Характеристика на середнього учня 6 класу від класного керівника

Характеристика на середнього учня 6 класу від класного керівника

Характеристика на середнього учня 6 класу від класного керівника

Містить в належному порядку власні й позичені йому речі. Охайно одягнений, підтягнутий. З однолітками товариський, віддає перевагу спокійним гри. В ігровій діяльності порушень немає, дитина вміє підкорятися загальним правилам гри. Допомагає товаришам, коли його просять. Вміє співчувати.

Хлопчик ввічливий і тактовний з оточуючими. Навчальна діяльність на низькому рівні. Зазнає труднощів при оволодінні програмним матеріалом, виявляє недостатньо сформовані основні навчальні вміння і навички, низьку успішність з російської мови, математики. Загальний темп діяльності середній.

Ситуації успіху викликають у дитини позитивні емоції. Переважний тип настрою спокійний, врівноважений. Пізнавальні інтереси в навчальній сфері сформовані недостатньо повно. Хлопчик не приймає активну участь в ході уроку, так як невпевнений у правильності своїх відповідей.

Спостерігається низька активність уваги, підвищена стомлюваність в кінці навчального дня.

На уроках завжди спокійний. У школяра переважає наочно-образне мислення, а словесно-логічне розвинене ще не в повній мірі. У ——— уповільнене сприйняття і осмислення нового навчального матеріалу.

Йому потрібна постійна організуюча допомога вчителя у вигляді навідних запитань, підказок, опора на наочний матеріал. Міцність запам'ятовування низька. Відтворення навчальної інформації (правил, текстів, таблиці множення, змісту завдань) неповне, неточне.

Самостійно застосувати вивчений матеріал на уроці не може.

Робить багато помилок і не помічає їх при перевірці. При колективному обговоренні та поясненні будь-яких завдань, сенс не береться. У його зошитах завдання виконані неправильно, навіть якщо ці ж завдання були виконані на дошці і перевірялися.

Краще розуміє матеріал тільки після індивідуальних додаткових занять. Рівень розвитку мовлення дитини не відповідає віковій нормі.

У школяра спостерігається відставання в розвитку фонематичного сприйняття: учень не може проаналізувати звуковий, складовий склад слова, допускаючи пропуски, перестановки, додавання букв.

Учень по прослуханого тексту відповідає на питання однозначно, не може скласти поширене речення, здійснити послідовний точний переказ. У нього спостерігається недостатня виразність мови, тихий і невпевнений голос, низька мовна активність і бліда емоційне забарвлення самостійних висловлювань.

У промові мало наріч, складних прийменників, визначень, доповнень.

Учень складає прості непоширені пропозиції з заданим словом або по картинці, але не може ускладнити структуру вихідного пропозиції з питань, додати кілька слів в незакінчену пропозицію.

Дитина читає повільно, невиразно, без інтересу, часто виявляє недостатнє розуміння прочитаного. Читання з помилками, по здогаду. Спосіб читання по складах.

При читанні припускається помилок: заміни букв, пропуски, перестановки букв. Переказати прочитане, учень вагається. Вірші напам'ять практично не запам'ятовує.

———— з малою кількістю помилок списує короткі друковані та рукописні тексти.

При листі під диктовку допускає стійкі специфічні помилки: не ставить крапку в кінці речення, плутає і пропускає букви, не використовує оУкраіниографіческіе правила 1 класу, пише прийменники разом.

Все це пов'язано з недостатнім опануванням звуковим аналізом, оУкраіниографіческіе помилки, пов'язані з невмінням застосовувати вивчені правила. Часто додають не дописує елементи букв. Самостійні роботи виконує повільно.

Погано знає таблицю множення; припускається помилок при додаванні і вирахуванні двозначних чисел; не вміє самостійно вирішувати завдання; не знає назви компонентів чисел при додаванні, відніманні, множенні і діленні; не справляється зі складанням обернених задач; утруднюється при виконанні геометричних завдань; багато помилок пов'язаних з нумерацією чисел. Хлопчик любить малювати, ліпити з пластиліну, робити аплікації, із задоволенням займається на уроках фізкультури, музики.

Характеристика випускника 7 (зразок)

Єгоров Віктор навчався в школі з 1 по 9 клас. За час навчання в школі показав себе старанним учнем. Навчальним матеріалом опанував на середньому рівні.

Навчався не в повну міру своїх сил. Має довільну пам'ять, добре запам'ятовував навчальний матеріал. Виявляє конкретне мислення. Має здатність до вивчення гуманітарних дисциплін.

Точні науки викликають труднощі у вивченні.

До громадських доручень ставився не завжди сумлінно. Брав участь в житті школи, але ініціативи ніколи не виявляв. Правила поведінки виконував не завжди.

Хлопець доброзичливий, добрий, працьовитий. Користувався авторитетом серед учнів, мав багато друзів, особливо серед старших. Віктор легко піддається чужому впливу.

Вихованням сина займалася мама (батько помер), яка не завжди приділяла належну увагу синові.

Характеристика видана для пред'явлення за місцем вимоги.

Директор школи (Прізвище Ім'я По батькові)

Класний керівник (Прізвище Ім'я По батькові)

Текст характеристики складається з чотирьох частин ::

1. Анкетні дані особи, на якого складається характеристика (розміщуються по центру аркуша або в стовпчик праворуч).

2. Відомості про діяльності або навчанні (з якого року працює або навчається, де, ставлення до роботи, навчання, рівень професіоналізму, навчальних досягнень і володіння майстерністю, або володіння навчальним матеріалом).

3. Оцінка ділових та моральних якостей: відомості про заохочення (стягнення): відносини в колективі.

4. Висновки: вказівка, куди подається характеристика.

Для прикладу нижче ми наводимо зразки характеристик.

Зразок характеристики вчителя

Зразок характеристики учениці

Зразок характеристики поганого працівника

Приклад характеристики лікаря

Зразок характеристики працівника фірми

Характеристика вчителя початкових класів

Документ вчителя початкових класів (2)

Документ вчителя зарубіжної літератури

Документ роботи вчителя

Документ на випускника школи

Документ випускника школи (2)

Документ випускниці школи

Документ з місця навчання

Документ на ученицю

Документ випускника 2

Характеристика випускника 3 (зразок)

Характеристика випускника 4 (зразок)

Характеристика випускника 5 (зразок)

Документ випускника 6 (зразок)

Характеристика випускника 7 (зразок)

Приклад характеристики випускника

Зразки характеристик українською мовою

Характеристика (зразок) учня 10 класу

Зразок характеристики випускника

Приклад характеристики учнів 5 класу

Психолого — педагогічна характеристика 6 класу

Психолого-педагогічна характеристика учня, схільного до правопорушення

Психолого педагогічна характеристика

Психолого педагогічна характеристика учня

Характеристика вчителя початкових класів

Зразок характеристики класу

Зразок характеристики учня

Зразок характеристики учня (2)

Зразок характеристики учня (3)

Характеристика роботи вчителя

Перегляньте характеристику вчителя математики

Хочемо звернути вашу увагу на те, що бувають і інші види характеристик ..

На додаток пропонуємо відвідати розділ «Ділова мова»

Також пропонуємо відвідати розділи

«Як написати заяву»

Як написати розписку

Як написати автобіографію

обговорити на форумі перейти на сторінку «статті» Новини Об'яви

Характеристика на учня 6 класу

на учня 6-А класу ГОУ СОШ № 776

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я, 1997. г.рожденія,
який мешкає за адресою: Москва, вул. (Потрібно вказати адресу)

__________ Євген вчитися в нашій школі з першого класу по теперішній час.

Навчання : За час навчання в школі Євген показав себе старанним, старанним, здібним учнем. До навчання ставиться позитивно, навчається добре, з інтересом, на уроках уважний, допитливий, активний.

Із задоволенням виконує завдання творчого характеру, захоплений ( написати предмети або улюбленими предметами вважає ———-).

Заняття відвідує регулярно, пропусків занять з неповажних причин не має.

Поведінка: До шкільного режиму ставиться з розумінням, дисциплінований, доброзичливий, урівноважений. Конфліктів з учнями і педагогами немає. До критичних зауважень ставиться уважно, прислухається до думки оточуючих, намагається виправляти недоліки.

громадська активність : Охоче ​​і відповідально виконує покладені на нього доручення, бере активну участь в житті класу і школи. Сумлінно ставиться до всіх трудових справах.

Спілкування в школі : Друзів в класі досить багато. Євген товариський, відкритий, чуйний. З однокласниками склалися хороші відносини, в класі користується авторитетом, дорожить думкою колективу. До вчителів відноситься шанобливо.

особистісні особливості: Спокійний, вихований, викликає симпатію вчителів і учнів. Завжди приходить в школу охайним, акуратно одягненим.

Спілкування в сім'ї: Вихованням сина займається мати -____________ Надія Володимирівна, так як дитина виховується в неповній сім'ї, батьки розлучені. Батько вихованням дитини не займається, контактів зі школою не підтримує.

З мамою у Жені відносини дуже близькі, довірчі та відкриті, повне взаєморозуміння і доброзичлива атмосфера в сім'ї.

Надія Володимирівна охоче і плідно співпрацює зі школою, проявляє велику зацікавленість не тільки в питаннях навчання та виховання свого сина, але і в організації життєдіяльності класного колективу, надаючи істотну допомогу класному керівнику в оформленні класу і виконуючи різні доручення.

Класний керівник: _______________ Плугатаренко О.В.

Директор школи: _______________ Могучева Л.В.

Приклад типових характеристик на учнів

Характеристика на учня — це офіційний документ, який складається класним керівником учня, що характеризує основні вміння та здібності дитини, його особистісні якості, навички і ставлення до навчання. Крім цього в характеристиці в обов'язковому порядку зазначається інформація про батьків або опікунів неповнолітнього учня.

Даний документ може бути складений для особової справи учня всередині школи, а також надано в органи опіки і військкомат (для учнів 9 — 11 класів) на вимогу цих організацій.

План складання характеристики на учня 9 класу

Залежно від здібностей учня, характеристика може бути написана як для успішного, так і для середнього учня. Документ становить у вільному стилі, проте при його написанні повинні дотримуватися деякі вимоги, а саме відповідність зразковому плану.

Що повинна включати в себе характеристика учня 9 класу:

 1. Назва документу. Вказується слово — характеристика. Обов'язково з великої літери;
 2. Шапка документа, пишеться в знахідному відмінку. Включає в себе: назву класу, де вчиться характеризується (наприклад, «9А» клас), повне найменування навчального закладу, його місце розташування (місто, район, область), а також ПІБ учня повністю і дата народження.
 3. Основна частина. В цьому розділі обов'язково вказується тривалість навчання характеризується в даній установі (наприклад, з 1 класу), дані про склад його сім'ї (коротко). Крім цього обов'язково вказується інформація про успішність учня і його дисциплінованості, виводиться середній бал з основних предметів.

  Наприклад, можна вказати, що дитина вчиться на «4» і «5». У характеристиці на учня, який володіє середніми знаннями і відсутністю до них прагнення, проблемами з дисципліною, необхідно це також вказати. Крім цього, вказують, якщо дитина відвідує або навпаки, не бажає відвідувати факультативні заняття, спортивні заходи.

 4. Крім основної інформації про навчання та поведінку учня також бажано вказати:
 • Схильності і інтереси учня до чого-небудь (Музика, читання, гурток КВН і т.д.);
 • Ставлення до праці і участь в шкільних суботниках і чергуванні по класу;
 • Фізичний розвиток і ставлення до спорту, участь в спортивних заходах. Якщо відвідує спортивні секції, необхідно вказати які і де — внутрішньошкільні заняття або спортивна школа;
 • Моральні якості дитини та її взаємодія з однокласниками;
 • Додаткові характеристики. Тут можна уточнити ставлення учня до критики і даються йому радам, цілеспрямованість або її відсутність, емоційна врівноваженість.

5.

Посадові особи і їх підписи. В обов'язковому порядку вказується упорядник документа — класний керівник характеризується, а також керівник установи освіти

Приклад складання характеристики

На учня 9 «В» класу

Основний загальноосвітньої школи № 7

Міста Вольська Саратовської області

Васильєва Сергія Андрійовича

Васильєв Сергій навчається в школі №7 з першого класу. Має повну сім'ю. Мати — Васильєва Ганна Дмитрівна (медсестра) батько — Васильєв Андрій Сергійович (далекобійник). Відносини в родині поважні.

Володіє середніми здібностями в навчанні, вчиться, в основному, на «3» і «4». Може вчитися краще, але не виявляє особливого інтересу до занять. Вимоги вчителів на уроці виконує. Сергій дисциплінований, на перервах не б'ється, на уроках поводиться спокійно. У хуліганстві в школі і за її межами помічений не був. Урівноважений і адекватний в поведінці.

Інтересів за межами школи Сергій не має, проте відвідує спортивну секцію. Фізично розвинений.

Моральні якості у нього сформовані в достатній мірі. Добре розвинене почуття честі, порядності, боргу і гуманізму. Із задоволенням допомагає молодшим і відстаючим товаришам, допомагає мамі доглядати за маленькою сестрою.

Має друзів серед однокласників, не конфліктує. Вміє працювати в колективі. Правильно реагує на критику, як вчителів, так і однокласників, прислухається до порад, тверезо оцінює свої можливості.

Класний керівник (підпис) Петрова Т.В.

Загрузка…

Источник: http://wearethepeople.ru/nazva-kategorii/harakteristika-na-serednogo-uchnja-6-klasu-vid/

Характеристика на учня — зразки характеристики учня на сайті «На Урок»

Характеристика на середнього учня 6 класу від класного керівника

Про матеріал

Характеристика на учня — це документ, який являє собою оцінку соціальних, психологічних та інших особистих якостей, рис характеру школяра.

Характеристика учня складається для нового викладача з метою знаходження індивідуального підходу до нього і налагодження роботи з ним чи для надання в інший навчальний заклад.

Основні вимоги до написання характеристики учня

Характеристика – це офіційний документ, який дозволяє отримати відомості про психологічний портрет, особисті якості, навчальні досягнення та перспективи розвитку школяра.

Завдяки їй можна швидко проаналізувати індивідуальні особливості дитини та обрати оптимальну модель подальшої взаємодії з нею. Враховуючи серйозне практичне значення, відгук-характеристика на учня має бути чітким, інформативним та структурованим. Виходячи з цього, розроблені основні вимоги до написання такого документу. А саме:

 • Загальні відомості про учня (особисті дані, інформація про освітні потреби та сім’ю дитини, житлові умови та стан здоров’я).
 • Опис пізнавальних особливостей школяра (розвиток пам’яті, уваги, мислення й уяви, рівень сприйняття інформації та працездатності).
 • Характеристика особистих якостей та емоційного стану (характерні риси темпераменту, особливості характеру дитини, сильні та слабкі сторони поведінки, педагогічні аспекти емоційно-вольових якостей та самооцінки).
 • Розгляд навчальних і професійних інтересів (зацікавленість певними предметами, мотиви навчання, особливості взаємин із учителями, розвиток навчальних та професійних інтересів, вміння брати позитивний приклад).Розгляд комунікативних навичок (особливості взаємодії з однолітками, іншими школярами та педагогами, вміння співпрацювати з іншими, знаходити порозуміння).
 • Формування висновків та рекомендацій для інших учителів.

Види характеристик, які може писати вчитель

Для успішного складання характеристики замало знати її структуру. Потрібно розуміти, який з видів цього документу потрібно підготувати. Адже його призначення може бути досить різноманітним. Для цього вчителю потрібно знати, на які аспекти розвитку учня чи учениці варто звернути додаткову увагу. Тож існує декілька видів характеристик:

 • Детальна психолого-педагогічна (має розкривати якомога більше аспектів навчання та повсякденного життя дитини).
 • Для випускника 4 класу (повинна допомогти педагогам скорегувати роботу учня у 5, 6, 7, класах, звернути додаткову увагу на проблемні аспекти навчання).
 • Для випускника школи (має професійне спрямування, що допоможе учням 9 чи 11 класу зробити правильний вибір для подальшого здобуття освіти).
 • Для дитини, яка пропускає заняття (ключова мета такого документу – встановити основні причини прогулів, а якщо ситуація має місце у початковій школі – детально розглянути благополучність сім’ї школяра).
 • Для школяра, який має низьку успішність (психолого-педагогічна характеристика учня має акцентувати увагу на сильних сторонах розвитку дитини, розкрити психологічні аспекти проблем із успішністю).
 • Для соціальної служби (має допомогти соціальним працівникам оперативно реагувати для вирішення проблеми та покращення ситуації, що надзвичайно важливо насамперед для учнів 1 та 2 класу).

Перегляд файлу

Характеристика

Опалатенка Владислава Олександровича,

учня 8 класу

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

     Опалатенко Владислав  навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як  дисциплінований  учень. Має навчальні досягнення  середнього рівня. Навчається не в повну міру своїх можливостей.

Має довільну зорову, слухову, механічну  пам’ять. Запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє логічне, образне,  творче мислення. Має здібності до вивчення предметів природничо-математичного циклу. На уроках завжди уважний.

Систематично виконує домашнє завдання. Має добрий загальний розвиток.

      До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Брав активну участь у громадському житті школи та класу. Був учасником шкільної, районної  олімпіади з математики.

    Владислав веселий, товариський, стриманий, дисциплінований, самостійний,  не піддається чужому впливу. Користується повагою серед однокласників. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

      Мати приділяє належну увагу вихованню. Постійно підтримує зв'язок з школою та класним керівником, систематично відвідує батьківські збори.

Класний керівник                                   В.В.  Клюєва

 Директор школи                                   В.І. Попенко

Источник: https://naurok.com.ua/zrazok-harakteristiki-na-uchnya-zagalno-seredno-shkoli-18370.html

Характеристика на випускника 9 класу для надходження: зразок, особливості

Характеристика на середнього учня 6 класу від класного керівника

Характеристика на випускника 9 класу — один зважливих офіційних документів в роботі педагогів. Вона повинна адекватно представляти особистість учня, його успіхи в навчальній діяльності, здатності і мотиваційну сферу. Складатися характеристика може в разі переведення випускника в іншу школу або надходження в середній спеціальний навчальний заклад.

структура характеристики

Характеристика на випускника 9 класу повинна включати в себе перелік основних даних про нього. Цей список є своєрідним скелетом, на якому будується документ.

 1. Тема ( «шапка»): назва документа, навчального закладу і класу, ПІБ учня, його року народження і місця проживання.
 2. Відомості про період навчання в школі, загальні дані про успішність, досягнення в навчальній та громадській діяльності, ставлення учня до цих сфер, яких наук віддавав перевагу.
 3. Опис додаткових обов'язків (якщо є), які виконував учень.
 4. Особливості відносин характеризується в колективі, з педагогами.
 5. Опис рис характеру, темпераменту, схильностей і інтересів учня.
 6. Культурний кругозір, особливості позашкільному житті, досягнення у позакласних заходах.
 7. Особливості виховання (короткі відомості про сім'ю).
 8. Дата та підписи відповідальних осіб (класного керівника, директора).

Зразок характеристики випускника 9 класу длянадходження також повинен бути доповнений рекомендаціями педагога щодо готовності учня до оволодіння професійними знаннями, які здібності цьому відповідають.

Основні вимоги до складання характеристики

Характеристика на випускника 9 класу повинна відповідати основним вимогам:

 1. Простота, лаконічність і зрозумілість написаного. Характеристика повинна легко читатися.
 2. Максимальна об'єктивність. Для цього доцільно отримати інформацію від інших осіб, які працювали з учнем.
 3. Дотримання структурі офіційного документа (наприклад, особистісні характеристики не повинні передувати загальним відомостями про учня).

Психолого-педагогічна карта учня

Психолого-педагогічну карту учня можнабрати за основу, на якій буде побудована характеристика на випускника 9 класу. Таку карту легко заповнювати протягом періоду навчання дитини в школі. Складається вона з таких елементів:

 1. Навчальна діяльність: успішність, інтерес до навчання, любов до читання, орієнтованість на якійсь із видів професійної діяльності.
 2. Поведінка: дисциплінованість, рівень конфліктності, рухова активність / посидючість, як піддається виховному впливу, рівень агресивності.
 3. Суспільно корисна діяльність: ступінь суспільної активності, організаторські здібності, ставлення до суспільних доручень, ініціативність, авторитет.
 4. Спілкування в колективі: наявність друзів і недоброзичливців, комунікабельність, відкритість, чуйність, вплив на товаришів.
 5. Психологічні особливості: ступінь врівноваженості, самооцінка, цілеспрямованість.
 6. Сімейна ситуація: статус сім'ї (повна / неповна), сімейна атмосфера, рівень взаєморозуміння в ній, рівень контролю, ступінь самостійності учня, зацікавленість батьків шкільним життям дитини.

Психологічні особливості учня в характеристиці

Характеристика випускника 9 класу від класногокерівника (як зазначено і в карті) включає психологічні особливості учня. Ці дані педагог може отримати у шкільного психолога. До них відносяться:

 • протікання психічних процесів (рівень розвиток уваги, пам'яті, мислення);
 • емоційна реактивність, тонус і врівноваженість (тип темпераменту);
 • вольові якості (самовладання, рішучість, наполегливість);
 • ставлення до себе (самооцінка, рівень домагань);
 • екстра-або інтроверсія (товариськість, бажання бути в центрі уваги або наодинці з собою);
 • риси характеру (альтруїстичні, емпатія, доброзичливість, чесність та ін.).

Характеристика випускника для середньої спеціальної освіти

Учень може продовжити навчання в коледжі аботехнікумі. В цьому випадку характеристика випускника 9 класу для надходження повинна бути доповнена специфічними моментами, які відображають наявність готовності учня отримати професію.

 1. Наявність здібностей до того чи іншого виду професійної діяльності.
 2. Захоплення і схильності, які підходять для цього.
 3. Бажання осягати дану професію і саморозвиватися.

Характеристика випускника 9 класу: зразок

характеристика

учня 9-А класу … (назва школи)

Іванова Івана Івановича

… року народження,

який мешкає за адресою …

Іванов Іван навчається в даній школі з 2000 року. Фізично здоровий, не має протипоказань.

За цей час показав себе старанним,працьовитим учнем. Користувався довірою педагогів і повагою однокласників. Навчальні здібності розвинені на середньому рівні, виявляє схильність до предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Іванов Іван — врівноважений, впевнений в собі,але скромна людина. Його тактовність, уважність і комунікабельність дозволяють йому знаходити спільну мову з однолітками.

Іван має кілька друзів, з іншими учнями підтримував нейтральні товариські відносини. Неагресивний, уникає конфліктних ситуацій. До лідерства не прагне, вважає за краще працювати в команді.

З відповідальністю ставився до доручень вчителів і громадської діяльності.

Іванов Іван вихований в повній сім'ї. Батьки доброзичливі, активно цікавляться навчальної та соціальної життям сина.

Характеристика дана за місцем вимоги.

Дата

підписи

У разі якщо це характеристика випускника 9класу для надходження в середній спеціальний навчальний заклад, її необхідно доповнити висновками про його готовності опановувати професійною діяльністю (див. попередній розділ).

Характеристика на випускника 9 класу, трієчника: зразок

характеристика

учня 9-А класу … (назва школи)

Іванова Івана Івановича

… року народження,

який мешкає за адресою …

Іванов Іван навчався в цій школі з 2000 по 2002 рік. Був переведений з … (назва навчального закладу) через конфліктної ситуації в колективі. Фізично здоровий, не має протипоказань.

За час навчання проявив себе як слабодисциплінований, але працьовитий юнак. Успішність — нижче середньої. З навчальних дисциплін математичного та гуманітарного циклу має оцінки «задовільно».

Інтересу до цих предметів не виявляв, на уроках неуважна і непосидючий, домашні завдання виконував не систематично.

Фізично добре розвинений, був учасником всіх спортивних заходів, тому з фізкультури отримував оцінки «відмінно».

Порушення дисципліни виявлялися в зриві уроків іконфліктах з однокласниками. Незважаючи на це, до старших Іван ставився з повагою, на зауваження реагував. До громадської діяльності ставився позитивно, не пропускав суботників.

За типом темпераменту Іван — холерик — запальний,імпульсивний, відрізняється високою руховою активністю. Це і служило причиною недисциплінованості. Товариський, любить бути в центрі уваги, чуйний і справедливий.

Іван цікавиться технікою, має свій мотоцикл. Захоплюється футболом і боксом.

Іванов Іван вихований в неповній сім'ї. З мамою має дружні стосунки, вона періодично цікавилася успіхами сина в школі з огляду на свою зайнятість.

Івану рекомендовано продовжити навчання технічних спеціальностей, де він зможе розвивати свої навички і реалізовувати інтереси.

Дата

підписи

Характеристика на випускника 9 класу, трієчника, повинна розкривати причини невисокої успішності (гіперактивність, конфліктність, педагогічна занедбаність і т. Д.).

Характеристика відмінника: зразок

характеристика

учня 9-А класу … (назва школи)

Іванова Івана Івановича

… року народження,

який мешкає за адресою …

Іванов Іван навчався в цій школі з першогокласу. За цей час проявив себе як цілеспрямований, відповідальний учень. Іван — відмінник і неодноразовий учасник олімпіад з фізики, математики та хімії. До навчальної діяльності ставився з непідробним інтересом, з ентузіазмом виконував додаткові творчі завдання.

Іван дисциплінований і працьовитий. Має лідерські здібності (3 роки займав пост старости класу і члена учнівської ради школи). Логічне мислення розвинене на високому рівні. Любить читати, пише вірші, займається шахами. До громадської діяльності відноситься з повагою, проявляє ініціативу в питаннях допомоги оточуючим.

За типом темпераменту Іван — флегматик: урівноважений, не любить суєти і до всього ставиться з властивою йому педантичністю. У міру товариський, має одного друга в колективі. Іван — інтроверт, тому краще справляється з діяльністю самостійно. Користується повагою з боку однокласників і педагогів.

Іван вихований в повній сім'ї. Батьки інтелігентні, систематично відвідували батьківські збори, в питаннях навчальної діяльності надавали Івану самостійність.

Дата

підписи

Источник: https://uk.trendexmexico.com/obrazovanie/80803-harakteristika-na-vypusknika-9-klassa-dlya-postupleniya-obrazec-osobennosti.html

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий