Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

Характеристика на учня (зразки, приклади, рекомендації)

Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

Використовувані в освітній практиці хар-ки поділяються на три основних типи — психологічні, педагогічні та психолого-педагогічні. У даній збірці ми зібрали всі три види характеристик, а також зразки, шаблони і рекомендації по їх написання.

В архіві, який доступний для скачування за посиланням розташованої в кінці цієї статті ви знайдете приклади готових характеристик для учнів різних класів, зразки позитивних хар-ик для успішних учнів і негативних для слабких, рекомендації та шаблони для самостійного написання ха-ки будь-якого типу.

Всього до збірки включено понад 70 готових характеристик + бланки, шаблони і рекомендації по їх написання.

У більшості випадків хар-ка включає в себе наступні розділи:

1. Загальні відомості про учня. (Прізвище, ім'я, по батькові, вік, в якому класі навчається, національність, інформація про батьків і т.д.). 2. Стан здоров'я та фізичний розвиток. 3. Умови сімейного виховання.

4. Інтереси учня. 5. Інтелектуальний розвиток. 6. Особливості темпераменту. 7. Вольові якості. 8. Комунікабельність у відношенні з колективом класу і вчителями. 9. Рівень домагань і самооцінка 10.

Морально-етичні якості

Висновок.

Всього понад 100 документів!

Характеристика учня 1 класу

Стан здоров'я. нормальне

Скарги класного керівника. на уроках займається сторонніми справами, розгулює по класу. Основний час навчального процесу може бігати по класу, повзати під столами, залазити в коробки. Поведінка часто неадекватне: кричить без видимих ​​причин. Програмний матеріал не засвоює, не встигає за загальним темпом роботи класу, відчуває труднощі в навчанні.

В процесі психологічного обстеження К. М. відзначені наступні особливості:
У контакт вступає з працею; спостерігається замкнутість, пасивність. Чи не виявляє зацікавленості в спілкуванні, контакт носить поверхневий характер. Пізнавальний інтерес до пропонованих завдань нестійкий, звужено обсяг стійкої працездатності.

Реакція на зауваження присутнім, але виражена в слабкій формі. Навчальні навички розвинені в дуже низького ступеня. Техніка читання також дуже низька.

На питання, що стосуються обізнаності про навколишній світ часто дає неправильні відповіді (обсяг знань про навколишній світ не відповідає віковій нормі; ці знання уривчасті і безсистемні).

Характеристика вербального інтелекту:
Потребує спрощення питань і інструкцій до завдань. Діалогічна мова розвинена слабо. Понятійний словниковий запас бідний; зазнає труднощів при поясненні абстрактних понять.

Загальний кругозір обмежений, знання про навколишній світ уривчасті і безсистемні. Навик виконання простих рахункових операцій слабо розвинений, не може виконувати арифметичні завдання на додавання і віднімання.

Емоційно — вольова сфера. активний, діяльний, спостерігається рухова розгальмування.

Увага. увагу поверхневе, швидко виснажується.

Пам'ять. рівень розвитку пам'яті низький (звужений обсяг короткочасної оперативної пам'яті), проте грубих порушень пам'яті не виявлено.

Мислення: наочно-дієве. При психологічному обстеженні виявлено низький рівень вербально-логічного і наочно-образного мислення. Зазнає труднощів при встановленні логічних зв'язків.

Характер діяльності. діяльність нестійка.

У ситуації проведення обстеження відзначається загальмованість (повільність, ригідність психічних процесів; деякі завдання не виконує або виконує повільно, довго думає, мовчить, «графічний диктант» виконувати відмовився, потім почав виконання); в інших окремих ситуаціях (навчального процесу і на перервах) спостерігається розгальмування (дитина проявляє активність).

Учитися. низька, допомога використовує недостатньо.

З метою забезпечення комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дитини, К. Михайло направляється для уточнення діагнозу і призначення адекватного лікування.

Педагоги-психологи МОУ СЗШ №

Харчук Ганна вчиться в СШ № 196 з першого класу за програмою 12 річного навчання. За час навчання зарекомендувала себе як учениця з середніми здібностями. Середній бал навченості 5-6.

Регулярно виконує домашні завдання.

Пропусків уроків без поважної причини не має.

У класі конфліктних ситуацій не створює, але прагне бути в центрі уваги оточуючих. Анна проявляє інтерес до шкільних і класним заходам і бере участь в них. Відвідує підготовчі курси в коледжі зв'язку.

Анна виховується в повній благополучній родині. Дитині створені всі умови для формування його як особистості.

Директор СШ № 192

Дмитро навчається в ЗОШ № третій рік. 1-2 клас навчався в ЗОШ №. Другий клас був продубльований.
Батьки створюють умови для розвитку дитини. Постійно надають допомогу в підготовці домашніх завдань. Хлопчик завжди доглянутий і підготовлений до шкільних занять.

Д. легко і швидко встановлює контакт, виявляє зацікавленість, охоче виконує доручення, в разі нерозуміння задає питання.

Дитина відчуває постійні труднощі в навчанні, з навчальним матеріалом не справляється, не встигає за загальним темпом роботи класу.

Працездатність. вкрай низька; на уроці часто відчуває сонливість, скаржиться на головний біль. До кінця уроку кількість помилок збільшується. Не завжди розуміє вимоги вчителя.

Увага недостатньо стійке, швидко виснажується.

Обсяг пам'яті не відповідає умовно-прийнятим віковим нормам.

Техніка читання низька. Читання незнайомих і слів складної структури — складовий. На запитання відповідає коротко, розгорнутих відповідей не дає. З завданнями підвищеної складності не справляється. Не встигає писати завдання «під диктовку». Контрольні роботи разом з усім класом виконувати не встигає, постійно потребує індивідуальної допомоги.

Учителем застосовувалися різні види допомоги для подолання виявлених труднощів, найбільш дієвою виявилася — полегшення і індивідуалізація завдань (без тимчасових обмежень).

Учитися. низька, допомога використовує недостатньо. Може виконати просте завдання за зразком, проте, перенесення знань утруднений.

Мислення: наочно-дієве. При психологічному обстеженні виявлено низький рівень вербально-логічного і наочно-образного мислення. Зазнає труднощів при встановленні логічних зв'язків, узагальненні.

Запас загальних уявлень відповідає віку.

Вказано на недоліки лексико-граматичної сторони мовлення. Хлопчик виховується в двомовному середовищі.
Виписка з протоколу психологічного дослідження за методикою Векслера від 28. 02. 06г.

Дитина емоційно стійкий, дуже доброзичливий. Зауважень до поведінки в школі — немає. Взаємини з однолітками — рівні.

Критичність. адекватна (радіє схваленню, чекає його; виправляє поведінку відповідно до зауваженням).

З метою забезпечення комплексного психолого-медико-педагогічного супроводу дитини, Д. направляється для уточнення діагнозу і призначення адекватного лікування.

педагог психолог
Учитель 4 «а» класу

Схожі статті

Источник: http://jak.iblog.in.ua/articles/harakteristika-na-uchnja-zrazki-prikladi.html

Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

на того, хто навчається 3класса МОБУ ЗОШ с. Питомо-дування

Решетникова Андрія Володимировича 11.03.2005 року народження

Проживає за адресою: с. Питомо-дування, вул. Бєльська, д. 9

Андрій навчається в даній школі за програмою «Планета знань».

За характером холерик, неврівноважений, але дуже товариська. З однокласниками часто конфліктує, ображає дівчаток, б'ється з хлопчиками. Дорослим грубить, часто вступає в суперечки. У класі має друзів, доручення виконує. Загальношкільні заходи відвідує, старається всюди брати участь. Гуртки та секції не відвідує.

У хлопчика 2 група здоров'я, фізкультурна група — основна. Андрій переніс операцію на шлунок, довгий час знаходився на лікуванні в м Уфі. За своїм зовнішнім виглядом не стежить, неохайний. Шкільне приладдя знаходяться в потворному стані. Правила для учнів порушує.

Вчиться посередньо, навчанням цікавиться, але мало читає. За російській мові виражена дисграфія. Під диктовку вчителя пише, але при цьому допускає велику кількість помилок. Часто не виконує домашнє завдання, в зошитах брудно.

З основних предметів програмний мінімум засвоєний.

Пам'ять хороша, легко переказує прочитане. Активно працює на уроках. Відрізняється самостійністю суджень. Улюблені предмети: фізична культура, малювання.

Виховується в неповній сім'ї. Вихованням займається мама, батьківські збори і позакласні заходи відвідує не завжди. У відносинах вчителя з мамою конфліктів не виникає.

Директор школи __________ Гайніева Л.А.

Класний керівник __________ Переведенцева М.В.

Як правильно скласти характеристику на учня

Характеристики на учнів використовуються досить часто, особливо необхідні вони при переході в нову школу.

Новий педагог швидше зможе встановити контакт з учнем, якщо в його розпорядженні буде грамотно складена характеристика з попереднього місця навчання.

У той же час упереджено складена характеристика цілком може зумовити репутацію школяра і позначитися на його взаєминах з педагогами і однокласниками.

У різний час при складанні характеристик педагоги керувалися інструкціями, актуальними в поточний момент. Однак існує чимало прикладів змістовних характеристик, складених у вільній формі або з урахуванням рекомендацій вчених-психологів і педагогів.

Зіставивши існуючі види характеристик і критерії оцінки учня, що застосовуються в них, можна виділити основні вимоги до цього документа:

 • Найбільш виражені індивідуальні особливості учня, проявлених їм в процесі навчання.
 • Характеристика повинна свідчити про ставлення викладача до учня.
 • Документ складається за стандартною схемою, повинен бути легко читаним і виразним.

Нижче ми наведемо приклад складання психолого-педагогічної характеристики, складеної після спостереження за шестикласником протягом місяця.

Петров Володимир Миколайович — учень 6 «А» класу СШ 35 міста L-k. Народився 24 червня 2001 року Після медичного обстеження зарахований в 1 групу здоров'я. Основна група з фізичної культури. Рекомендовано загартовування.

Володимир Петров живе в повній сім'ї. Батько — Петров Микола Васильович працює в конструкторському бюро. Володимир Петров живе в повній сім'ї. Мати — Петрова Олена Сергіївна — викладає біологію.

В ході спілкування класного керівника з батьками з'ясувалося, що обстановка в сім'ї сприяє всебічному розвитку дитини.

Між батьками і сином встановилися дружні і довірчі відносини, хлопчикові приділяють достатньо уваги, при необхідності допомагають освоїти новий навчальний матеріал і підготувати домашні завдання.

У Володимира є власна кімната, тому ніщо не заважає йому вчитися і робити домашні завдання. Відповідаючи на питання анкети, хлопчик розповів, що виконує деякі домашні обов'язки: ходить в магазин, виносить сміття, поливає квіти. З цього можна зробити висновок, що батьки прищеплюють Володимиру працьовитість і акуратність.

Батьки Володимира Петрова не пропускають батьківські збори, цікавляться успішністю сина, консультуються з класним керівником з приводу розвитку задатків сина.

Володимир Петров дуже сумлінно ставиться до навчання, на уроках завжди уважний: першим помічає помилки, допущені учнями під час запису на дошці, швидко реагує на запитання вчителя при усному опитуванні. Хлопчик добре узагальнює матеріал, здатний до систематизації і аналізу. Добре встигає з усіх предметів, але особливо любить математику і іноземну мову. Середній бал з предметів — 4,5.

Петров В. Активний на уроках: одним з перших піднімає руку. Іноді відповіді Володимира бувають неправильними, але його активність говорить про старанності в навчанні. Хлопчикові подобається відповідати перед класом, що свідчить про його лідерські якості.

Володимир бере активну участь не тільки в навчальному процесі, а й у позаурочній діяльності. Регулярно відвідує факультатив з інформатики, музичну школу по класу акордеона і спортивну секцію (плавання).

У вільний час із задоволенням спілкується з друзями. Все доручені справи хлопчик виконує охоче й сумлінно.

Уже в 6 класі Володимир визначився з вибором майбутньої професії — він хоче стати математиком і мріє вчитися в Гарварді.

Володимиру притаманні такі якості як цілеспрямованість, самостійність і активність. Темперамент визначається як сангвінічний (60%) і холеричний.

Цим пояснюється працездатність учня, але в той же час хлопчик нестійкий в захопленнях, часто змінює сфери інтересів. До позитивних якостей Володимира, безумовно, відносяться оптимізм, енергійність, чуйність, наполегливість.

В результаті тестування встановлено середній рівень сили нервових реакцій, висока врівноваженість, дуже висока рухливість нервової системи.

У Володимира дещо завищена самооцінка, йому часто не вистачає терпіння і витримки. У хлопчика відмінно розвинена мова, і він часто надто поспішно відповідає на питання вчителів.

Відповіді при цьому не завжди бувають правильними, хоча при спокійному обговоренні з'ясовується, що хлопчик знає правильні рішення. Оцінка учнем власних можливостей цілком адекватна, самокритичність у Володимира розвинена в достатній мірі.

Активна позиція не заважає Володимиру зберігати акуратність, скромність, чуйність і щирість. Своїм помилки хлопчик завжди визнає і намагається їх виправити.

Володимир легко засвоює навчальний матеріал, безпомилково встановлює зв'язки між новим і пройденим, при виконанні завдань без праці визначає правило, яким потрібно скористатися. Відмінною рисою Володимира можна назвати високу культуру спілкування: хлопчик завжди підкреслено ввічливий і тактовний.

У Володимира підвищена уважність, він добре перемикається і вміє розподілити увагу. Переважає моторно-аудиальная пам'ять. Добре розвинене мислення, дитина легко аналізує і систематизує новий матеріал. Мова також розвинена з випередженням вікової норми — Володимир легко і точно формулює думки і вміє підібрати досить точні визначення.

7. Психолого-педагогічні висновки

На підставі вищесказаного можна зробити висновок про адекватне, кілька випереджаючий розвиток Володимира Петрова. Учень відрізняється широким кругозором, допитливістю і здібностями. Хлопчик товариський, неконфліктний, самокритичний. Учень демонструє потенційні здібності до точних наук і цікавиться творчістю.

Характеристика учня 3 Б класу

Характеристика на студента 3 Б класу (позитивна)

Перегляд вмісту документа
«Характеристика учня 3 Б класу»

учня 3 Б класу

МКОУ «Піонерська ЗОШ»

Чудіновскіх Сергія Олександровича, 21.10.2007

який мешкає за адресою: п. Піонерський, вул. Радянська 7-12

Источник: http://wearethepeople.ru/nazva-kategorii/harakteristika-na-uchnja-3-klasu-vid-klasnogo/

Психолого-педагогічна характеристика класу ⊕ ЯК СКЛАСТИ

Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

Пишучи психолого-педагогічну характеристику класного колективу, необхідно чітко розуміти «для чого». Тоді її буде легше скласти

Часто на допомогу педагогам надходять листи з рекомендаціями, де прописані теми виховної роботи. Всі ці теми актуальні на національному рівні, оскільки визначені на підставі досліджень певних проблем в країні чи регіоні.

Сплануйте роботу в жовтні

Проте рекомендації й шаблони не мають застилати від педагога живе обличчя класу. Виховна робота результативна тоді, коли базується на потребах та інтересах конкретних учнів. Враховуючи рекомендації ззовні, педагог має базувати виховну роботу на реальній характеристиці класу (1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го…).

Оскільки в педагогічній практиці психолого-педагогічна характеристика класу є початковим етапом виховної роботи, то:

 • Приклад психолого-педагогічної характеристики 1 класу

Коли педагог складає програму виховної роботи, він має визначити в ній пріоритети. Для цього виокремлює:

 • індивідуальні особливості класного колективу
 • акценти в історії формування класу
 • найактуальніші питання для конкретної групи учнів.

Наприклад

У класі, де вкрай актуальною є проблема згуртованості та частих конфліктів між підгрупами, найближчим пріоритетом роботи з класом буде формування толерантних стосунків

Провокувати негативну атмосферу під час навчального процесу можуть:

 • нетолерантне ставлення більшості до певної групи учнів
 • конфлікт двох лідерів, що мають послідовників
 • ґендерна перевага дівчат над хлопцями тощо

Для обґрунтування цього напряму роботи педагог має детально описати причини протистояння.

Пріоритет можна пов’язати із соціальним складом колективу:

 • якщо у батьківському середовищі актуальні проблеми трудової міграції — варто спрямовувати роботу на подолання її негативних наслідків для родин
 • якщо клас набуває статусу інклюзивного — варто присвятити перший рік роботі вихованню толерантності в колективі щодо осіб з особливими потребами

Важливою є інформація про інтереси та творчі здібності учнів. Це значно визначає вектор виховної роботи:

 • якщо більшість дітей у класі «спортсмени» — їхню активність можна спрямувати на туристичну роботу
 • якщо більшість становлять «книголюби» — варто озброїтися гуманітарним напрямом: налагодити співпрацю зі шкільною бібліотекою, організувати читацький гурток тощо

Складаючи психолого-педагогічну характеристику на клас, варто усвідомлювати, що виховна робота відбуватиметься не з абстрактними середньостатистичними дітьми — а з конкретними учнями й групами, які мають індивідуальні особливості.

Тому характеристика класного колективу, на підставі якої буде проваджувана виховна робота, має бути:

 • максимально об’єктивною та інформативною
 • складена з урахуванням педагогічної та психологічної діагностики.

Оптимальний об’єм психолого-педагогічної характеристики класу — 1-2 сторінки

Педагог дотримує балансу між детальним описом кожного учня та занадто абстрактним образом класу («всі діти різні», «всі учні добре вчаться»).

При описі певних характеристик можливі три тенденції:

«Всі учні класу доброзичливі та тактовні»
«Декілька дітей мають проблеми з поведінкою»«Батьківські збори відвідують лише 40% батьків»
«Учень А є лідером в класі, має вплив на колектив»

Індивідуальні характеристики доречно представляти мінімально, в основному для того, щоб проілюструвати розвиток групи.

 • Як скласти психолого-педагогічну характеристику на учня

Орієнтовний алгоритм написання психолого-педагогічної характеристики класу

АлгоритмШаблони
 • з них __ дівчат і __ хлопців
 • середній вік учнів становить __
 • є молодші/старші за віком учні __
 • __ учнів з повних, благополучних, функціонально спроможних родин
 • є діти, які перебувають у складних життєвих обставинах (сім’ї мають особливий соціальний статус):
  • з неповних сімей __
  • з багатодітних сімей __
  • сироти __
  • з малозабезпечених сімей __
  • санітарно-гігієнічні умови життя яких не відповідають нормі __
  • у родинах засвідчені факти насильства __
  • батьки позбавлені батьківських прав __
  • дітей виховують опікуни __
  • виховуються в дитячому будинку __
  • з родини переселенців __
  • батьки мають асоціальні прояви (алкоголізм, наркоманія) __
 • діти відвідують загальну/cпеціальну медичну групу з фізкультури __/__
 • у зв’язку із хворобою часто пропускають уроки __
 • мають інвалідність__
 • навчаються за індивідуальною/інклюзивною формою__/__
 • в цілому клас характеризується як:
  • не/дружній
  • не/згуртований
 • учні:
  • тактовні
  • ввічливі
  • поважають одне одного
  • доброзичливі
  • піклуються одне про одного
 • склад колективу стабільний з моменту утворення
 • прибуло нових учнів __. Їхня адаптація та інтеграція в колектив відбулася успішно/триває
 • поділ за статусом:
  • лідери, зірки __
  • ті, яким надають перевагу __
  • знехтувані __
  • ізольовані __
 • індекс згуртованості:
 • офіційний лідер (староста класу) __
 • неформальний лідер __
 • клас ділиться на __ мікрогрупи
 • учні:
  • товаришують лише в школі
  • товаришують за принципом «хто-де-живе»
  • їх об’єднує спільне місце за партою
  • дружать за ґендерним принципом
  • мають спільні позашкільні інтереси
 • клас несхвально ставиться до дезорганізаторів
 • клас підтримує порушення дисципліни, слідує за неформальними лідером
 • клас самостійно вирішує внутрішні конфлікти
 • конфлікти не вирішуються, потребують втручання педагога
 • учні толерантно ставлять до всіх однокласників
 • учні ображають, ігнорують дітей з особливими потребами/іншої національої або релігійної приналежності тощо
 • рівень навчальних досягнень:
  • високий — __ учнів
  • достатнiй — __ учнів
  • середнiй — __ учнів
  • початковий — __ учнів
 • успіхи/труднощi у вивченні окремих предметiв мають __ учнів
 • не/систематично виконують домашнi завдання __ учнів
 • найвищих результатів учні досягли у вивченні предметів __
 • перемоги у конкурсах з предметів мають __ учнів
 • склад активу:
  • староста __
  • заступник __
  • відповідальні за сектори __
 • активісти __:
  • ініціативні
  • самостійні
  • наполегливі
  • вимогливі
  • відповідальні
  • мають організаторські здібності
 • стосунки з іншими учнями:
  • в класі є неофіційний актив, який вступає у конфлікт з офіційним активом
  • учасники активу є авторитетом для класу
  • інші учні виконують розпорядження активу класу
 • у класі не/налагоджена система самоврядування
 • учні не/самостійні
 • не/вміють самоорганізуватися та розподіляти роботу без втручання керівника
 • беруть участь у справах класу:
  • з власної ініціативи
  • за наказом класного керівника
  • потребують додаткової мотивації
  • відсторонюються від колективних справ
  • відмовляються брати участи у позакласній діяльності
 • педагог є авторитетним дорослим для учнів
 • учні мають напружені взамини з учителем
 • учні класу систематично порушують дисципліну на уроках
 • у спілкуванні з учителем учні:
  • не/уважні
  • не/ввічливі
  • не/стримані
  • не/тактовні
 • учні беруть активну участь в заходах:
  • класних __
  • шкільних __
  • міських __
 • традиціями класу є:
  • свята, вечори
  • екскурсії
  • класний гурток
  • конкурси
 • учні:
  • намагаються дотримувати правил поведінки у школі
  • не можуть всидіти на уроках
  • швидко стомлюються
  • дуже жваві
  • зухвало поводяться
  • відволікаються на сторонні справи, не дослухаються до вчителя
  • підвищено агресивні
  • часто провокують дрібні конфлікти
 • рівень пізнавальної активності відповідає віковим особливостям
 • успішно засвоюють навчальний матеріал
 • уважні, активні на уроках
 • мають високий та середній рівень розвитку мисленнєвих процесів, пам’яті та уваги
 • мають порушення/знижений рівень:
  • уваги, проблеми з концентрацією __
  • пам’яті __
  • мисленнєвих процесів __
  • мовлення __
 • не/готові до навчання в школі __
 • мають не/достатні знання про навколишній світ __
 • не/розуміють педагогічні завдання __
 • не/вміють порівнювати, робити найпростіші узагальнення __
 • учні мають темперамент:
  • холерик __
  • сангвінік __
  • флегматик __
  • меланхолік __
 • провідний канал сприйняття учнів:
  • візуальний __
  • аудіальний __
  • кінестетичний __
 • рівень тривожності:
  • високий __
  • середній __
  • низький __
 • самооцінка:
  • висока __
  • завищена __
  • адекватна __
  • занижена __
  • низька __
 • тип обдарованості:
  • художній __
  • соціальний __
  • інтелектуальний __
  • академічний __
  • психомоторний __
  • креативний, творчий __
 • поза школою учні відвідують:
  • музичну школу __
  • спортивні секції __
  • образотворчу студію __
  • театральний гурток __
  • технічний гурток __
 • батьки:
  • не/активні в обговоренні актуальних питань на батьківських зборах
  • не/вносять свої пропозиції щодо вирішення поточних справ класу
  • займають активну/пасивну позицію щодо взаємодії з класним керівником
  • часто/рідко відвідують батьківські збори та не/цікавляться шкільними успіхами дитини
 • інформація про досягнення, перелік обов’язків педагога
 • «Класний керівник щотижня перевіряє щоденники учнів»
 • «Педагог має вищу категорію, є переможцем конкурсу «Класний керівник 1999»
 • характеристики та вирази, які мають надто суб’єктивний відтінок
 • «Живий колектив»
 • «Теплі стосунки»
 • «Учні не справляють враження самостійних»
 • «Класний керівник любить своїх дітей»
Слова «поганий»/«добрий», якщо йдеться про певні процеси (згуртованість, адаптація, успішність), ліпше замінити на «сформовані/не сформовані», «на низькому/середньому/високому рівні» тощо
 • теоретичні блоки, які характеризують групові явища або типажі
 • при описі адаптації першокласників не варто розписувати поняття «адаптація»
 • характеризуючи учнів за темпераментом, не давайте характеристики темпераменту (для цього ж бо є спеціальні довідники)
 • детальні методичні рекомендації
 • «Оскільки більшість дітей в класі гіперрухливі, задля запобігання перевтоми слід кожного дня проводити на перервах фізкультхвилинки та частіше робити паузи»

За матеріалами Ганни Колесової,
психолога, м. Славутич Київської обл.

Чи є альтернатива

 • Традиційним оцінюванню та мотивації учнів

Источник: https://www.pedrada.com.ua/article/1494-yak-sklasti-harakteristiku-na-klas

Як написати характеристику на учня початкової школи зразок

Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

У даній статті представлені 2 характеристики на учнів 4 класу (Хлопчика і дівчинку) — на Хорошайло Кирила Олександровича і Борінос Ольгу Олегівну. На основі даного матеріалу можна без зусиль скласти характеристику на учня початкової школи.

Посилання на скачування у форматі * .doc представлена ​​в кінці статті.

на учня 4 «В» класу МОУ НТШ 39

Хорошайло Кирила Олександровича

Хорошайло Кирило Олександрович народився 10 червня 1999 року. У початкову школу надійшло 1 вересня 2006 року добре підготовленим. За час навчання проявив себе добросовісним, виконавчим учнем. Кирило володіє твердою впевненістю в своїх можливостях, діє успішно і правильно. Грамотно викладає свої думки, володіє великим запасом слів.

У навчальній діяльності проявляє активну участь. На уроках працює зосереджено, особливо цікавиться такими предметами, як математика та інформатика.

Кирило добре і швидко вирішує завдання, легко справляється з рішенням прикладів, засвоїв таблицю множення і ділення. Дає повну відповідь на поставлене запитання.

Пам'ять розвинена, швидко запам'ятовує і з задоволенням розповідає розповіді, байки і вірші. У правописі слів допускає, в основному, логопедичні помилки, так як має невеликий дефект річки.

На всі зауваження вчителя реагує адекватно. Відразу намагається виправити допущені помилки. Всі доручення виконує в строк і сумлінно.

Дружні стосунки з однолітками зав'язує швидко, намагається триматися в епіцентрі всіх подій. На агресивна поведінка може також відповісти агресією, але зла не тримає.

Фізичний розвиток відповідає віку. Зовнішній вигляд завжди охайний. Шкільне приладдя в порядку.

Домашній контроль хороший. Галина Володимирівна часто відвідує школу, цікавиться не тільки успіхами Кирила, але і справами класу. У родині Кирило отримує багато любові та уваги і відповідає тим же.

У позаурочний час відвідує школу танців «Веселка».

Директор МОУ НТШ 39 / Байков Л.А. /

Класний керівник / Немченко Н.А. /

на ученицю 4 «В» класу МОУ НТШ 39

Борінос Ольгу Олегівну

Борінос Ольга Олегівна народилася 15 липня 1999 року. У початкову школу поступила 1 вересня 2006 року слабо підготовленою. За час навчання показала себе не дуже добросовісної ученицею. Ольга має здатність швидко засвоювати навчальний матеріал, але дуже лінива і не зібрана, тому досягає слабких результатів.

У навчальній діяльності проявляє пасивну участь. На уроках працює слабо, до всіх предметів відноситься не дуже сумлінно. Домашні завдання виконує не завжди і не повністю. Ольга вирішує завдання, справляється з рішенням прикладів, але слабо засвоїла таблицю множення і ділення. Дає неповні, односкладові відповіді на поставлене запитання.

Пам'ять розвинена, швидко запам'ятовує і розповідає казки, байки, оповідання та вірші, але також швидко їх і забуває, припускається помилок, які пов'язані з вимовою.

Зауваження вчителя вислуховує, але не намагається діяти відповідно до них. Всі доручення виконує не дуже сумлінно.

Дружні стосунки з однолітками зав'язує легко, але не постійна.

Фізичний розвиток випереджає вік. Дуже часто хворіє. Зовнішній вигляд не завжди охайний. Шкільне приладдя в безладді.

Домашній контроль задовільний. Бабуся намагається бути в курсі шкільних справ, часто дзвонить і приходить до школи. Забезпечує Олю всім необхідним.

Директор МОУ НТШ 39 / Байков Л.А. /

Класний керівник / Немченко Н.А. /

Цей запис опублікована 3 жовтня 2011 о 21:39 і перебувати в категорії Доп. матеріал. Ви можите читати коментарі в RSS 2.0 потоці. Всі опції закриті.

5 коментарів на «Приклад характеристики на учня школи (2 характеристики 4 клас)»

клас, спасибі дуже знадобилася.

Величезне спасибі за допомогу колегам!

Спасибі, зразок допоміг у написанні характеристики на свого учня.

Ніна Анатоліївна, спасибі за шпаргалку. Виручили.

Матеріал на тему: характеристика на учня початкової школи 2012 -2013

учениці 1 «А» класу МБОУ «Старополтавская ЗОШ»

Сімакова Марини Іванівни

2004 року народження

Сімакова Марина поступила в 1 клас нашої школи 1 сентября 2011 року.

Дитина із задоволенням відвідує школу; усвідомлює важливість і необхідність навчання; досить легко вступає в контакт, правильно сприймає ситуацію, розуміє її сенс, адекватно поводиться; поведінку організоване.

Порушень в фонематическом ладі мови, в звуковимови немає; мова правильна, виразна; рука розвинена добре: дитина впевнено володіє ручкою, олівцем, ножицями.

Досить добре орієнтується в просторі, координує руху; рухлива.

Може правильно «перенести» в зошит пропозицію, слово або графічний образ (візерунок, фігуру), зорово сприймалася на відстані: класна дошка — перша парта.

Уявлення про світ, досить розгорнуті і конкретні; може розповісти про країну, про місто, про селище, про тварин і рослини, пори року.

Мова змістовна, виразна, граматично правильна. Марина дуже допитлива, активна, завдання виконує з цікавістю, самостійно; правильно визначає зміст, сенс аналізованого, бачить і усвідомлює відмінності при порівнянні, виявляє закономірні зв'язки.

Марина добра, чуйна, відповідальна, працьовита, ввічлива учениця.

Батьки співпрацюють з учителем, радяться, реалізують поради у відносинах з дитиною.

Приклад характеристики на учня школи (2 характеристики 4 клас)

У даній статті представлені 2 характеристики на учнів 4 класу (хлопчика і дівчинку) на Хорошайло Кирила Олександровича і Борінос Ольгу Олегівну. На основі даного матеріалу можна без зусиль скласти характеристику на учня початкової школи.

Посилання на скачування у форматі * .doc представлена ​​в кінці статті.

ХАРАКТЕРІСТІКАна учня 4 «В9raquo; класу МОУ НТШ 39Хорошайло Кирила Олександровича

Хорошайло Кирило Олександрович народився 10 червня 1999 року. У початкову школу надійшло 1 вересня 2006 року добре підготовленим. За час навчання проявив себе добросовісним, виконавчим учнем.

Кирило володіє твердою впевненістю в своїх можливостях, діє успішно і правильно. Грамотно викладає свої думки, володіє великим запасом слов.В навчальної діяльності проявляє активну участь.

На уроках працює зосереджено, особливо цікавиться такими предметами, як математика та інформатика.

Кирило добре і швидко вирішує завдання, легко справляється з рішенням прикладів, засвоїв таблицю множення і ділення.

Дає повну відповідь на поставлене вопрос.Память розвинена, швидко запам'ятовує і з задоволенням розповідає розповіді, байки і вірші. У правописі слів допускає, в основному, логопедичні помилки, так як має невеликий дефект рекі.На всі зауваження вчителя реагує адекватно.

Відразу намагається виправити допущені помилки. Всі доручення виконує в строк і добросовестно.Дружескіе відносини з однолітками зав'язує швидко, намагається триматися в епіцентрі всіх подій. На агресивна поведінка може також відповісти агресією, але зла не держіт.

Фізіческое розвиток відповідає віку. Зовнішній вигляд завжди охайний. Шкільне приладдя в порядке.Домашній контроль хороший. Галина Володимирівна часто відвідує школу, цікавиться не тільки успіхами Кирила, але і справами класу. У родині Кирило отримує багато любові та уваги і відповідає тим же.

Во позаурочний час відвідує школу танців «Радуга9raquo ;.

Директор МОУ НТШ 39 / Байков Л.А. /

Класний керівник / Немченко Н.А. /

ХАРАКТЕРІСТІКАна ученицю 4 «В9raquo; класу МОУ НТШ 39Борінос Ольгу Олегівну

Борінос Ольга Олегівна народилася 15 липня 1999 року. У початкову школу поступила 1 вересня 2006 року слабо підготовленою. За час навчання показала себе не дуже добросовісної ученицею.

Ольга має здатність швидко засвоювати навчальний матеріал, але дуже лінива і не зібрана, тому досягає слабких результатов.В навчальної діяльності проявляє пасивну участь. На уроках працює слабо, до всіх предметів відноситься не дуже сумлінно. Домашні завдання виконує не завжди і не повністю.

Ольга вирішує завдання, справляється з рішенням прикладів, але слабо засвоїла таблицю множення і ділення. Дає неповні, односкладові відповіді на поставлене вопрос.

Память розвинена, швидко запам'ятовує і розповідає казки, байки, оповідання та вірші, але також швидко їх і забуває, припускається помилок, які пов'язані з проізношеніем.Замечанія вчителя вислуховує, але не намагається діяти відповідно до ними. Всі доручення виконує не дуже добросовестно.

Дружескіе відносини з однолітками зав'язує легко, але не постоянна.Фізіческое розвиток випереджає вік. Дуже часто хворіє. Зовнішній вигляд не завжди охайний.

Шкільне приладдя в беспорядке.Домашній контроль задовільний. Бабуся намагається бути в курсі шкільних справ, часто дзвонить і приходить до школи. Забезпечує Олю всім необхідним.

Директор МОУ НТШ 39 / Байков Л.А. /

Класний керівник / Немченко Н.А. /

26 листопада 2017 року

Популярні зразки і шаблони документів

Що таке аліменти, як вони виплачуються і стягуються. Яка існує відповідальність за невиплату аліментів. Права і обов'язки стягувача аліментов.Чітать далі.

Останні консультації:

Copyright © 2009-2017 Зразки позовних заяв та інших документів | Характеристика учня початкової школи зразок |

Источник: http://lotos-n.ru/15169/

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий