Як заповнити трудовий договір зразок заповнений

Трудовий договір Україна 2019 – завантажити зразок

Як заповнити трудовий договір зразок заповнений

Яке значення має цей документ для працівника і яке – для наймача, навіщо необхідно його складати, на що звернути увагу – ці та інші питання постають перед здобувачем, який вже успішно пройшов етапи попередньої співбесіди і запрошений для оформлення на роботу.

На сучасному українському ринку праці працівник і роботодавець все частіше відмовляються від неофіційного працевлаштування і практикують прозору трудову політику, що йде на користь діловій репутації наймача і захищає права працівника. Трудовий договір регламентує характер виконуваної роботи, обсяг, умови грошової винагороди та інші аспекти трудових взаємовідносин.

У цій статті розглядається ряд актуальних питань, які стосуються особливостей оформлення трудового договору в Україні, як завантажити (загрузить) бланк такого договору, що має на увазі поняття трудової угоди, умови і особливості його складання, наводиться супутня тематична інформація.

Згідно смисловому трактуванню, трудовий договір  — це документ, який містить перелік прав і зобов'язань, як працівника, так і його наймача, а також регламентує всі аспекти відносин у процесі трудової діяльності. По суті, це двостороння угода між найманим працівником і його роботодавцем, в рамках якого прописані такі категорії:

 • Обсяг роботи, що надається роботодавцем і виконуваних працівником;
 • Характер і особливості виконуваної роботи (іншими словами: за що працівникові будуть платити, а за що – ні);
 • Відповідність кваліфікації працівника займаній посаді (вимоги щодо професійної придатності пред'являються ще при співбесіді, але документально підтверджуються в цьому договорі);
 • Службові обов'язки і компетенції (відповідно до посадової інструкції);
 • Згода з боку працівника дотримуватися правил, які визначені внутрішньою політикою компанії (робочий розпорядок, уніформа або дрес-код, дотримання конфіденційності та ін.);
 • Як, коли і в якій формі відбувається оплата праці, а також як відбуваються преміальні та заохочувальні виплати;
 • Забезпечення працівника обладнаним робочим місцем і спеціальною формою (якщо це потрібно);
 • Роботодавець зобов'язується забезпечувати виконання норм трудового законодавства і умов, прописаних у колективному договорі.

Цей перелік можна доповнити умовами соціальних гарантій працівнику (відпустка, лікування, навчання, перекваліфікація і т.п.

), але трудовий договір складається на підставі колективної угоди, в якому всі ці нюанси прописані детально.

Знову прибувшому працівникові при оформленні дають можливість познайомитися з умовами колективного договору, який обов'язково повинен бути на підприємстві в друкованому варіанті.

Перелік, обсяг і характер роботи може бути не вказано в трудовому договорі, якщо працівник зарахований до штату. У цьому випадку службові обов'язки штатної одиниці детально прописані в посадовій інструкції.

Помилково вважати, що він укладається між працівником і директором підприємства. Це некоректна думка, і в КЗпП України (ст.21) недвозначно говориться, що трудовий договір укладається між працівником (фізична особа) і роботодавцем, який може бути:

 • фіз.особою, яка веде підприємницьку діяльність;
 • юр.особою (підприємства, організації, установи і т.п.);
 • самозайнятою особою (особа, яка здійснює приватну адвокатську, лікарську, нотаріальну, письменницьку та іншу практику).

Підписи під трудовою угодою проставляють працівник і уповноважений представник роботодавця. Таким представником, найчастіше, є керівник підприємства / організації. Наприклад, роботодавець ТОВ «Гарант» в особі директора Іванова С.П.

Кодекс Законів про працю (КЗпП України) детально описує законодавчі норми трудового договору. Якщо необхідно ознайомитися з першоджерелом, слід звернутися до Глави 3 КЗпП України «Трудовий договір».

Види трудового договору

За тривалістю і характером трудова угода може бути:

 1. Безстроковим;
 2. Терміновим (на певний термін);
 3. Для виконання певного обсягу робіт.

Строковий трудовий договір укладається, якщо того вимагають особливості виконуваної роботи, інтереси працівника або інші відповідні законодавству причини.

Існує ще одна категорія цього документа — контракт, який укладається на певний термін і передбачає ряд особливостей, як то:

 • неможливість звільнення за власною ініціативою;
 • ширші підстави для звільнення працівника (наприклад, упущення при зберіганні матеріальних цінностей, неналежне виконання службових обов'язків і т.п.);
 • при звільненні працівникові виплачується мінімальна компенсація тощо.

Контракт завжди укладається у письмовій формі на відміну від трудового договору, який може бути у вигляді усної угоди.

За формою трудові договори поділяються на:

Найбільш поширені – це договори на паперовому носії та скріплені підписами сторін. У статті 24 КЗпП наводиться перелік умов, при яких складання письмового трудового угоди обов'язково:

 • якщо того бажає працівник;
 • якщо відбувається організований прийом співробітників;
 • якщо на роботу приймається особа, яка не досягла повноліття;
 • якщо передбачувана робота проводиться в небезпечних районах і пов'язана з ризиком для здоров'я;
 • в інших випадках, прописаних законодавством (докладніше – в статті 24 КЗпП).

Віковий ценз при прийомі на роботу прописаний в статті 188 КЗпП і зводиться до 16-річного віку. У деяких випадках при отриманні згоди від батьків підліток може бути залучений до роботи у віці від 14 років. При цьому укладення трудового договору в письмовій формі обов'язково. Також для ряду посад законодавство обмежує мінімальний вік 18 роками.

Важливо знати, що в умовах цього документа не повинно бути вимог / норм / правил, які суперечать чинному законодавству. Це стосується умов роботи, оплати праці, соціальних гарантій тощо

Підстави для відмови в укладанні трудової угоди

 • Вік претендента на роботу нижче допустимого (менше 16 років, у деяких випадках – менше 18 років);
 • Якщо у претендента є медичні протипоказання, і він не може виконувати певну роботу;
 • Наявність у потенційного працівника судового рішення про заборону займати певні посади (наприклад, для держслужбовців, для посад, пов'язаних з матеріальною відповідальністю);
 • Якщо на підприємстві внутрішня політика обмежує спільну роботу родичів, а здобувач на посаду має родинні зв'язки з кимось із співробітників;
 • Відмовити в укладенні договору можуть внаслідок невідповідності рівня професійної кваліфікації працівника вимогам, які висуває роботодавець.

Якщо відбувається переведення працівника на нове місце роботи, то відмова в укладенні трудового договору неприпустима (див. статтю 24).

Робота за трудовою угодою повинна відповідати двостороннім інтересам і відповідати законодавству про працю. Цей документ є гарантією нормальних цивілізованих трудових відносин між працівником і роботодавцем і виключає можливі непорозуміння при виникненні спірних ситуацій.

Типовий трудовий договір містить обов'язкові атрибути, такі як

 • Найменування сторін;
 • Загальні положення та зобов'язання сторін;
 • Відомості про оплату і соціальні гарантії;
 • Регламент робочого часу (інформація про відпустку, вихідні та святкові дні);
 • Робота у відрядженнях (якщо є);
 • Професійне навчання, участь у семінарах, курсах підвищення кваліфікації;
 • Термін дії договору;
 • Підстави для припинення дії трудової угоди;
 • Пролонгація договору;
 • Політика конфіденційності;
 • Дата складання;
 • Підписи сторін.

Якщо ви не знаєте де скачати трудовий договір, то не варто хвилюватися. На нашому ресурсі він доступний для відкритого скачування. Зразок бланка трудового договору України, як правило, складається українською мовою.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ

Як правило, кадрові служби на підприємствах / організаціях розробляють власні трудові угоди, які можуть незначно відрізнятися від запропонованого типового бланка трудового договору. Такі документи складаються з урахуванням особливостей підприємства і тому можуть не містити наведені вище пункти. Наприклад, розділ про відрядження зовсім не обов'язковий на деяких підприємствах.

Які документи потрібні для трудової угоди?

При підписанні від працівника потрібно надати паспорт і трудову книжку. Інших документів не вимагається, якщо це не обумовлено характером роботи. Наприклад, роботодавець може зажадати медичну довідку про стан здоров'я або документ, що підтверджує кваліфікацію працівника. Інші документально підтверджені відомості не потрібні.

Підписання проводиться власноруч, проставленням підпису на кожному з двох примірників, один з яких видається на руки працівникові, другий залишається у роботодавця.

На практиці процедура підписання документа організовується і проводиться представником кадрової служби (якщо в ролі роботодавця виступає юридична особа) або безпосередньо наймачем (якщо мова йде про підприємця, самозайняту особу).

Після підписання угоди на підставі заяви працівника складається наказ про прийняття на роботу. Без цих документів працівник не може бути притягнутий до виконання своїх обов'язків.

Важливо! Перед тим, як скріпити своїм підписом трудовий договір, слід уважно ознайомитися з пропонованими умовами. Працівник має право вимагати внести зміни або виключити якісь пункти, якщо вони не відповідають його інтересам або суперечать законодавству.

Причини для розірвання трудової угоди

Угода може бути розірвана в силу тих чи інших обставин. При всьому різноманітті таких причин слід визначити коло вагомих підстав, які не суперечать трудовому законодавству. Для цього слід звернутися до статті 36 КЗпП. У ній наводиться повний перелік умов для переривання трудових відносин:

 • Якщо досягнуто згоди сторін;
 • Закінчився термін дії договору;
 • При переведенні на інше місце роботи;
 • Призив працівника на військову службу;
 • Відмова працівника переїжджати в інше місто або населений пункт, якщо компанія змінює свою локацію;
 • Якщо працівник засуджений і приречений до тюремного ув'язнення.

Ініціатива про розірвання трудового договору може виходити і від наймача, і від працівника. У першому випадку причинами можуть послужити зміни в компанії, наприклад, перегляд штатного розкладу зі скороченням чисельності працівників.

Правомірність розірвання угоди слід розглядати в залежності від його виду, терміну дії та особливостей сторін. Пролонгація трудового договору відбувається в разі, якщо про розірвання не заявила жодна зі сторін. Такий спосіб продовження «за типовістю» характерний для безстрокових трудових договорів.

Роботодавець може запропонувати працівнику випробувальний термін, перш ніж відбудеться зарахування в штат. У цьому випадку зберігаються вимоги по трудовому законодавству щодо робочого часу, оплати, охорони праці тощо. Випробувальний термін не встановлюється для молодих фахівців, неповнолітніх, випускників вузів, інвалідів, направлених на роботу соціальними службами.

Перш ніж допустити працівника до виконання роботи, представник роботодавця повинен надати робоче місце, ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку. Якщо необхідно і того вимагає специфіка діяльності, з працівником укладається договір про матеріальну відповідальність і проводиться інструктаж з дотримання техніки безпеки.

Працівник зобов'язаний у повному обсязі і своєчасно виконувати покладені на нього обов'язки.

В іншому випадку роботодавець залишає за собою право вдатися до дисциплінарних заходів, строгість яких обумовлена ступенем недисциплінованості або професійною невідповідністю.

Трудовим договором передбачається виконання службових обов'язків виключно працівником. Ніхто, крім самого працівника не може виконувати покладений на нього обсяг роботи.

Підведемо підсумки

Стаття дає вичерпне пояснення, що таке трудовий договір, також для ознайомлення надає типовий зразок цього документа. З основних тез можна виділити наступне:

 • Трудові договори потрібно обов'язково укладати, щоб уникнути невизначеності відносин з наймачем, а також знати свої обов'язки і права;
 • Зміст і умови угоди повинні відповідати законодавству України;
 • Для відмови в укладанні повинні бути вагомі причини (судове рішення, медичні показники, неповноліття);
 • Розірвати трудовий договір роботодавець може при скороченні штату;
 • Детальна інформація про документ міститься в Главі 3 КЗпП України.

Не варто випробовувати удачу і працювати неофіційно, так ви повністю залишаєтеся незахищеними перед роботодавцем. Укладайте трудові договори та уважно вивчайте їх перед підписанням.

Источник: https://maanimo.com/ua/helpful/142824-trudovij-dogovir-v-ukrayini

Як заповнити трудову книжку зразок

Як заповнити трудовий договір зразок заповнений

Бесплатная юридическая консультация:

Трудова книжка, як відомо, — це основний документ працівника. У ній містяться відомості про стаж роботи, а також про досягнення співробітника в професійній сфері.

Правила заповнення цього документа регулюються спеціальною інструкцією і повинні чітко виконуватися. Як заповнити трудову книжку, читайте далі.

Основні правила

Трудова книжка повинна бути заведена на співробітника, який працює в компанії не менше 5 днів. При її оформленні вносяться такі дані про працівника:

— ПІБ та дата народження (записуються на підставі паспорта) —

— професія, освіта і спеціальність (вносяться згідно документа про освіту, кваліфікацію і т.д.).

Бесплатная юридическая консультация:

Записи про прийняття на службу, переведення і звільнення

Як заповнити трудову книжку далі? Після цього в неї заносяться дані про прийом на службу, про переклади та про звільненні працівника. Крім того, також фіксуються підстави, за якими був припинений трудовий договір, і відомості про нагородження працівника.

Інформація про дисциплінарні стягнення не вноситься, виняток становить така дисциплінарна міра, як звільнення. Всі ці дані записуються на підставі наказів протягом тижня з дня їх видачі. Однак при розірвання трудового договору запис про це повинна бути внесена в той же день.

Це, власне, і весь порядок заповнення трудових книжок.

Якщо людина працює за сумісництвом, то даний факт можна зафіксувати в трудовій книжці за основним місцем служби (за його бажанням). Після внесення кожного запису працівника необхідно ознайомити з нею особисто під підпис.

Найпоширеніші помилки роботодавців

На жаль, не всі працівники відділу кадрів прагнуть дізнатися, як заповнити трудову книжку відповідно до закону. Навіть одна неправильна запис може призвести до безлічі проблем.

 1. Якщо найменування ПІБ співробітника буде внесено невірно, трудова книжка буде визнана недійсною.
 2. Якщо у людини було, наприклад, середня освіта, а пізніше він здобув вищу, то запис про новий освіті просто ставиться поруч без перекреслення старої інформації.
 3. Дата заповнення книжки повинна проставлятися не пізніше, ніж через тиждень після прийняття співробітника на роботу.
 4. На титульному аркуші документа ставиться підпис особи, відповідальної за внесення інформації в книжку. Правда, розписатися розбірливо досить складно. Як заповнити трудову книжку в такому випадку? Найкраще просто прописати прізвище.
 5. У розділі «Відомості про роботу» необхідно вказувати конкретну посаду і відділ (на підставі наказу про прийняття на роботу або переведенні).
 6. У четвертій графі вказується документ, на підставі якого було зроблено запис. Тобто потрібно вказати назву наказу, його дату і номер. Варто також врахувати, що скорочення в четвертій колонці неприпустимі. Слова «наказ», «протокол», «розпорядження» записуються тільки повністю.
 7. Якщо трудовий договір розривається, важливо вказати статтю і пункт Трудового кодексу, за якою проводиться звільнення.

Тепер, коли ви знаєте, як правильно заповнити трудову книжку, ви точно уникнете неприємностей і з працівниками, і з іншими інстанціями.

Источник: http://faqukr.ru/zakon/jak-zapovniti-trudovu-knizhku-za-vsima-pravilami.html

Заповнення трудових книжок у 2017 році: зразки, нові правила

Заповнення трудових книжок у 2017 році треба вести за новими правилами. Розглянемо новий порядок і наведемо зразки заповнення трудової книжки при прийомі і звільненні працівника.

Бесплатная юридическая консультация:

Трудові книжки роботодавці повинні вести на кожного співробітника, який пропрацював за трудовим договором більше 5 днів, і ця робота є для нього основною.

Виняток становлять тільки роботодавці — фізичні особи, які не є індивідуальними підприємцями. Вони не мають права вести трудові книжки на своїх працівників. Обговоримо далі заповнення трудових книжок у 2017 році.

Зразки, нові правила внесення записів до трудових книжок наведемо нижче.

Нові правила заповнення трудових книжок у 2017 році

Заповнення трудових книжок у 2017 році треба вести за новими правилами. Вони затверджені наказом Мінпраці Росії від 31.10.2016 № 588н.

Тепер в трудовій книжці потрібно ставити печатку, тільки якщо вона є у організації. Нагадаємо, що печатка організації потрібно на титульному аркуші трудової книжки, на внутрішній обкладинці при внесенні записів про зміну прізвища, а також після записів про звільнення.

Так ось, з 27 листопада 2016 року печатка ставиться в трудових книжках тільки при наявності. Якщо ж у вашій фірмі немає печатки, записи завіряються підписом керівника або особи, відповідальної за ведення трудових книжок.

Бесплатная юридическая консультация:

Зразок проставлення печатки в трудовій книжці дивіться нижче.

Ще по цій темі:

Як заповнити титульний лист трудової книжки

Якщо роботодавець оформляє нову трудову книжку на співробітника, йому слід заповнити в ній титульний лист. Оформити книжку треба протягом тижня з дня, як прийнято співробітник на роботу (п. 8 Правил ведення трудових книжок).

Заповнення трудових книжок у 2017 році має вестися пір’яний, гелевою або кульковою ручкою з чорнилом чорного, синього або фіолетового кольору. Скорочувати слова в трудовій книжці не можна (п. 11 Правил ведення трудових книжок).

Бесплатная юридическая консультация:

На титульному аркуші зазначаються такі дані:

 • прізвище, ім’я та по батькові працівника;
 • дата народження;
 • освіту і професія або спеціальність.

ПІБ і дату народження слід вказати на підставі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Дата народження записується арабськими цифрами, наприклад, «10 січня 1981 року».

А освіта, професія і спеціальність вписується згідно диплому чи іншого документа про освіту або кваліфікацію.

Далі потрібно поставити дату заповнення титульного аркуша. Після цього в книжці розписується сам працівник і співробітник організації, що відповідає за трудові книжки. Ставиться печатка, якщо вона є.

Бесплатная юридическая консультация:

Зразок заповнення титульного аркуша трудової книжки дивіться нижче. Поля, які заповнив кадровик, виділені синім кольором.

Як внести запис у трудовій книжці про прийом на роботу в 2017 році

Запис у трудовій книжці про прийом на роботу треба вносити на підставі наказу директора про прийом співробітника. Всі записи слід робити без скорочень.

У графі 3 розділу «Відомості про роботу» треба вказати повне та скорочене найменування організації. Замість записи можна поставити штамп, якщо на ньому стоїть повне та скорочене найменування фірми.

Порядковий номер ставиться в графі 1, а дата прийому на роботу — в графі 2. У графі 3 потрібно вказати, що співробітник прийнятий в організацію з назвою посади, професії або кваліфікації. У графі 4 слід поставте слово «Наказ» і реквізити наказу про прийом на роботу.

Бесплатная юридическая консультация:

Завіряти підписом і печаткою запис про прийом не потрібно. Зразок запису про прийом на роботу дивіться нижче.

Як внести запис про звільнення співробітника

Записи в трудовій книжці при звільненні у 2017 році робляться на підставі наказу керівника про звільнення. У графі 1 ставиться порядковий номер запису, у графі 2 — дата розірвання трудового договору.

У графі 3 буде підстава і причина припинення трудового договору. Зверніть увагу, що запис повинна відповідати формулюванням з Трудового кодексу, причому без скорочень.

У графі 4 пишеться слово «Наказ» і реквізити наказу про звільнення також без скорочень.

Бесплатная юридическая консультация:

Запис завіряється підписом керівника організації або посадової особи, відповідальної за ведення трудових книжок. Також треба попросити працівника розписатися під записом. Потім поставити печатку організації, якщо вона є.

Зразок запису про звільнення за власним бажанням дивіться нижче.

Бланк трудової книжки у 2017 році

Вкладиш до трудової книжки (скачати бланк);

Як заповнити трудову книжку у 2017 році

З докладною інструкцією щодо заповнення бланка трудової книжки ви можете ознайомитися на цій сторінці.

Зразки заповнення записів у трудовій книжці

У таблиці нижче представлені зразки заповнення трудової книжки:

Бесплатная юридическая консультация:

Актуально на: 27, лютого 2017 р

В яких випадках видається дублікат трудової книжки? У таких випадках, як:

Источник: http://uk-poligon.ru/jak-zapovniti-trudovu-knizhku-zrazok/

Зразок типового трудового договору з працівником 2018-2019 (скачати бланк)

Як заповнити трудовий договір зразок заповнений

Новини по тематиці

Зразок трудового договораесть зазвичай в кожній компанії. Працівникам надається бланк, який вони заповнюють пообразцу трудового договору.

Але якщо бланк на підприємстві ще не розроблений, то ми допоможемо вам розібратися з тим, що являє собою трудовий договір.

Крім того, ми розглянемо типові помилки, яких припускаються при його складанні, а також підкажемо, на які моменти треба звернути увагу.

Говорячи про форму трудового договору, відразу потрібно уточнити, що мова йде про пропонованих законодавцем вимогах до його заповнення. Для типового трудового договору властива письмова форма, і слідувати їй потрібно в обов'язковому порядку.

Це означає, що на початковому етапі, тобто, коли співробітник тільки приступає до виконання покладених на нього посадових обов'язків, роботодавцю ставиться в обов'язок оформлення відносин з ним в письмовій формі. Потрібно також сказати і про те, що укладеним договір можна вважати чи не від часу, його фактичного підписання, а з дня, в який працівник приступив до своїх трудових обов'язків.

Необхідно при цьому мати на увазі, що будь-який зразок трудового договору для відповідності із законодавством в обов'язковому порядку повинен містити відомості:

Де зберігається заповнений примірник договору?

Заповнюється бланк трудового договору зазвичай працівниками кадрової служби, і співробітникові залишається лише поставити підпис, підтвердивши тим самим своє ознайомлення зі зразком типового трудового договору і згоду з його умовами.

Якщо ж в компанії прийнято заповнення документа самим працівником, то кадрова служба напевно має потрібний зразок заповнення трудового договору.

Слід зазначити, що документ складається і підписується в двох примірниках (по одному примірнику для кожної зі сторін).

Заповнений бланк трудового договору віддається працівникові кадрової служби, який, в свою чергу, передає його на підпис керівнику організації (якщо цього ще не було зроблено).

Після процедури підписання один примірник зберігається у роботодавця, другий передається працівникові. Не можна не відзначити, що ухилення від підписання договору з боку роботодавця або ненадання примірника співробітнику є правопорушенням, за яке керівник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Завантажити безкоштовно і заповнити бланк трудового договору

Так, наприклад, необхідно зафіксувати ознайомлення працівника з посадовою інструкцією, провести і зареєструвати проходження працівником вступного інструктажу на робочому місці, охорони праці та пожежно-технічного мінімуму. Не варто також забувати, що працівник повинен проходити стажування на робочому місці не менше 2 робочих змін.

Стажування означає ознайомлення працівника з його прямими обов'язками, знайомство з колективом і введення його в курс справи. Після проходження стажування працівник повинен здати іспит своєму безпосередньому керівнику, на підставі якого визначається ступінь його готовності до початку самостійної трудової діяльності.

Стажування означає ознайомлення працівника з його прямими обов'язками, знайомство з колективом і введення його в курс справи. Після проходження стажування працівник повинен здати іспит своєму безпосередньому керівнику, на підставі якого визначається ступінь його готовності до початку самостійної трудової діяльності.

Особливу увагу слід приділити присвоєння працівнику 1-ї групи з електробезпеки для «неелектричних» персоналу.

Навіть якщо ваша робота не пов'язана з електрикою безпосередньо, ви повинні бути інформовані і навчені основним способам поводження з електроприладами та ознайомлені з правилами їх безпечної експлуатації.

Важливо відзначити, що навчання працівників електробезпеки може проводити тільки співробітник, який має групу допуску з електробезпеки не нижче 4-й.

З огляду на періодичних змін законодавства в галузі охорони персональних даних слід також пам'ятати, що грамотний зразок заповнення трудового договору повинен обов'язково містити інформацію про згоду працівника на обробку персональних даних.

Також взятий за зразок приклад трудового договору повинен містити вказівку на індивідуальні особливості трудових відносин з конкретним працівником. Наприклад, вказується термін дії договору (якщо працівник приймається на певний період).

Передбачається вказівку на виконання роботи за сумісництвом внутрішньому або зовнішньому (якщо для працівника це не основне місце роботи), вказується можливість надання додаткових пільг або виплат (наприклад, якщо така робота відноситься до числа професій з шкідливими або небезпечними умовами праці або ваша заробітна плата включає в себе ще й щомісячну премію).

І не забудьте про те, що підписаний 2-й примірник заповненого зразка трудового договору обов'язково повинен бути переданий працівникові, а 1-й залишається у роботодавця. Всі зміни і доповнення до трудового договору оформляються додатковими угодами до трудового договору.

Варто відзначити також можливість оформлення договору в режимі онлайн. Тобто багато правових портали розробили спеціальні програми, куди можна внести дані працівника і роботодавця, а програма сама оформить їх в типовий договір і дасть можливість завантажити трудовий договір з працівником вже в готовому варіанті. Сторонам залишається тільки поставити підписи.

Як скласти трудовий договір з працівником

Зразок трудового договору скачати безкоштовно можна практично на кожному правовому порталі, але не поспішайте відразу ж використовувати його в своїх цілях. Спочатку перевірте, щоб бланк трудового договору включав необхідні для цього виду документів пункти. Отже, зразок трудової угоди працівником повинен містити наступні розділи:

Відмінність трудового договору від цивільно-правового

В останні роки намітилася стійка тенденція заміна оформлення трудових відносин цивільно-правовими договорами. Чи варто погоджуватися на таке оформлення?

Звичайно, бувають ситуації, коли укладення такого договору є обґрунтованим і доцільним, але в більшості випадків, це виключно спосіб для роботодавця знизити свої витрати на працівників, а також обмежити їх права. Давайте розбиратися чому.

Цивільно-правовий договір означає наявність угоди між двома сторонами, назвемо їх працівником і роботодавцем, хоча в договорі вони будуть називатися інакше (швидше за все, замовник і виконавець). Суть його в тому, що працівник виконує певну роботу (надає послуги), а роботодавець приймає цю роботу і оплачує згідно домовленості про ціну.

Крім того, на цю групу договорів не поширюються вимоги щодо мінімального розміру оплати праці, і захищати свої інтереси працівник через трудову інспекцію не зможе. Відстоювати свої інтереси в разі чого доведеться самостійно в суді загальної юрисдикції.

Робота за цивільно-правовим договором не зараховується до трудового стажу, якщо за працівника не справляються страхові внески, що, зрозуміло, вкрай негативно позначиться на вашій майбутній пенсії, крім того, істотно розширено повноваження керівництва по розірванню такого договору.

Іншими словами, трудове законодавство чітко регламентує підстави звільнення працівника, і роботодавець не може звільнити працівника без вагомих причин, перелік яких чітко обумовлений Трудовим кодексом. А ось цивільно-правовий договір розірвати особливих труднощів не складе.

Справа в тому, що такі договори розриваються, в тому числі, і в односторонньому порядку, якщо в них не передбачено інше, компенсуватися буде тільки фактично виконана робота. Ніяких компенсацій за невикористану відпустку, ніяких виплат, які б мали місце в разі скорочення посади і т.

П.

Тобто можуть звільнити тоді, коли захочуть. З іншого боку, і ви зможете піти тоді, коли захочете, що не відпрацьовуючи передбачені законом 2 тижні.

Однак, якщо роботодавець доведе, що ви своїми діями завдали йому збитки, вам доведеться їх відшкодувати.

При цьому відшкодуванню підлягає і так звана упущена вигода, тобто доходи роботодавця, які він міг би отримати, але не отримав через ваш відмови від виконання договору.

Чи виправданий для вас такий ризик і чи варто свідомо йти на обмеження своїх прав — це питання залишається відкритим.

Схожі статті

Источник: http://jak.iblog.in.ua/articles/zrazok-tipovogo-trudovogo-dogovoru-z-pracivnikom.html

Заповнення трудового договору: зразок. Пункти трудового договору. Трудовий договір ІП з працівником

Як заповнити трудовий договір зразок заповнений

Важливим документом, що підтверджує наявністьтрудових взаємин між роботодавцем і працівником, є трудовий договір. Важливим моментом при працевлаштуванні є заповнення трудового договору. Зразок даного документа повинен бути в кожній компанії, і перш ніж його підписувати, працівник має право з ним ознайомитися. Без такої угоди офіційна трудова діяльність в Росії заборонена.

визначення

Сутність трудового договору можна розглянути здекількох сторін. По-перше, ця угода про працю між співробітником і роботодавцем. По-друге, це правовстановлюючий документ, який ґрунтується на номенклатурному виробництві справ, пов'язаних з врегулюванням відносин на роботі. По-третє, це юридичний аспект, який доводить виникнення або припинення трудових відносин.

Значення договору визначається в тому, щобпозначити умови, відповідно до яких можливі трудові відносини. Наявність даного документа дозволяє визначити всі нюанси, пов'язані з трудовим процесом, виплатою зарплати та інших важливих питань. Це не тільки керівництво до дії, а й опора при відстоюванні своїх прав.

Класифікація

Тип договору буде залежати від того, який виддіяльності передбачений. Тому перед початком роботи обов'язково заповнення трудового договору, зразок якого повинен бути наданий працівнику для ознайомлення.

Класифікувати трудові договори можна наступним чином:

 • Угода за основним місцем роботи;
 • Угода для тих, хто прийнятий на конкурсній основі;
 • сумісництво;
 • угоду терміном до 2 місяців;
 • Угода по найму у фізособи;
 • робота на дому;
 • Угода зі співробітником, що працює поза штатом;
 • контракт;
 • Угода на сезонну роботу.

Крім того, існують договори, засновані на тимчасові терміни:

 • термінові, де передбачається певний період зайнятості;
 • безстрокові, які передбачають роботу співробітника на необмежений період;
 • неповний робочий день.

Також, крім перерахованих видів угод,існує так званий колективний договір. Він має автономну юридичну силу і є документ, затверджений на загальних зборах трудового колективу. На таких зборах можуть прийматися основні положення даної угоди, які не включені в стандартний договір, може підніматися питання про прийом або звільнення співробітника і т. П.

Строковий договір

Коли трудові відносини не можуть бути укладеніза безстроковим договором по ряду причин, складається строковий трудовий договір. Зразок такої угоди повинен бути наданий працівнику для ознайомлення з основними нюансами самої роботи. Характер і умови роботи за таким договором чітко прописані в ст. 59 ТК РФ.

Строковий трудовий договір може укладатися лишепо згоді сторін. Це означає, що якщо з якоїсь причини співробітник захоче підписати договір на невизначений термін, то роботодавець не може йому відмовити. А якщо відмова все ж надійшов, то він повинен бути заснований на професійних якостях працівника, що перевіряються в випробувальний термін.

Якщо ж в угоді не обговорений термін йогодії, то автоматично такий документ стає безстроковим. І в ситуації, коли жодна зі сторін не розірвала терміновий договір після закінчення його дії, документ вважається продовженим на невизначений термін.

Строковий трудовий договір, враховуючи всі можливості його припинення, може бути:

 • умовно терміновим (співробітник приймається на час відсутності постійно працюючої людини);
 • з відносно певним терміном (співробітник наймається в компанію, яка створена для виконання явно певної роботи);
 • з абсолютно певним терміном (співробітник обирається на виборну посаду на конкретний термін).

У всіх перерахованих випадках повинен бути підписаний строковий трудовий договір. Зразок даного документа представлений нижче.

Договір з ІП

При влаштуванні на роботу до приватногопідприємцю також повинен бути укладений трудовий договір ІП з працівником. Зразок документа зобов'язаний зберігатися у роботодавця на випадок, якщо громадянин, оформляється на роботу, захоче ознайомитися з умовами праці.

Без договору працівник не зможе себе захистити, якщо з якоїсь причини будуть порушені його права.

Договір з ІП ​​може бути як строковим, так ібезстроковим. У першому випадку керівник наймає співробітника на час відсутності постійного працівника або на час виконання певної роботи. При необхідності такий договір може стати безстроковим. У другому випадку працівник наймається для постійної роботи.

Трудовий договір з ІП ​​повинен містити інформацію про умови праці та заробітну плату. Якщо ці критерії порушуються, то у роботодавця можуть виникнути проблеми з перевіряючими органами.

Договір складається за всіма правилами в двох примірниках, із зазначенням реквізитів сторін і печаткою, якщо така є.

До основних особливостей укладення договору з ІП ​​відноситься:

 • шаблон документа складається приватним підприємцем самостійно;
 • договір укладається тільки письмово;
 • угода не повинна обмежувати права сторін;
 • договір підписується тільки з громадянами старше 16 років;
 • якщо співробітник згоден на робочі умови гірші, ніж ті, що може запропонувати організація, керівник все одно повинен дотримуватися законодавчих норм з метою уникнення штрафів і перевірок.

Трудовий договір ІП з працівником (зразок) представлений нижче.

Угода з бухгалтером

Трудовий договір з бухгалтером нічим не відрізняється від стандартних договорів.

До основних пунктів в обов'язковому порядку додається пункт про матеріальну відповідальність і випробувальному терміні.

У частих випадках такий трудовий договір є безстроковим.

Документ повинен містити весь перелік обов'язків, які повинен виконувати бухгалтер, а також посилання на ті нормативні та законодавчі акти, яких повинен дотримуватися співробітник.

Так як посаду є матеріальновідповідальної, в договорі повинні бути вказані наслідки недотримання даного факту. До того ж бухгалтера можна зобов'язати не розголошувати комерційну таємницю організації за допомогою внесення відповідного пункту в угоду.

Зразок трудового договору з бухгалтером представлений нижче.

Робота за патентом

Трудовий договір за патентом полягає з іноземними громадянами. Угода, крім стандартних пунктів, повинно містити такі відомості:

 • дані про патент;
 • дані про вид на проживання або дозвіл на проживання на території країни;
 • інформацію про медичну страховку.

Працювати в РФ можуть тільки ті нерезиденти, які знаходяться в країні легально. Даний факт підтверджують: патент, вид на проживання, дозвіл на проживання, мед. страхування.

Після оформлення договору керівник повинен подати дані в ФМС. Грошові перерахування робляться виключно на банківську карту, готівкою зарплата не видається.

Трудовий договір за патентом (зразок) представлений далі.

Основні пункти

Грунтуючись на ст. 57 ТК РФ, пункти трудового договору повинні складатися з вказівки:

 1. Назви організації та реквізитів співробітника, між якими і укладається угода.
 2. Місця роботи.
 3. Виду діяльності, посади і типу роботи.
 4. Дати, коли співробітник повинен приступити до роботи.
 5. Прав і обов'язків роботодавця і працівника.
 6. Умов оплати праці.
 7. Режиму відпочинку та трудової діяльності.
 8. Гарантій і компенсацій.
 9. Додаткових умов, якщо такі передбачає організація.

Дуже важливо запам'ятати, що якщо в договорі не зазначено хоча б один з перерахованих пунктів, документ вважається недійсним і може бути анульований.

Якщо заповнення трудового договору, зразокякого представлений нижче, було відкладено, а працівник приступив до безпосередніх обов'язків, то керівник зобов'язаний скласти і підписати з працівником трудовий договір протягом трьох днів.

Діяти договір починає з моменту йогопідписання або фактичного початку самої роботи. Співробітник зобов'язаний приступить до своєї роботи не пізніше наступного дня з моменту підписання документа. Якщо цього не відбулося, роботодавець має право розірвати договір.

гарантії

Відповідно до російського законодавства, всі громадяни мають рівні права і обов'язки. Співробітники компаній мають певними гарантіями при укладанні договорів. Сюди відносяться:

 • Обгрунтовану відмову в прийомі на роботу. Керівник не має права відмовити в прийомі через відсутність реєстрації за місцем проживання, у зв'язку з вагітністю або наявністю маленьких дітей, по майновому або соціальним станом. Обґрунтованим відмовою можна вважати: відсутність вакансій, скорочення в штаті, ліквідацію компанії.
 • Прийом на роботу раніше звільнених співробітників з підстав, установлених у законодавстві. При цьому прийматися такі співробітники мають на посаду не нижче тієї, яку вони займали.

Найголовнішою гарантією будь-якого співробітникає заповнення трудового договору. Зразок його завжди повинен бути у роботодавця. Вчасно заповнений і підписаний договір може врятувати співробітника, якщо необхідно буде вирішувати будь-які питання з приводу працевлаштування.

Розірвання договору

Розірвання договору передбачено ст. 77 ТК РФ і грунтується на наступних факторах:

 1. Закінчення строку трудового договору.
 2. Угода сторін.
 3. Заклик до армії
 4. Переклад співробітника.
 5. Ініціатива роботодавця (ліквідація компанії, скорочення штату, грубі порушення з боку співробітника).
 6. Ініціатива співробітника.
 7. Ініціатива третьої сторони (батьки, опікуни неповнолітніх).
 8. Переїзд працівника або відмову його від нових умов праці.
 9. Засудження працівника.
 10. Інші підстави.

Трудовий договір: умови договору,

Зразок трудової угоди з працівником

Поняття трудового договору

Договір на надання послуг і його відмінності від

Трудовий договір з працівником як спосіб

Укладення трудового договору

Розірвання трудового договору з ініціативи

Договір підряду — умови укладення та

Источник: https://uk.stareyesforever.com/zakon/110971-zapolnenie-trudovogo-dogovora-obrazec-punkty-trudovogo-dogovora-trudovoy-dogovor-ip-s-rabotnikom.html

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий