Податковий кодекс 2 частина

Податковий кодекс 2 частина

Податковий кодекс 2 частина

Розділ VIII. ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ

Розділ VIII.1. Спеціальні податкові режими

Розділ IX. РЕГІОНАЛЬНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Розділ X. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Розділ XI. СТРАХОВІ ВНЕСКИ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Податковий Кодекс Російської Федерації. Основний інструмент оподаткування

Російський Податковий Кодекс (НК РФ) — це базовий законодавчий документ, головне завдання якого полягає в регулюванні сфери справляння податків з фізичних та юридичних осіб. Статті Податкового Кодексу РФ охоплюють всі напрямки оподаткування, точно визначаючи необхідні терміни, сторони і процеси.

Це зведення положень і правил є основним Законом про оподаткування, який ввібрав в себе позитивні історичні та економічні традиції нашої держави і світового податкового права.

Сьогодні цей фундаментальний документ, який використовується в якості керівництва до дії, вважається ключовою складовою у формуванні бюджету країни. Перед вами — остання редакція Податкового Кодексу РФ 2018 року.

Доступ до актуальної інформації про порядок справляння податків дозволяє успішно здійснювати будь-яку економічну діяльність, легально працюючи і розвиваючись в правовому полі.

НК РФ в останній редакції визначає такі найважливіші позиції взаємин платників податків і держави:

 1. різновиди податків і зборів;
 2. нарахування, зміна та скасування федеральних податкових зборів і мит;
 3. порядок формування регіональних і місцевих податкових нарахувань і зборів;
 4. правовий статус з правами і обов'язками платників податків, податкових інспекторів, податкової поліції та інших учасників відносин у цій сфері;
 5. перелік об'єктів і суб'єктів, які підлягають оподаткуванню;
 6. відповідальність за порушення положень Податкового Кодексу РФ;
 7. пільги в податковому полі;
 8. детальний опис фінансового та податкового обліку;
 9. перерахування заходів щодо забезпечення виконання положень

Податковий кодекс РФ. Структура і специфікація

Цей основоположний в області оподаткування документ поділяється на дві великі частини.

НК РФ частина 1 включає в себе 7 розділів, які в свою чергу містять 142 статті, що описують всі значущі нюанси наступних напрямків;

 1. загальні положення системи оподаткування;
 2. міжнародні угоди;
 3. визначення сторін в податкових відносинах;
 4. порядок збору податків з іноземних компаній і нерезидентів;
 5. права і обов'язки податкових структур Російської Федерації;
 6. перелік об'ёктов оподаткування;
 7. терміни стягування податкових зборів і мит;
 8. складові і функції податкового контролю та моніторингу;
 9. різновиди порушень в податковій сфері з описом відповідальності;
 10. порядок оскарження дій сторін

НК РФ частина 2 складається з двох розділів, що включають в себе 275 статей, які регламентують такі процеси:

 1. види податків, мит і зборів з описом порядку стягнення;
 2. визначення спеціальних податкових режимів;
 3. перелік регіональних і місцевих податків;
 4. порядок нарахування та скасування податків;
 5. форми податкових декларацій, терміни подачі і т.д.

Податковий кодекс РФ 2018 остання редакція. базові положення

1. Усі фізичні та юридичні особи, включаючи іноземні компанії і нерезидентів, зобов'язані сплачувати податкові збори в певних розмірах у встановлені терміни і у відповідному порядку. Ухилення від сплати податків тягне за собою фінансову, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. У відповідності з Податковим Кодексом Російської Федерації приймаються федеральні, регіональні і місцеві закони про податки і збори. У цих документах визначається розмір і порядок сплати в бюджет відповідних платежів.

Таким способом здійснюється конкретизація положень статей НК РФ частини 1 і частини 2, яка регулює взаємовідносини об'єктів оподаткування і держави.

Всі нормативно-правові акти, які затверджуються місцевими органами самоврядування, повинні відповідати статтям НК РФ.

3. Ніхто не має права нараховувати і вимагати податки, акцизи і інші платежі в бюджет крім зборів, описаних в НК РФ. Усі законодавчі акти федерального і місцевого значення, що стосуються змін в нарахуванні податків і збори, вступають в силу 1 січня наступного року після 1 місяця (можливо пізніше, але не раніше) з моменту офіційної публікації нового податкового правила.

Податковий Кодекс в останній редакції — це результат правової еволюції нашої держави, що відображає цивілізований економічно обгрунтований підхід до оподаткування.

Одним з найважливіших доповнень стала персональна відповідальність керівників комерційних організацій, банків в тому числі, за податкові правопорушення. Остання редакція Податкового Кодексу РФ також чітко визначила презумпцію невинуватості, яка є ключовим положенням світової юриспруденції.

Дух і літера цього Закону в даний час припускають тлумачення будь-яких неясностей і невизначеності на користь платника податків.

НК РФ. Історія податкових відносин в сучасній Росії

Податкова система Російської Федерації, що отримала статус незалежної держави в 1991 році, сформувала свої основи в період з жовтня 1991 року по січень 1992 року. Саме в цей час були встановлені нові положення про основні податки.

Починаючи з 1992, року статті Податкового Кодексу постійно змінювалися і коректувалися, що вносило певний хаос в податкові відносини. Зміни затверджувалися посередині календарного року, причому багато хто з прийнятих поправок мали зворотну силу.

Відповідальність керівників комерційних компаній за спотворення фінансової звітності взагалі не передбачалася.

Тож не дивно, що в період з 1992 по 1998 рік бюджет країни лихоманило від хронічного дефіциту, а громадяни постійно втрачали свої гроші в різних фінансових пірамідах і кредитних товариствах.

Податковий Кодекс РФ вперше побачив світло в 1998 році, коли вступила в силу описана вище перша частина із загальними положеннями. Другий розділ про стягування і розмірах податків частково був узаконений в 2000 році.

Першим знаковим сигналом про початок цивілізованих взаємин між державою і платниками податків стала коригування статті 5, узаконена 1 жовтня 2008 року. Нова поправка наказувала вважати будь-який законодавчий акт, який полегшує становище платників податків, який набрав чинності з моменту опублікування в засобах масової інформації без будь-яких зволікань.

Крім того, НК РФ в новій редакції узаконив такі важливі момент — акти, що посилюють податкові правила, зворотної сили не мають, а що спрощують і пом'якшувальні — мають зворотну силу. Таким чином, було закладено фундамент базової концепції нового Податкового Кодексу РФ, що полягає в лояльному ставленні державних структур до об'єктів оподаткування.

Податкове законодавство в вигляді НК РФ (остання редакція) виконує наступні функції:

 1. формування федерального бюджету, а також регіональних та місцевих бюджетних запасів;
 2. регулювання взаємовідносин між сторонами;
 3. реалізація на практиці принципу справедливості справляння податків з урахуванням доходів і матеріального становища громадян;
 4. фіскальні операції в сфері експорту та імпорту;
 5. стягування податків з іноземних компаній і нерезидентів;
 6. контроль над розподілом і оподаткуванням доходів суб'єктів соціально-економічних відносин

Основним показником ефективності податкового законодавства є обсяг і своєчасність відрахувань в федеральні і регіональні бюджети. В даний час контроль над дотриманням положень Податкового Кодексу РФ проводить Федеральна Податкова Служба, яка підпорядкована Міністерству Фінансів Росії.

НК РФ ч. 2 в останній чинній редакції від 1 травня 2018 року.

Порівняти, що змінилося в поточній редакції в порівнянні з попередньою

! Кодекс має нову редакцію, яка набирає чинності 1 липня 2018 року.
Подивитися зміни в майбутньої редакції

Ви можете порівняти редакції даного кодексу, вибравши дати вступу редакцій в силу і натиснути на кнопку «Порівняти». Всі останні зміни та доповнення відкриються перед Вами як на долоні.

Договір-Юріст.Ру постійно стежить за актуалізацією кодексів і законів.

Так наприклад, НК РФ ч. 2 має майбутню редакцію тільки від 1 липня 2018 року

Шансів знайти більш свіжу чинну редакцію — немає.

Друга частина НК РФ була підписана Президентом Росії 5 серпня 2000 року і набула чинності 1 січня 2001 року. У другій частині Податкового кодексу РФ регулюються принципи нарахування і сплати кожного виду податків і зборів.

Кодекс побудований так, що кожному виду податків присвячена окрема глава. У главах НК також встановлюється порядок обчислення і сплати держмита. Окремою главою НК РФ також регулюються питання про нарахування податків за користування об'єктами водних біологічних ресурсів, об'єктами тваринного світу.

У другій частині Податкового кодексу також йде мова:

 • про податок на додану вартість;
 • акцизи, податок на доходи фізичних осіб,
 • єдиний соціальний податок,
 • податок на прибуток організацій,
 • податок з продажу,
 • податок на видобуток корисних копалин,
 • Єдиний сільськогосподарський податок,
 • транспортний податок,
 • водний податок,
 • єдиний податок на поставлений дохід.

Крім того, даний кодекс регулює порядок обчислення податку на продажу, земельний податок, державного мита, податку на нерухомість, спрощеної системи оподаткування, патентної системи оподаткування. Главою 26.1 кодексу регулюються спеціальні податкові режими для сільськогосподарських підприємств.

Загрузка…

Источник: http://wearethepeople.ru/nazva-kategorii/podatkovij-kodeks-2-chastina/

Зміни у Податковому кодексі України з 01.01.2016

Податковий кодекс 2 частина

З метою збільшення доходів до державного бюджету України Верховна Ради України наприкінці 2015 року прийняла зміни до Податкового кодексу України, а також торкнулася деяких інших законодавчих актів з питань сплати обов’язкових платежів, що набудуть чинності вже у 2016 році. Цей документ є дуже значними (за обсягом становить 93 сторінки) і значно змінює правове регулювання у багатьох сферах оподаткування.

Основні зміни у сплаті податку на доходи фізичних осіб

Відповідно до останніх змін у Податковий кодекс України розмір податку становитиме 18% від суми доходу незалежно від розміру такого доходу. У попередній редакції Податкового кодексу було запроваджено дві ставки 15% та 20%. При чому, ставкою 15% оподатковувався дохід у розмірі до 12 180 грн. (у 2015 році), а дохід, що перевищував зазначену суму, оподатковувався за ставкою 20%.

Позитивним моментом для громадян є те, що відтепер до оподаткованого доходу не включаються суми, що були анульовані кредитором відповідно до Закону України «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)».

Спрощена система оподаткування

Змін у сплаті єдиного податку для платників першої та другої груп не відбулось.

Основні зміни стосуються платників третьої та четвертої груп.

Для платників єдиного податку третьої групи значно зменшився розмір дозволеного річного доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі: замість 20 млн. грн. юридична особа, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, може отримувати не більше 5 млн. грн. доходу на рік.

Відсоткові ставки єдиного податку для третьої групи збільшилися на 1% – з 2% і 4% на 3% та 5% відповідно.

 

Розмір ставок єдиного податку для спрощенців четвертої групи збільшується в 1,8 рази.

Податок на прибуток підприємств 2016

Податковим законодавством у 2015 році було передбачено, що юридичні особи, які сплачують податок на прибуток підприємств, повинні були сплачувати щомісячно авансовий внесок. З прийняттям змін до Податкового кодексу сплата авансових щомісячних платежів була скасована.

Також для суб’єктів господарювання, у яких річний дохід перевищує 20 млн. грн., встановлюється квартальний звітний період.

Податок на додану вартість – зміни 2016

Відбулися зміни у бюджетному відшкодуванні суми податку. Останні зміни запровадили ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Отримання бюджетного відшкодування повністю упорядковується – таке відшкодування буде здійснюватися в хронологічному порядку в залежності від часу внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Для отримання відшкодування суб’єкт господарювання має узгодити таку суму з податковим органом, який для цього проводить камеральну перевірку (перевірка в приміщенні контролюючого органу на підставі наявної у такого органу інформації).

Суми бюджетного відшкодування публікуються на сайті Міністерства доходів і зборів України.

Суми податкового кредиту з вступом в силу Закону України щодо внесення змін до Податкового кодексу не можуть бути скасовані за формальними підставами. В той же час, у разі штучного створення податкового кредиту податковий орган має право донарахувати зобов’язання.

Податок на нерухомість

Зазнали істотних змін положення Податкового кодексу в частині сплати податку на нерухомість.

Розмір податку на нерухомість збільшено на 1 %, а саме до 3 % від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м. житла. Відповідно до Державного бюджету України на 2016 рік розмір мінімальної заробітної плати становить 1378 грн. Таким чином за кожен квадратний метр нерухомості, що підлягає оподаткуванню необхідно буде сплатити 41 грн. 34 коп.

Акцизний податок

Відтепер усі суб’єкти, що здійснюють реалізацію пального, повинні бути зареєстровані як платники акцизного податку.

Також останні зміни передбачають зміну розміру акцизного податку, зокрема, на алкогольні напої та пиво на 100 %. Розмір акцизного податку на тютюнові вироби зросте на 40% та на 3 відсоткових пункти, а на пальне – на 13%.

Зміна підходу у транспортному податку

Згідно із запропонованими змінами замість визначення вартості сплати транспортного податку від об’єму двигуна, його розмір тепер залежатиме від вартості транспортного засобу.

Відповідно до Податкового кодексу такий податок мають сплачувати власники транспортних засобів, не старших 5 років, вартість яких перевищує 750 мінімальних заробітних плат.

У 2016 році ця сума становитиме 1 033 500 грн. (1378 грн.* 750).

Зміни у сплаті ЄСВ

Разом з внесенням змін до Податкового кодексу було вирішено змінити правове регулювання сплати інших обов’язкових платежів, зокрема єдиного соціального внеску ГИПЕРЛИНК.

Зокрема, було встановлено єдину ставку соціального внеску у розмірі 22%. Будь яка диференціація була відмінена. Також скасовано вирахування ЄСВ із заробітної плати фізичних осіб, що працюють за трудовими або цивільними договорами.

Коли набувають зміни у Податковий кодекс 2016

Відповідно до прикінцевих положень Закону України, яким вносяться зміни до Податкового та деяких інших законодавчих актів, він набуває чинності з моменту набрання чинності Законом України “Про державний бюджет на 2016 рік”.

Висновки

Аналіз наведених змін дає підстави стверджувати, що прийнятий Верховною Радою України Закон збільшує навантаження, як на звичайних громадян (враховуючи невисокий середній розмір заробітної плати у країні і збільшення ставки до 18% замість 15%), так і на бізнес.

В той же час, окремі зміни є виправданими та такими, що відповідають викликам суспільства. Зокрема, зменшення розміру ЄСВ може дозволити вивести частину заробітних плат «із тіні», а зменшення максимально допустимого річного доходу для спрощенців третьої групи, унеможливить великим підприємствам мінімізувати розмір податку, що підлягає сплаті.

Але кінцеву оцінку змінам у податковий кодекс будемо робити за результатами правозастосовної діяльності.

На десерт від Юрист-блогу найпопулярніше відео 2014 року:

Звертаємо увагу шановних читачів, що ми у коментарях до статті не надаємо юридичних консультацій щодо вирішення конкретних ситуацій. Якщо вам необхідна наша практична допомога, скористайтесь розділом ПОСЛУГИ.

Оцініть змістовність та корисність статті

(2 голосів, середняя оцінка: 4,50 из 5)

Источник: http://jurist-blog.com.ua/zmini-nalogoviy-2016.html

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий