ. Інша ж зобов'язується прийняти цю річ і сплатити її шляхом внесення грошової суми.

У договорі має бути присутня характеристика речі (речей). Згідно зі статтею 455 ЦК РФ договір купівлі-продажу укладається по відношенню до речі, яка існує у продавця в момент безпосереднього укладення угоди, або тієї, яка буде придбана, створена продавцем в майбутньому.

Дані умови повинні бути обов'язково застережені в будь-якому угоді купівлі-продажу. Іншу правову природу і умови мають договори поставки.

Загальна характеристика договорів поставки

Поставка є невід'ємною частиною будь-якого видупідприємницької діяльності. Вона дозволяє отримати необхідні товари, сировина, матеріали та інше. Ці відносини детально регламентовані цивільним правом, тому що вони виникають практично постійно.

У Цивільному кодексі України договорами поставки присвячений цілий параграф, в якому прописані боку, умови договору, обов'язки і права сторін. Договором передбачено наявність двох основнихсторін: постачальника і покупця.

Перший зобов'язується передати товари, які він виготовляє або купує, в межах певного терміну для їх подальшого використання у підприємницькій діяльності або з іншою метою, яка не повинна бути пов'язана з сімейними або домашніми інтересами. Потрібно відзначити той факт, що продавцем повинно бути особа, яка є підприємцем.

Існує зразок договору поставки будівельних матеріалів, який часто називають типовим. В даному випадку до цієї угоди застосовуються загальні умови поставки, а будівельні матеріали є всього лише предметом договірних відносин.

Норми, які використовуються при складанні договору поставки

Норми права, які проявляються в договорі, єтими правовими рамками, в яких угода між двома сторонами може існувати. Ці рамки регламентовані цивільним законодавством РФ. За своєю юридичною силою існує два види норм, які можуть бути реалізовані в договорах поставки: імперативні і диспозитивні.

Імперативні норми є примусовими.Вони показують чільну роль права над соціальними відносинами, які закріплюються в договорі. Імперативні норми виконуються в обов'язковому порядку і не залежать від волі сторін. Прикладом таких норм є обов'язок сторін в момент укладення договору враховувати істотні умови.

Диспозитивні норми прямо протилежніімперативним. Вони дозволяють вільно виявляти сторонам свою волю. Завдяки диспозитивним нормам, сторонам надано можливість істотно розширювати договір поставки. Бланк такої угоди можна доповнювати необхідними для сторін умовами.

Ознаки договору про постачання будівельних матеріалів

Правова природа договору поставки має ряд особливостей, якими не володіють інші підвиди угод купівлі-продажу. Звідси можна виділити наступні характеризують аспекти:

 • Перш за все, договір поставки є способомпокупки певного товару, який повинен в майбутньому використовуватися в підприємницьких цілях. Цей аспект є ключовим, тому що без нього втрачається правова природа угоди.
 • Договір поставки матеріалів для будівництва має особливий склад суб'єктів. Сторони договору поставки завжди будуть суб'єктами підприємницької діяльності.
 • Істотні умови договору поставкибудівельних матеріалів можуть бути доповнені спеціальними (додатковими) пунктами, якщо вони не суперечать нормам цивільного кодексу. Цей аспект випливає із загального принципу свободи договірних правовідносин.

Існують і інші особливості, які характеризують договір поставки. ГК дає детальний регламент всіх етапів реалізації цього виду угоди сторонами.

Предмет договору

З огляду на загальні вимоги до всіх договорів поставки, які прописані в ЦК, можна зробити висновок, що поставка будівельних матеріалів здійснюється таким же чином. Предмет договору може проводитися або жзакуповуватися постачальником. Для будівельних матеріалів характерні родові ознаки предмета, а також рухомість.

Предмет договору повинен відповідати державним нормам, а всім постачальникам необхідно пройти спеціальну сертифікацію, яка дозволяє займатися виготовленням будівельних матеріалів. Якщо постачальник є закупщиком, то він повинен мати всі необхідні документи, які підтвердять належну якість предмета договору і права виробника.

Умови договору поставки будівельних матеріалів

При укладанні угоди, незалежно від йогопредмета, у всіх випадках присутні істотні умови. З їх допомогою регулюються правові відносини суб'єктів, встановлюються терміни, закріплюються права та обов'язки і т. П.

Особливість істотних умов в тому, що вони закріплюються на законодавчому рівні, тому їх потрібно обов'язково включати в договір. Поряд з цим в договорі можуть бути додаткові положення, які встановлюються сторонами окремо.

Договір поставки будівельних матеріалів повинен мати такі обов'язкові умови:

 • Інформація про товар. Кожен подібний пункт договору містить відомості про кількість, якість, асортимент та інші особливості поставляються будівельних матеріалів.
 • Термін договору про постачання будівельних матеріалівможе встановлюватися сторонами під час його укладення, але ця умова має бути включено в обов'язковому порядку. Тимчасові рамки встановлюються в межах календарного періоду або до моменту настання певної події, дати. Термін договору допомагає чітко налагодити сам процес поставки.
 • Порядок оплати і поставки. Оплата може проводитися в тих формах, які вказані в договорі, наприклад, в момент відвантаження або ж шляхом платіжних доручень.

Істотні умови в обов'язковому порядкуповинен містити будь-який договір поставки. Бланк подібного договору, в якому відсутня хоча б одне з істотних умов, не матиме ніякої юридичної сили. По суті, договір поставки без істотних умов — це не договір взагалі.

Додаткові умови

У договорі поставки цілком можуть бути присутнімиінші, додаткові умови. З їх допомогою регулюються ті питання, на які сторони бажають звернути свою безпосередню увагу. Їх наявність в договорі не обов'язково, тому сторони можуть не враховувати додаткові умови взагалі. В даному випадку абсолютно всі положення, які не є суттєвими, відносяться до розряду додаткових, наприклад:

 • відповідальність сторін;
 • умови поставки;
 • упаковка товару, страхування;
 • процес переходу права власності;
 • якість будівельних матеріалів, які поставляються.

Також доповнення до договору поставки будівельних матеріалів може містити й інші умови, які, на думку сторін, необхідні в умовах, що склалися.

Порядок здійснення поставки

Порядок поставки прописується в договорідиспозитивно, з урахуванням інтересів сторін. При цьому покупець зобов'язаний подати графік поставок будівельних матеріалів, який буде ґрунтуватися на квартальних місячних або інших специфікаціях.

Наявність тимчасових рамок є обов'язковою умовою, яке містить договір поставки. Постачальник згідно з цим графіком зобов'язується не пізніше обумовленого моменту виробляти централізовану поставку будівельних матеріалів.

Графік можна вважати прийнятим, якщо покупець не має ніяких зауважень.

Форма договору поставки будівельних матеріалів

У цивільному законодавстві відсутнібудь-які прямі вказівки з приводу форми договору поставки. З огляду на цей факт, можна зробити висновок, що вона повинна бути письмовою.

Також нічого не сказано про те, чи повинна письмова форма договору поставки будівельних матеріалів бути кваліфікованою (нотаріально завіреної). У тому випадку, якщо сторони мають бажання, договір поставки може бути завірений нотаріально.

Будь-які відступи з приводу форми, що суперечать цивільному законодавству, не можуть мати місце, інакше документ буде визнаний недійсним.

Типові договори поставки будівельних матеріалів

Дуже часто у сторін, які укладають договір,виникають питання з приводу умов та порядку його складання. Щоб уникнути подібних випадків, завжди можна використовувати зразок договору поставки будівельних матеріалів.

При цьому потрібно враховувати той факт, що умови втаких договорах носять виключно інформаційний, допоміжний характер. При бажанні сторони можуть всілякими способами змінювати суть своєї угоди.

Зразок договору поставки будівельних матеріалів є фундаментом, завдяки якому сторони зможуть коректно і правильно врегулювати свої інтереси.

висновок

Отже, в статті були розглянуті особливості,основні аспекти, зразок договору поставки будівельних матеріалів.

За допомогою даної угоди сторони можуть налагодити і регламентувати між собою поставку будівельних матеріалів, необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

Договір про постачання будівельних матеріалів займає важливе місце в інституті договірного права цивільного законодавства РФ.

Источник: https://uk.carolchanning.net/zakon/112236-obrazec-dogovora-postavki-stroitelnyh-materialov-tipovoy-dogovor-postavki.html

Договор поставки продукции — Договор поставки товаров, продукции

Типовий договір на поставку товару зразок

г.________________                                                                            «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4.

Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При  отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2.   В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны  принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

9. Форс-мажор

9.1.

В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

                          ПОСТАВЩИК:                                                     ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                                                   _____________________                               

                        М.П.                                                                                      М.П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Договор поставки товара

Типовий договір на поставку товару зразок

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора.

При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1.

Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2.

Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

 • по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
 • односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
 • в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

 • Юридический адрес:
 • Почтовый адрес:
 • Телефон/факс:
 • ИНН/КПП:
 • Расчетный счет:
 • Банк:
 • Корреспондентский счет:
 • БИК:
 • Подпись:

Покупатель

 • Юридический адрес:
 • Почтовый адрес:
 • Телефон/факс:
 • ИНН/КПП:
 • Расчетный счет:
 • Банк:
 • Корреспондентский счет:
 • БИК:
 • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-1

Образец типового договора поставки товаров

Типовий договір на поставку товару зразок

Договор поставки товаров — образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки по ГК РФ

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Договор поставки товара образца 2019 года

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2019 года?

Итоги

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

 • определение договора;
 • порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
 • положения о периодичности поставок товарного продукта;
 • распорядок поставки товаров;
 • разъяснение условий о доставке;
 • положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
 • правила приемки товара покупателем;
 • разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
 • правила расчета за товар;
 • разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
 • вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Согласно ст. 432 ГК РФ, существенными условиями называются такие положения договорного документа, без согласования которых последний не может считаться заключенным.

Общим для всех договоров в этом случае является условие о предмете сделки.

Кроме того, к названным положениям относятся условия, прямо указанные в законе, а также те, по которым необходимо достигнуть согласования по заявлению одного из контрагентов.

Относительно договора поставки основными условиями являются следующие:

 1. Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455). При этом следует избегать ссылок только на родовые признаки продукции, так как судебная практика по признанию таких договоров незаключенными спорная. Количество же товарного продукта определяется либо в единицах измерения, либо в денежном выражении. Если используются единицы измерения, то они должны соответствовать характеру товара, т. к. иначе условие может быть признано несогласованным.
 2. Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). При этом Высший арбитражный суд РФ допускает при отсутствии в договорном документе условия о сроке поставки определять его исходя из положений ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).
 3. Исходя из определения договора поставки, данного в ст. 506 ГК РФ, поставщик-продавец должен заниматься предпринимательской деятельностью, то есть в качестве данной стороны может выступать только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.

Договор поставки товара образца 2019 года

В договор поставки товара образца 2019 года, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части:

1. Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе таких сведений:

 • наименование;
 • местонахождение;
 • информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия).

2. Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным.

Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции.

Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.

3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке. Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить.

4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один. При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар.

5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати.

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Несмотря на то что каждый договор поставки во многих случаях содержит индивидуальный набор условий сделки, типовой договор поставки товара либо просто образец такового может стать существенным подспорьем при разработке своего документа. В частности, изучение разных образцов может помочь в выборе оптимального для сторон способа оплаты товара и, что не менее важно, точно сформулировать согласованные условия.

Так, возможно включение в договор положений:

 • о порядке перехода права собственности на товар;
 • последствиях поставки некачественного или некомплектного товара и вариантах разрешения этих ситуаций;
 • порядке доставки и отгрузки;
 • тарности продукции;
 • порядке разрешения спорных ситуаций.

Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2019 года?

Образцов договоров (в том числе поставки товаров), сейчас в Сети масса. Однако использовать без изменения любой из них вряд ли получится, поскольку каждая сделка имеет свои индивидуальные особенности, касающиеся, например, порядка поставки и оплаты товара.

Именно поэтому при использовании стороннего образца необходимо:

1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты. Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать.

2. Оценить риски возникновения конфликтных ситуаций и подробно, с учетом конкретной ситуации, указать в договоре порядок разрешения споров.

3. Изменить в образце условия о предмете договора под конкретный случай.

Скачать образец

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен

Подписаться

Источник: https://nalog-nalog.ru/dogovory/obrazec_tipovogo_dogovora_postavki_tovarov/

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий