Особова картка працівника форма т 2 бланк скачати безкоштовно

Заповнення картки Т2 (зразок). Особова картка працівника

Особова картка працівника форма т 2 бланк скачати безкоштовно

Бланк форми Т2, або Особова картка, входить вперелік кадрових документів, обов'язкових для ведення в будь-якій організації.

Відомості про співробітників, як діючих, так і звільнених, періоди роботи, інформація про професійну кваліфікацію і трудової діяльності — все це повинна містити правильно заповнена уніфікована форма Т2.

Особова картка працівника є кадровим документом законодавчо затвердженої форми і повинна бути заведена відразу після того, як узгоджений і підписаний наказ про прийом працівника. Як правильно вносити відомості до цього документу? Яку інформацію обов'язково повинна містити особова картка Т2?

Основні вимоги та особливості заповнення

Особова картка заповнюється на кожного працівника,включаючи сумісників, в одному екземплярі. Картка Т2 обов'язкове для заповнення в організаціях, проте для працівників, зайнятих у індивідуального підприємця, цей документ може вестися тільки за бажанням роботодавця. Іншим винятком є ​​державні службовці, для них встановлена ​​документація іншої форми.

Заповнення картки Т2, зразок якої представлений в статті, виконується відповідно до обов'язковими вимогами, закріпленими законодавчо:

• Вся інформація вноситься в встановлені розділи, розбірливо і без скорочень.

• Допускаються скорочення при вказівці місця проживання або відомостей про освіту, але в загальноприйнятій формі, що не спотворює значення відомостей.

• Заповнена форма Т2 повинна містити коди,відповідні загальноросійським класифікаторів: ОКИН, ОКАТО, ОКСО, ОКПДТР. Номерне позначення повинно бути внесено в спеціальну таблицю в правій частині рядка. Всі кодові позначення знаходяться у вільному доступі в друкованих довідниках, а також на сайті «загальноросійські класифікатори».

• При помилковому заповненні коду класифікаціїформа Т2 вважається недійсною, в цьому випадку потрібно завести нову особову картку. Закреслення, виправлення в кодувальної таблиці не допускаються.

• Зміни у трудовій діяльності або особистих даних співробітника повинні своєчасно відображатися в Т2. Всі внесені до особової картки зміни завіряються підписом спеціаліста відділу кадрів.

• Інформація вноситься в Т2 на підставі підтвердних документів, наданих співробітником.

• Слова і фрази «ні», «ні (а)», «немає», а також прочерки в бланк Т2 не вносяться — такі рядки залишають порожніми.

Підстави внесення відомостей про працівників

Особиста картка Т2 повинна бути заповнена на підставі наступних документів:

• трудовий договір з працівником;

• накази по організації: про прийом на роботу, переведення, надання відпустки, звільнення;

• паспорт (інший замінюючий його документ) працівника;

• СНІЛС;

• документи, що підтверджують отриману освіту, проходження курсів, атестаційні листи та інше;

• свідоцтво ІПН;

•військовий квиток.

Інші відомості (наприклад, ступінь володінняіноземними мовами) вказуються лише зі слів співробітника. При необхідності роботодавцем можуть бути запитані інші підтверджуючі документи, відповідно до специфіки професійної спрямованості організації, а також встановленого внутрішнього регламенту.

Як заповнити заголовок?

Перша сторінка бланка містить відомості пропрацівника і рівні його професійної кваліфікації.

Заповнення картки Т2 (зразок внесення відомостей представлений нижче) починається з вказівки найменування організації роботодавця в верхньому рядку бланка.

Найменування вказується повністю, відповідно до статутних документів організації. У кодувальної таблиці проставляються цифрові позначення ОКПО і ОКУД. Далі, в нижчерозташованими таблицю вносяться наступні дані:

• дата заповнення Т2 (арабськими цифрами);

• табельний номер, присвоєний працівникові при працевлаштуванні;

• ІПН (на підставі свідоцтва ФНС);

• СНІЛС співробітника;

• в стовпці «алфавіт» проставляється перша буква прізвища співробітника;

• характер роботи, відповідно до умов в трудовому договорі: тимчасова, постійна;

• вид роботи: може бути або «основна», або для зовнішніх або внутрішніх сумісників — «за сумісництвом»;

• підлогу вказується літерами «Ж» або «М».

Після оформлення заголовка документа можна переходити до інших розділів, які включають в себе первинне заповнення картки T2. Зразок внесення відомостей в заголовок:

Загальні відомості про працівника

Заповнення даного розділу починається з вказівкив таблиці «Трудовий договір» номери і дати трудового договору, укладеного з працівником. Далі заповнення картки Т2, зразок якої наведено нижче, проводиться в такому порядку:

1. У рядку «1» повністю вказується прізвище, а також ім'я та по батькові працівника.

2. У рядку «2» в текстовому вигляді вказується дата народження. Приклад: «20 квітня 1981 г.». У таблиці ця ж дата кодується арабськими цифрами: «20.04.81».

3. Рядок «3» повинна містити інформацію про місце народження. Тут важливо керуватися наступними вимогами:

— При вказівці населеного пункту словами«Місто», «селище», «область», «село», «район», «край» допускаються загальноприйняті скорочення: «обл.», «Кр.» І так далі. Приклад: «гір. Самара »,« пос. Тайгове ». Однак, позначення «станиця», «кишлак», «село», «аул» рекомендується вказувати повністю.

— Загальна кількість знаків у рядку «3» не повинно бути більше 100 символів.

— кодіровочние таблиця заповнюється відповідно до Класифікація територіальних утворень (з 2014 року — нова назва код ОКТМО).

4. Рядок «4» призначена для внесення відомостей про громадянство працівника на підставі паспорта. Вся подальша інформація даного розділу вноситься в строгій відповідності з кодом ОКИН. Внести відомості слід наступним чином:

• громадянин Російської Федерації (в таблицю кодування вноситься позначення «1»);

• код «2» вказується при наявності у працівника подвійного громадянства, одне з яких громадянство РФ; запис про це виглядає так: «Громадянин Російської Федерації і іноземної держави»;

• для працівників, які є громадянами іншої держави, в таблиці кодування вказується код «3», в рядок «4» вноситься запис: «Іноземний громадянин»;

• в разі, якщо працівник, є апатридом, в рядок вноситься «Обличчя без громадянства», в кодіровочние таблицю — «4»;

5. У рядку «5» вказується знання працівником іноземної мови та рівень володіння мовою. Кодування ОКИН передбачає три категорії, що характеризують рівень володіння листом і розмовною мовою іноземною мовою:

• код «1» — переводить і читає зі словником;

• код «2» — читає і може давати пояснення;

• код «3» — вільно володіє.

Крім цього, ОКИН містить конкретні кодовіпозначення іноземних мов, які також повинні бути вказані в кодувальної таблиці. Таким чином, відомості в рядку «5» вносяться в такому порядку: найменування іноземної мови — рівень володіння — кодове позначення мови і рівень володіння ним (в таблиці). Заповнення картки Т2, зразок: «Німецький — Володію вільно» Код по ОКИН: 171/3.

6. Шостий рядок розділу «I» заповнюється виключно на підставі документів про освіту, наданих працівником. Приклад текстового позначення і відповідні коди ОКИН представлені в даній таблиці:

Приклад: «6. Середня професійна — код ОКИН: 11 »

Далі в нижерасположенной таблиці слід вказати: найменування, серію і номер документа про освіту, наданого працівником, рік закінчення навчання, а також отриману кваліфікацію та найменування професії в точній відповідності з документом. У таблицю вноситься код професії за ОКСО.

Якщо працівником надано два документи про освіту, наприклад, середню професійну та вищу або першому і другому вищому, в Т2 вносяться відомості про всі наявні документи.

Аналогічним чином в розділи IV — VI вноситься інформація про перепідготовку, атестацію, підвищення кваліфікації, отриманої працівником після працевлаштування.

Інформацію про незакінченому освіті такожслід внести в Т2, вказавши при цьому вид наявного освіти.

Наприклад, для працівника, що проходить навчання на момент працевлаштування, слід внести відомості про освіту, яке було до надходження в даний навчальний заклад; на підставі довідки з навчального закладу вказати, що працівник навчається в даний час, найменування навчального закладу та курс навчання. Схожим чином вносяться відомості, якщо працівник проходив навчання, але не закінчив навчання, а відрахувався (або був відрахований):

• при пройдений навчанні менше трьох курсів слід вказати тільки освіту, яке було у співробітника до надходження;

• інформація про пройдений навчанні, за умовизакінчення трьох і більше курсів навчального закладу, вноситься в Т2 на підставі диплома (довідки) про неповну вищу освіту; при цьому вказується позначення «Неповна вища» і курс, з якого співробітник був відрахований;

7. У рядках «7» вказується повне найменування основний і, якщо є, додаткової посади (професії) працівника, яку він займає в організації згідно з наказом про прийом на роботу та штатного розпису. Скорочення або спотворення найменування не допускаються. У кодувальної таблиці розділу вказується код посади по ОКПДТР.

Стаж роботи

Вноситься відповідно до попередньої трудовоїдіяльністю співробітника, підставою служить трудова книжка. У разі, якщо співробітник працевлаштовується вперше, в першому рядку «загальний» проставляються нулі.

Відомості про родичів працівника: кого необхідно вказати?

Заповнення даного розділу починається з вказівкисімейного стану працівника на момент працевлаштування.

Слід уникати слів і фразеологізмів «заміжня», «в цивільному шлюбі», «співжиття» та інше: рядок заповнюється формулюванням, визначеної загальноросійським класифікатором із зазначенням коду ОКИН.

При зміні сімейного стану поправки вносяться на підставі свідоцтва ЗАГС, із зазначенням реквізитів документа.

Відомості про родичів, безпосередньоякі проживають зі співробітником, із зазначенням ступеня їх спорідненості, також слід внести в такий документ як особиста картка працівника. Зразок заповнення Т2 виглядає наступним чином:

військовий облік

Інформація про придатність до несення військової службизаповнюється на підставі наданого військового квитка, із зазначенням звання і категорії запасу, зазначених у документі.

Інформація для пунктів 3-4 міститься на сторінці 3 військового квитка.

Для співробітника, ще не служив, але не має обмежень для служби, рядки залишаються незаповненими, з внесенням до рядка 2 позначки «підлягає призову».

Ступінь придатності до проходження служби вказується на підставі приписного свідоцтва літерним позначенням:

• Придатний — А. Дана категорія проставляється також у тому випадку, якщо вказівку категорії в документах відсутня.

• Придатний з обмеженнями — Б.

• Обмежено придатний — В.

• Тимчасово не придатний — Г.

Рядок 8 розділу призначена для відміток «Знятий з військового обліку» із зазначенням причини, наприклад, за віком або станом здоров'я.

Сторінка 3, розділ III

В даному розділі вказується виключноінформація про переведення співробітника в інший структурний підрозділ у рамках однієї організації (включаючи переклад в іншу місцевість) або про зміну посадових функцій. Вся інформація вноситься на підставі наказів по організації із зазначенням реквізиту наказу (дата, номер).

Важливо пам'ятати! Вказувати відомості про зміну ставки або окладу, проведених без зміни посади працівника, в даному розділі не слід.

З усіма записами, зробленими в даному розділі, співробітник повинен бути ознайомлений під підпис.

Відпустки і дні відпочинку працівника

Даний розділ заповнюється в міру наданняспівробітнику відпусток відповідно до трудового законодавства і внутрішнім регламентом.

У таблицю розділу необхідно внести реквізити наказу про відпустку, вид відпустки, кількість календарних днів.

Для щорічної відпустки слід також вказати період, за який даються відпускні дні, в шпальтах № 2, 3 таблиці VIII (особова картка працівника). Зразок заповнення виглядає наступним чином:

Розділ X: яку інформацію можна вказати?

«Додаткова інформація» — розділ,передбачений для відомостей, які можуть мати відношення до трудової діяльності, але не вказуються в інших розділах бланка Т2. До такої інформації можна віднести, наприклад, наявність у працівника водійського стажу і посвідчення водія певної категорії, обмеження по здоров'ю (відповідно до медичного висновку) та інше.

Як правильно внести інформацію про звільнення

Останній розділ заповнюється в останній деньроботи співробітника. Слід вказати реквізити наказу, причину звільнення співробітника і запевнити зроблений запис підписом кадрового працівника. З записами розділу XI співробітник також повинен бути ознайомлений під підпис.

>

Источник: https://uk.stuklopechat.com/zakon/111599-zapolnenie-kartochki-t2-obrazec-lichnaya-kartochka-rabotnika.html

Форма т-2 особова картка працівника в 2019 році — бланк, зразок заповнення, уніфікована,

Особова картка працівника форма т 2 бланк скачати безкоштовно

Часом тільки наявність особистої карти може підтвердити робочий стаж у певного роботодавця.

У загальноприйнятому документообіг особистої карткою іменується спеціальний документ, що заповнюється на всіх без винятку працівників за місцем працевлаштування.

важливі моменти

Мета використання організацією особистих карток персоналу полягає в забезпеченні повноцінного обліку.

Згідно із законом будь-який роботодавець зобов'язаний подумати про створення даного документа щодо будь-якого співробітника.

Для формування документа використовується уніфікована форма, іменована Т-2. Прийнята вона Постановою Держкомстату України №1.

Картки зберігаються в картотеці в алфавітному порядку. За рахунок цього при необхідності можна швидко знайти відомості про той чи інший співробітника.

При великому штаті документальна база може структуруватися по підрозділах. Особливої ​​регламенту щодо оформлення картотеки на базі особистих карток співробітників не існує.

Законодавчо передбачено єдина вимога — така картка повинна бути у будь-якого офіційно працевлаштованого працівника.

Що потрібно знати

У чинному законодавстві не встановлені суворі терміни для створення особистої картки співробітника. Найбільш доцільним вважається оформлення Т-2 на момент прийняття людини на роботу.

Хоча невеликий часовий розрив серйозним порушенням не вважається. Головне це дублювання в картці позначки, зробленої в трудовій книжці при працевлаштуванні.

Звичайно заповнюється особиста картка працівника після видання належного наказу про прийом на посаду.

Для оформлення картки потрібна наявність певних документів, які стають підставою для відображення відомостей і підтвердженням їх достовірності.

Коли потрібно уточнити якусь інформацію щодо конкретного співробітника в загальній картотеці легко знайти особисту кату і подивитися потрібні записи.

За своїм змістом особиста картка співробітника ділиться на розділи такого вигляду:

 • загальні відомості;
 • дані про військовий облік;
 • інформація про працевлаштування та кар'єрних зміни;
 • дані про атестацію;
 • відомості про кваліфікацію та її підвищенні;
 • інформація про професійну підготовку;
 • дані про заохочення, нагороди і т.д .;
 • відомості про відпустки;
 • встановлені згідно з законом пільги;
 • додаткові відомості;
 • дані про причини звільнення.

Правова база

У листі не згадується форма Т-2. Це обумовлює питання, чи може самостійно створюватися форма картки.

Тим більше що окремі нормативи вказують, що форма Т-2 особова картка працівника обов'язкова до застосування:

п.12 «Правил ведення … трудових книжок …»

п.23 «Методичних вказівок по веденню військового обліку …»

Слідчо, краще за все взяти за основу стандартну форму. При необхідності її можна дещо доопрацювати, додати відсутні рядки або виключити зайві.

Порядок заповнення бланка форми Т-2 особистої картки працівника

Типова карта включає в себе чотири сторінки. Вся інформаційна частина поділена на одинадцять блоків.

Порядок проходження медичного огляду при прийомі на роботу дивіться в статті: медичний огляд при прийомі на роботу.

Оформленням картки займається співробітник кадрової служби, а за відсутності такого — глава організації.

У Т-2 наявна кілька суттєвих нюансів:

 • дві перші сторінки оформляються на пору прийому нового співробітника на роботу. Третя і четверта
 • сторінка оформляються в процесі діяльності;
 • створюється карта на підставі документів, наданих працівників;
 • при створенні дозволяється використовувати комп'ютер;
 • сам працівник не має права заповнювати картку.

До відома! Індивідуальні підприємці не зобов'язані створювати особисті картки найманого персоналу.

Але і вони зазвичай створюють карти за своїм бажанням, що значно полегшує управлінську діяльність.

Як складається документ

Після того як кадровик заповнить форму, працівник повинен підтвердити вірність викладеної інформації. Після ознайомлення з формою він проставляє підпис на другий сторінці після закінчення другого розділу.

Основні правила оформлення картки такі:

Назва організації пишеться без скорочень

Допускається скорочена форма тільки, якщо така прописана в установчій документації

Номер співробітника за табелем становить максимум шість цифр

Номерне позначення не змінюється до звільнення, незалежно від внутрішніх переміщень

Номер страхового свідоцтва та ІПН

В процесі подальшої діяльності співробітника оформляються такі розділи:

Ким підписується

Після того як бланк Т-2 заповнений і працівник поставив свій підпис із зазначенням дати, документ підписує кадровий працівник.

Якщо в картку вносяться зміни, то вони також завіряються підписами відповідальної особи і працівника. Повна заміна картки небажана, оскільки відновити інформацію буде досить складно.

зразок заповнення

Нерідко при оформленні карти Т-2 представники кадрового відділу допускають похибки. Якихось особливих наслідків такі не представляють, та й працівникові не завдають шкоди.

Навіщо потрібна довідка про відсутність судимості при прийомі на роботу дізнайтеся зі статті: довідка про відсутність судимості при прийомі на роботу.

Все про тимчасове переведення на іншу роботу з виробничої необхідності, дивіться тут.

Але при великій кількості помилок кадрова служба може штрафувати через неякісної роботи.

До частих помилок відносяться:

Застосування спецсимволов (/. = І т.д.)

Виходження тексту за рамки покладеної графи

Навіть найменший входження в зону кодування сторонньої інформації робить картку зіпсованої

Оні неприпустимі, не заповнені поля картки залишають порожніми

Як приклади:

 • незаповнення бланк форми Т-2;
 • приклад заповнення особової картки працівника Т-2.

Схожі статті

Источник: http://jak.iblog.in.ua/articles/forma-t-2-osobova-kartka-pracivnika-v-2019-roci.html

Особова картка працівника — форма т 2 скачати бланк, вивчити правила і порядок заповнення

Особова картка працівника форма т 2 бланк скачати безкоштовно

Багато бізнесменів не розуміють для чого потрібна особиста картка форми Т-2, якщо працівник і так приніс безліч документів і всі вони підшиті в його справу?

Навіщо потрібно додатково документувати дані на фахівця?

Це швидко і безкоштовно!

Навіщо потрібна Особова картка

Завантажити бланк і зразок заповнення особової картки працівника за формою Т2.

Особова картка (Т-2), що заводяться на кожного співробітника підприємства, — це форма, яка узагальнює всі відомості про конкретний працівника:

Але от питання: законом «Про бухгалтерський облік» №402-ФЗ затверджено право організацій самостійно розробляти первинні документи і регістри. Тоді який же формою особової картки слід користуватися?

Яку форму картки вибрати?

Перш, ніж відповісти на питання про вибір форми, слід уточнити, що особова картка — це регістр, що заповнюється на основі первинних документів (наказів, паспорта та інших документів).

Крім того, закон «Про бухгалтерський облік» поширює свою силу тільки на бухгалтерський облік, як систему формування інформації про об'єкти (фактах господарської діяльності, активах, доходи, зобов'язання, витрати і інших об'єктів обліку) з метою подальшого складання на її базі бухгалтерської звітності.

А особиста картка є виключно кадровим документом. на основі якого узагальнюються відомості про конкретний співробітника для мети правильного виконання російського трудового законодавства. Звичайно, бухгалтер може користуватися особистої карткою для уточнення необхідних йому даних, але цей документ не служить джерелом інформації, затребуваною для складання звітності.

Більш того, в Постанові №225, в його пункті 12, прямо вказано, що твердження форми особової картки — обов'язок Федеральної служби держстатистики! І саме така форма цього документа повинна бути використана для реалізації підприємством вимог законодавства про працю.

Якщо Ви ще не зареєстрували організацію, то простіше за все це зробити за допомогою онлайн сервісів, які допоможуть безкоштовно сформувати всі необхідні документи:

 • для реєстрації ІП
 • реєстрації ТОВ

Якщо у Вас вже є організація, і Ви думаєте над тим, як полегшити і автоматизувати бухгалтерський облік і звітність, то на допомогу приходять такі онлайн-сервіси, які повністю замінять бухгалтера на Вашому підприємстві і заощадять багато грошей і часу. Вся звітність формується автоматично, підписується електронним підписом і відправляється автоматично онлайн.

 • Ведення бухгалтерії для ІП
 • Ведення бухгалтерії для ТОВ

Він ідеально підходить для ІП або ТОВ на ССО. ЕНВД. ПСН. ТС. ОСНО.
Все відбувається в кілька кліків, без черг і стресів. Спробуйте і Ви здивуєтеся. як це стало просто!

Основні правила по оформленню

Картки Т-2 завжди заповнюються представником кадрової служби, або особою, на яку покладено дані обов'язки. Заводиться картка на всіх співробітників, яких приймають на роботу, але тільки за трудовим договором. навіть строковим.

Заповнюється дана форма на основі ряду обов'язкових документів:

 1. наказ на прийом співробітника на роботу (Т-1 або Т-1а);
 2. трудова книжка, або інші документи, за якими можна встановити стаж;
 3. паспорт (або інший засвідчує особу документ, наприклад, військовий квиток);
 4. свідоцтво про державне пенсійне страхування;
 5. документи військового обліку (вони представляються особами, що підлягають військовому призовом або є військовозобов'язаними);
 6. документи про закінчення освітніх установ;
 7. документи про наявність кваліфікації або спеціалізованих знань — якщо робота вимагає особливої ​​підготовки і знань;
 8. свідоцтво ІПН (про постановку на облік в податковій структурі).

Крім того, джерелом відомостей служить і сам співробітник, надаючи інформацію про дітей, сімейний стан, і т.п.

У разі якщо специфіка робіт цього вимагає, то чинне законодавство РФ може передбачити подання додаткових документів.

А ось надання фотографії — це вимога виключно роботодавця! Справа в тому, що фотокартка не є обов'язковим документом для оформлення прийняття співробітника на роботу.

Крім того, сучасний бланк Особистою картки не містить навіть натяку на можливість вклеювання фото співробітника на відміну від колишнього і втратив силу бланка.

Оскільки правила оформлення форми Т-2 ніде не затверджені, слід керуватися правилами заповнення трудових книжок, так як згідно з Постановою №225 записи в трудовій книжці і Особистою картці дублюються. Отже:

 • всі дати вказуються арабськими цифрами. Рік вказується у вигляді чотиризначного числа, а місяці теж проставляються числом. Якщо тільки в документі, з якого беруться дані, дати не проставлено іншим чином, або сама форма не передбачає іншого вказівки дат. Наприклад, місяці позначені назвою, а не цифрою;
 • записи вносяться чорнилом, кульковою, гелевою ручкою або ручкою з пером, але обов'язково чорним, синім або фіолетовим кольором;
 • записи вносяться так, як вони представлені в документах, на підставі яких складається особиста картка;
 • закреслення помилкових або неточних даних заборонено.

Правила та порядок заповнення

Всі відомості в картку заносяться так, як вони зазначені в документах, з яких всі ці дані беруться.

Зокрема, в розділі №1 прізвище та ім'я співробітника (по батькові за наявності), місце і дата його народження вносяться на підставі паспорта або іншого документа для посвідчення особи.

У пункті «Громадянство» вказується:

 • громадянин РФ;
 • іноземний громадянин «держави»;
 • громадянин РФ і «держави» (при наявності подвійного громадянства);
 • особа без громадянства.

Пункт про іноземні мови розділу №1 може заповнюватися із зазначенням: «перекладаю і читаю зі словником», «вільно читаю і висловлювався», «вільно володію».

Пункти про освіту при наявності незакінченого освіти оформляється з урахуванням того факту, що співробітник навчається зараз чи ні. Наприклад, «який навчається у вищому навчальному закладі на такому-то курсі», і т.д. При наявності закінченого освіти (утворень) всі відомості про нього беруться з відповідних документів — дипломів, атестатів та інших документів.

Стаж роботи визначається за трудовою книжкою і (або) за іншими підтверджує його документами.

Стан у шлюбі може позначатися так: «ніколи не перебувала (не перебував) в шлюбі», «перебуває у шлюбі», «розлучена (розлучений)», «вдівець (вдова»), «складається в цивільному шлюбі».

Розділ №2 про військовий облік заповнюється відповідно до докладною інструкцією, викладеною в Постанові №1, яка затверджує форму Т-2. А відомості в цей розділ вносяться на основі:

 • військового квитка;
 • посвідчення громадянина, який підлягає військовому призову.

Як тільки розділи №1 і №2 заповнені, кадровик проставляє свій підпис, його розшифрування та посаду. А співробітник, на якого оформляється даний документ, повинен ознайомитися з правильністю його складання і поставити підпис і дату.

Розділ №3 про прийом і переведення на іншу роботу оформляється на основі наказів Т-1, Т-1а, Т-5. Причому, всі записи підтверджуються власноручним підписом співробітника, якого вони стосуються.

В розділ №8 заносяться відомості про всі види відпусток. які були надані протягом роботи в даній організації.

У розділі №10 «Додаткові відомості» відображається інформація про поточний навчанні співробітників, про працюючих інвалідів (група інвалідності, причина її отримання, і т.д.), і інше.

Загальні правила зберігання

Особисті картки зберігаються в закритому для вільного доступу місці, як правило, в сейфах або шафах під ключ. Їх класифікують за алфавітом, по звільненим і працюючим, і за іншими критеріями.

У кадровій службі картки на звільнених співробітників зазвичай знаходяться протягом терміну не менше 3-х (виходячи з терміну, який зазвичай піддається перевірці).

А потім картки здаються в архів для зберігання не менше 75-ти років.

Облік самих карток проводиться в спеціальному журналі обліку особистих карток. Уніфікованої форми цього регістра немає, тому підприємство може самостійно розробити даний бланк.

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему — зателефонуйте прямо зараз:

Це швидко і безкоштовно!

Личная карточка работника Т-2: образец заполнения

Особова картка працівника форма т 2 бланк скачати безкоштовно

Личная карточка работника по форме Т-2 — это унифицированная форма первичного учета сведений о действующем и уволенном персонале предприятия.

Представляет собой документ, состоящий из одиннадцати разделов, из которых первый, второй, третий и девятый (при наличии у человека соответствующих прав) заполняются при приеме на работу.

Остальные разделы заполняются в процессе трудовой деятельности сотрудника от руки или печатным способом на основании предоставленных при трудоустройстве и образуемых в процессе работы сотрудника документов. Образец заполнения карточки Т-2, страницы 1, 2, 3, 4 вы найдете ниже.

Для чего нужна личная карточка работника формы Т-2

Закон предусматривает два случая, когда личная карточка необходима:

 • для ознакомления с записями в трудовой книжке;
 • для учета военнообязанных.

В настоящее время, когда большинство процессов автоматизировано и исполняется в электронном виде, данный документ, как нам кажется, в принципе не нужен и представляет собой рудимент кадрового делопроизводства, отвлекающий ресурсы на его заполнение и хранение. А храниться он должен постоянно, пока человек работает, и еще плюс 75 лет после его увольнения.

Минимально работник расписывается в карточке три раза:

 • за достоверность сведений при приеме на работу;
 • при ознакомлении с записью о приеме на работу в трудовой книжке;
 • при увольнении.

В последующем, если сотрудник переводится на другие должности и в его трудовую книжку вносятся соответствующие изменения, человек каждый раз расписывается в карточке напротив дублирующей записи об этих сведениях. Разберем образец заполнения личной карточки работника (форма Т-2) 2019 года

Пункт 1. Заполняем шапку

Образец заполнения карточки Т-2 начинается с так называемой шапки или основных реквизитов организации.

Вписываем наименование организации и восьмизначный код по ОКПО.

Вносим сведения в таблицу, в которой указываем дату заполнения, табельный номер сотрудника, его ИНН (при наличии) и СНИЛС, вид и характер работы (как в трудовом договоре), пол.

В ячейке «Алфавит» ставится первая буква фамилии работника.

В ячейке «Характер работы» пишется либо постоянная, либо временная (если срочный трудовой договор).

Пункт 2. Общие сведения

Вписываем реквизиты трудового договора.

Записываем фамилию, имя, отчество работника и другие его персональные данные, включая коды по ОКАТО и ОКИН. Образец заполнения, или как заполнить личную карточку работника Т-2 по данному разделу, смотрите картинку

Код ОКАТО — это классификатор по административному и территориальному признаку, в Москве свои коды, в Санкт-Петербурге — свои, в Челябинске — свои. Найти код можно в Интернете.

Код ОКИН — это классификатор информации о населении. Данный классификатор включает в себя 293 раздела, каждый из которых содержит соответствующий код.

Степень знания иностранного языка, в данном случае английского, личная карточка сотрудника может содержать:

 • читает и переводит со словарем;
 • читает и может объясняться;
 • владеет свободно.

Далее подробно заполняем сведения об образовании.

Если у человека два высших образования или сотрудник дополнительно получил послевузовское профессиональное образование, в карточке Т-2 есть дополнительные графы.

В пункте 7 указываем профессию, которую работник получил в результате подготовки в образовательном учреждении. При наличии двух и более профессий указываем ту, по которой работник принят на работу.

Вписываем стаж работы на дату заполнения личной карточки, т. е. на момент приема. Информацию берем из трудовой книжки.

Общий стаж — это период трудовой деятельности, который дает право на пенсию по старости.

Непрерывный стаж — это период трудовой деятельности, который учитывается при расчете пособий, в том числе по временной нетрудоспособности.

Стаж, дающий право на надбавку за выслугу лет, — это время работы в определенных организациях и учреждениях и на определенных должностях, например:

 • в аппарате Совета Обороны РФ;
 • в Администрации Президента РФ;
 • в Судебном департаменте при Верховном суде и т. д. (полный список см. в Разделе II Положения, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития от 27.12.2007 № 808).

Карточка Т-2 не содержит раздела по страховому стажу, поэтому наш пример заполнения личной карточки работника Т-2 содержит лишь общий трудовой стаж, сведения о котором можно взять из трудовой книжки работника. Пример заполнения личной карточки работника Т-2 в части трудового стажа:

По мере работы в организации стаж работника, естественно, будет увеличиваться, поэтому, чтобы не зачеркивать или не пользоваться различными корректорами, первоначально заносите сведения о стаже карандашом, потом, при увольнении работника, впишите ручкой.

Далее переходим к разделу о семейном положении работника и составу его семьи.

В пункте 9 указываем его семейное положение и состояние в браке: женат или холост (если холост, лучше указать карандашом, женится — впишите ручкой, если женат, пишите ручкой, если разведется — укажите документ, на основании которого брак был расторгнут).

Указываем код по ОКИН состояния в браке:

 • никогда не был(а) в браке;
 • брак зарегистрирован;
 • брак не зарегистрирован;
 • вдовец или вдова;
 • разведен(а) официально;
 • разошлись (когда неофициально).

В состав семьи вписываются мужья, жены и дети.

В принципе можно указать родителей и братьев с сестрами, но это на ваше усмотрение (супруги, кстати, не являются близкими родственниками, это родство свойственное, а не кровное).

Далее заполняем паспортные и регистрационные данные, просто переписывая их. Образец заполнения формы Т-2 смотрите ниже

Дату регистрации по месту проживания можно посмотреть в штампе в паспорте.

Номер телефона необходим для связи: например, работник не вышел на работу, можно позвонить и узнать, что с ним. Желательно взять у работника второй телефонный номер для связи (из практики).

Пункт 3. Сведения о воинском учете

Пожалуй, самый сложный раздел в данном документе, заполняется на основании:

 • удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (призывники);
 • либо военного билета (пребывающие в запасе).

Для пребывающих в запасе пример заполнения сведений о воинском учете в личной карточке будет строиться по следующему принципу

Первый пункт на офицеров запаса не заполняется.

Воинское звание можно посмотреть в пункте 5 военного билета офицера запаса.

Третий пункт заполняется без сокращения, например, состав (профиль) — командный или солдаты.

В четвертом пункте о кодовом обозначении ВУС (военно-учетная специальность) вписывается полное цифровое обозначение, как написано в военном билете, например 021102 или 113195А.

В строку категории годности к воинской службе вписывается буквенное обозначение:

 • А (годные к военной службе);
 • Б (годные к военной службе с незначительными ограничениями);
 • В (ограниченно годные к военной службе);
 • Г (временно не годные к военной службе).

При отсутствии записи в военном билете о категории годности ставим категорию А.

Наименование военного комиссариата переписываем из военного билета.

Седьмой пункт подлежит заполнению, если:

 • есть мобилизационное предписание (вклейка на последнем листе обложки) или штамп о выдаче и изъятии мобилизационного предписания;
 • работник забронирован за организацией на период мобилизации и на военное время.

Восьмой пункт заполняется на основании справки из военкомата о снятии его с учета.

Вот так выглядит образец заполнения личной карточки сотрудника Т-2 по воинскому учету для призывников:

Первый, третий, четвертый и седьмой пункты не заполняются.

Во втором пункте необходимо написать, что работник подлежит призыву.

В пятом пункте указываются сведения из приписного:

 • А (годные к военной службе);
 • Б (годные к военной службе с незначительными ограничениями);
 • В (ограниченно годные к военной службе);
 • Г (временно не годные к военной службе);
 • Д (не годные к военной службе).

Во всем остальном заполнение идет как у работников, пребывающих в запасе.

После заполнения данного раздела работник кадровой службы и новый сотрудник расписываются: первый — за внесение сведений в личную карточку работника, второй — за достоверность предоставленных сведений.

Пункт 4. Прием на работу и переводы

Данный раздел заполняется на основании трудового договора и приказа о приеме.

Все формулировки и цифры необходимо брать из документов о приеме на работу.

В шестом столбце работник должен расписаться.

Вообще расписываться сотруднику необходимо каждый раз, когда он переводится на другую работу, перемещается на другую должность и т. д., то есть всегда, когда вносится новая запись в его трудовую книжку.

Предположим, что наш работник будет в скором времени повышен в должности. В этом случае образец, как заполнять личную карточку работника, и ее третий раздел будет выглядеть следующим образом.

Срок внесения записи — одна неделя.

Сведения о временных переводах и об изменении окладов не вносятся.

Пункт 5. Аттестация

Если аттестация проводилась, сюда записываются решение аттестационной комиссии и реквизиты приказа, в котором решение аттестационной комиссии утверждено решением работодателя.

Наш работник только устроился, поэтому это поле у него будет пока чистым.

Пункт 6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и награды

Данные разделы заполняются аналогично разделу «Аттестация»: если работодатель направляет кого-либо куда-то (повышать квалификацию, на переподготовку) или объявляет благодарность, все это подлежит внесению в соответствующие раздел карточки Т-2.

Если работодатель ничего не организует и никого никуда не отправляет, данные разделы остаются чистыми.

Если сотрудник сам, так сказать, инициативно обучится чему-нибудь новому и принесет свидетельство или диплом, сведения о пройденном обучении необходимо будет вписать.

Пункт 7. Отпуска

Сюда вносится информация обо всех отпусках:

 • ежегодных;
 • учебных;
 • без сохранения заработной платы;
 • дополнительных оплачиваемых и др.

Выглядит это примерно так:

Сюда же заносятся сведения о замене части отпуска денежной компенсацией.

Если сотрудник трудится на предприятии давно и в отпуск ходит периодически, рано или поздно графы данного раздела закончатся. В этом случае необходимо сделать дополнительный лист, в котором будет продублирована таблица данного раздела. Лист надо вклеить в карточку Т-2.

На практике бывают ситуации, когда дата выхода работника из отпуска не совпадает с датой, указанной в приказе (по причине болезни или отзыва из отпуска).

В этом случае необходимо аккуратно зачеркнуть некорректную запись (но сделать это нужно так, чтобы старая запись была читаемой!) и внести новую, корректную.

На полях Т-2 при этом надо написать «Исправленному верить», указать реквизиты документа, в связи с которым произошел сдвиг сроков, подпись, расшифровку и должность специалиста кадровой службы, записавшего изменения.

Пункт 8. Социальные льготы и дополнительные сведения

Данные разделы заполняются на основании документов, подтверждающих права сотрудников на соответствующие льготы и со ссылкой на нормативные документы, которыми эти льготы установлены.

Не надо пугаться: если человек льготник, он сам принесет необходимые документы, в которых будет все написано, а если он не относится к этой категории, то и заполнять эти разделы не надо.

Пункт 9. Увольнение работника

Сюда заносятся сведения из приказа о расторжении трудового договора в тех формулировках, которые указаны в приказе об увольнении.

И в завершение кадровый специалист и уже бывший работник расписываются в Т-2. Вот выше и пример заполнения карточки Т-2 при увольнении.

Хранение карточек Т-2

Личные карточки хранятся в специальных номенклатурных папках, отдельно от личных дел и приказов о приеме на работу (хотя логичнее было бы хранить их вместе).

Карточки должны храниться таким образом, чтобы никто посторонний не мог их достать и прочитать (обеспечение безопасности персональных данных работников).

Т-2 действующего и уволенного персонала хранятся отдельно друг от друга.

Других требований к хранению карточек не установлено.

Бланк формы Т-2

Скачать

Источник: https://clubtk.ru/forms/dokumentooborot/lichnaya-kartochka-rabotnika-t2

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий