Характеристика на дитину в доу від вихователя до органів опіки зразок

Характеристика вихованця дитячого садка — характеристика на учня — спільнота взаємодопомоги

Характеристика на дитину в доу від вихователя до органів опіки зразок

Психолого-педагогічної характеристика вихованця середньої групи дошкільного відділення гімназії, у якого спостерігаються труднощі в засвоєнні програмного матеріала.

Пішется вихователями спільно з учителем-логопедом і педагогом-психологом в разі направлення дитини на ПМПК (психолого-медико-педагогічну комісію) для направлення в логопедичну групу.

У характеристиці представлені результати психодіагностичного дослідження пізнавальних процесів, а також відомості про особистісні особливості дитини, його взаєминах з оточуючими, але особливу увагу приділено опису рівня мовного розвитку дитини.

Мезенцева Надія Володимирівна (Публікатор)

Кудрявцева Любов Миколаївна (Екатеріна_Пашкова)

Бичкова Ірина Михайлівна (madam2978)

Дитина виховується в повній сім'ї. Батьки активно займаються його вихованням і цікавляться його успіхами в ДОУ.

Кудрявцева Любов Миколаївна (Екатеріна_Пашкова)

Дитина добре фізично розвинений, руху чіткі, координовані, розвинена дрібна моторика кистей рук.

Кудрявцева Любов Миколаївна (Екатеріна_Пашкова)

У матеріалі міститься розширений план характеристики на учня загальноосвітньої або корекційної школи, за яким легко скласти власну характеристику.

Кулмухаметова Фануза Муратовна (Публікатор)

Характеристика на вихованця, який відвідує дитячий сад включає опис адаптаційного періоду, володіння культурно-гігієнічними навичками і характер взаємодії з однолітками в групі. Детально розглядаються навички дитини в різних видах дитячої діяльності. Наводяться пояснювальні дані по родині вихованця.

Алексєєва Людмила Тимофіївна (Публікатор)

детальна характеристика на дитину для подання на психолого-педагогічної комісії. Наводяться обґрунтування за всіма видами дитячої діяльності дитини в дитячому саду. Детальний опис основних навичок спілкування та ступеня розвитку вихованця.

Ступникова Тетяна Олександрівна (Публікатор)

Характеристика необхідна для спрямування вихованця на ПМПК з визначенням подальшого навчання після дитячого садка дитину з ОВЗ.

Павлова Олена Миколаївна (Публікатор)

Чіпізубова Олена Георгіївна (ElCh)

Психолого-педагогічна характеристика вихованця першої молодшої групи дошкільного відділення гімназії пишеться за запитом батьків (законних представників) для надання в дитячу поліклініку при оформленні інвалідності дитини.

Пишеться вихователями спільно з педагогом — психологом.

У характеристиці представлені результати психодіагностичного дослідження пізнавальних процесів, а також відомості про особистісні особливості дитини і його взаємини з оточуючими.

Мезенцева Надія Володимирівна (Публікатор)

Характеристика на вихованку дитячого будинку для подання на первинному психолого-медико-педагогічному консиліумі за визначенням освітнього маршруту дитини.

Манський Валентина Миколаївна (Публікатор)

Педагогічна характеристика дитини-дошкільника з ОВЗ (ЗПР) з конкретним описом проблем і труднощів дитини 5 лет.Матеріал буде інтрес вихователям, дефектолога.

Семавіна Наталія Геннадіївна (Публікатор)

Шаріпова Лариса Володимирівна (Публікатор)

Характеристика вихованця дитячого садка: для кого і як вона складається?

Складання характеристики на дитину входить в обов'язки працівників ДНЗ. Відомості, які зазначаються в характеристиці, повинні бути вичерпними і об'єктивними. Ми розробили приблизну схему характеристики вихованця дитячого садка, яка допоможе вихователям в їх роботі.

Організаційні моменти

Оформлення документа відбувається за участю психолога, логопеда і вихователя. Готова характеристика вихованця дитячого садка надається для:

 • Надходження до школи.
 • Вирішення юридичних питань.
 • Консультації у психіатра.
 • Комісії при перекладі в логопедичну групу або освітнє установа.
 • Дітей з обмеженими можливостями, які відвідують дитячий садок.
 • Органів опіки та піклування.

Педагогічна характеристика вихованця ДНЗ — це офіційний документ, недійсний без підпису всіх осіб, які заповнювали бланк. Також необхідні печатку і підпис керівника установи.

Шаблон характеристики вихованця дитячого садка

Людина, що працює над написанням документа, керується освітньо-виховною програмою. Педагог робить висновки, враховуючи виконання дитиною її цілей і завдань. У характеристиці вихованця дитячого садка на ПМПК він описує особливості засвоєння навчальних умінь і навичок.

Документ пишеться по зразковому плану:

 • Загальні дані про дошкільника.
 • Фізичний розвиток.
 • Спілкування з іншими дітьми.
 • Ставлення до трудової діяльності.
 • Особливості пізнавальної сфери.
 • Загальні і специфічні здібності.
 • Темперамент.
 • Переважаючі риси характеру.
 • Висновок.

Докладний зразок характеристики вихованця дитячого садка дозволить створити оптимальні умови для його адаптації до школи: використовуючи відомості про дитину і його сім'ї, учитель допоможе дитині безболісно влитися в ще незнайомий колектив.

На нашому сайті ви знайдете зразки готових характеристик, складених вихователями-практиками на основі свого досвіду роботи.

Для підтвердження автентичності виданих сайтом документів зробіть запит до редакції.

Про роботу з сайтом

Ми використовуємо cookie.

Якщо ви виявили, що на нашому сайті незаконно використовуються матеріали, повідомте адміністратору — матеріали будуть видалені.

Источник: http://jak.bono.odessa.ua/articles/harakteristika-vihovancja-ditjachogo-sadka.php

Характеристика вихователя ЗДО — як і ЗРАЗОК?

Характеристика на дитину в доу від вихователя до органів опіки зразок

Кожен вихователь закладу дошкільної освіти періодично проходить атестацію. Для чого потрібна характеристика вихователя та чи можуть бути вимоги до її написання

Вихователі закладів дошкільної освіти регулярно проходять атестацію задля підвищення/підтвердження рівня кваліфікації.

Щоб скласти характеристику як документ без помилок, важливо врахувати певні правила її написання.

Характеристика вихователя, який атестується, має бути місткою, щоб сповна охарактеризувати діяльність педагога та її якість.

Оформте особову картку П-2

Складає характеристику на вихователя завідувач закладу або ж вихователь-методист.

Характеристика є офіційною документацією, тому важливо дотримувати ділового стилю в її написанні. Документ має містити професійну лексику, а в його у змісті чітко й поетапно викладено конкретні факти.

Скачати

 • Приклад оформлення характеристики вихователя старшої групи

Необхідно дотримувати встановлених правил написання подібної документації, навіть користуватися зразковим планом створення характеристик.

Саме послідовність подачі відомостей і вміння зауважити на ключових моментах створює відчуття порядку й грамотності характеристики.

Корисна стаття

 • Педагогічні звання працівникам закладу дошкільної освіти: вимоги

Якщо у закладі не розроблені конкретні вимоги до оформлення характеристик, то доречно скористатися орієнтовним планом, аби врахувати найважливіші моменти в роботі вихователя у міжатестаційний період.

ПІБ педагогічного працівника, освіта.

Бажано перелічити всі курси підвищення кваліфікації, курси перепідготовки, які пройшов вихователь у міжатестаційний період. При цьому вказують на обсяг курсів, їх повну назву, номери отриманих свідоцтв, сертифікатів тощо.

Також зазначають стаж педагогічної роботи і проміжок час, який педагог пропрацював у закладі.

Оцінка та опис професійної діяльності

Тут охарактеризовують методику роботи вихователя в дошкільному закладі.

Щоб характеристика на вихователя ДНЗ була змістовною та професійною, згадайте основні методики та методи, які фахівець використовує у своїй діяльності. Також вкажіть, які нові освітні методи застосовує в роботі.

Варто також згадати, як педагог провадить особистісно-орієнтовану взаємодію з дітьми. У документі варто написати про особливості забезпечення умов предметно-просторового середовища задля всебічного розвитку вихованців та розвитку їхнього потенціалу.

У характеристиці важливо вказати на вмінні вихователя використовувати в роботі спеціальні методичні матеріали, обирати найбільш вдалі з них для кожного конкретного випадку.

Якщо педагогічний працівника брав участь у різноманітних конкурсах, семінарах, з’їздах, присвячених професійній тематиці, варто вказати про ці дані в характеристиці.

Не зайвим буде вказати і на рівень розвитку вихованців.

Фахівці, які мають солідний досвід роботи у закладі, на діяльність яких посилають в просторах інтернету, у друкованих виданнях, заслуговують на згадку про це в характеристиці. Підкресліть заслуги вихователя, додайте йому авторитету.

Характеристика особистісних якостей

У документі доцільно перерахувати індивідуальні особливості характеру вихователя, що впливають на його роботу в закладі дошкільної освіти.

Важливо вказати на умінні педагога знайти підхід до кожної дитини, розібратися в дитячій психології та врахувати добуту інформацію в освітньому процесі.

Характеристики на вихователів мають містити також інформацію про вміння працівника вирішувати конфліктні ситуації, справлятися з труднощами, що виникають у процесі роботи.

Важливо також підкреслити ставлення до дошкільнят, бажання навчати їх та розвивати, вміти індивідуально враховувати потреби кожної дитини.

Варто зауважити на прагненні вихователя постійно розвиватися, самовдосконалюватися, застосовувати в освітньому процесі інноваційні методики.

Характеристика вихователя має показати переваги педагогічного працівника. Важливо, щоб атестаційна комісія, читаючи текст, отримала уявлення про фахівця як про професіонала.

Секрети написання характеристики вихователя

При створенні документа акцентуйте лише на позитивних сторонах професійної діяльності педагога. Але й не прикрашайте дійсність.

Якщо вихователь не бере активної участі в професійних семінарах, виставках, проектах, ліпше не дофантазовувати. Також не варто в характеристиці завищувати показники рівня розвитку вихованців. Цю інформацію легко перевірити, і в разі обману саме вихователь вбере весь негатив.

Якщо у працівника малий досвід педагогічної роботи і «немає що описувати», можна зробити акценти на інших сторонах діяльності. Наголосіть на вмінні налагоджувати взаємини з дітьми, їхніми батьками, володінні інноваційними методиками тощо.

Завершену характеристику підписує директор закладу дошкільної освіти.

Дотримуючись орієнтовного плану, написати цей документ буде нескладно. Грамотно складена характеристика допоможе пройти будь-яку атестацію і підвищити кваліфікацію вихователю.

Корисні статті

Источник: https://www.pedrada.com.ua/article/2116-yak-pisati-harakteristiku-vihovatelya-do-atestats

Характеристика на вихованця дитячого садка: зразок і принципи складання

Характеристика на дитину в доу від вихователя до органів опіки зразок

Характеристика на вихованця дитячого садка,зразок якої повинен бути у вихователя та інших педагогів, які працюють в ДНЗ, представляє собою офіційний документ. У ньому детально описуються особистість дитини, розвиток її пізнавальних здібностей і ступінь адаптації в дошкільному закладі.

Методичні рекомендації щодо складання характеристики

Характеристика в дитячий сад дається вперше,тому важливо максимально об'єктивно описати необхідні якості дитини. Не виключено, що далі на цей документ спиратимуться шкільні педагоги та інші фахівці, що працюють з дитиною (дефектологи, психологи, соціальні працівники). Для уявлення найбільш адекватної картини розвитку малюка слід врахувати такі рекомендації:

 • спостерігати за дитиною варто в природних умовах його життя, наприклад в грі;
 • вивчення варто проводити в різних видах діяльності;
 • не допускати власних домислів;
 • дізнатися сім'ю дитину, визначити людей, які мають найбільший вплив на розвиток малюка (це необов'язково можуть бути батьки);
 • провести бесіду з цими людьми, оцінити сімейну атмосферу;
 • описати стан здоров'я малюка.

Алгоритм складання характеристики

Перед тим як написати характеристику на дитину, потрібно мати при собі план, щоб документ був інформативним і мав чітку структуру. Отже, потрібно вказати:

 • загальні відомості про малюка (анкетні дані, адреса проживання, період відвідування дитячого садка);
 • опис сім'ї (склад, статус, виховний вплив);
 • фізичне і психічне здоров'я дитини;
 • характеристика діяльності (ігрова, пізнавальна, навички самообслуговування);
 • поведінка під час занять;
 • риси характеру;
 • висновки про процес адаптації.

Соціальні відомості про дитину

Умови проживання дитини — важливий момент, який має включати характеристика на вихованця дитячого садка. Зразок документа у вихователя повинен включати такі відомості:

 • вплив сім'ї на розвиток дитини (чи єнегативні фактори для розвитку малюка — антисоціальна поведінка батьків, відсутність виховного впливу, статус неповної, опікунської або багатодітній сім'ї);
 • важкі захворювання близьких родичів, які прямо чи опосередковано можуть впливати на розвиток дитини;
 • матеріальний статус сім'ї (чи отримує дитина все необхідне для розвитку, наскільки стабільний заробіток в сім'ї).

Психолого-педагогічна характеристика на дитину в дитячому саду

Педагоги ДНЗ досить добре розбиратися нетільки в особливостях суті педагогічного процесу розвитку дитини, але і в психології цього процесу.

В іншому випадку за додатковою інформацією можна звернутися до штатного психолога, який зможе доповнити відомості про дитину.

Адже особливості психічного розвитку дитини в навчально-виховному закладі — найважливіша частина, яку включає характеристика на вихованця дитячого садка. зразок документаповинен включати такі структурні моменти:

 • в характеристиці діяльності необхідно описати: наскільки дитина опанував навичками елементарних побутових дій (чи вміє одягтися, взутися, вмитися, розчесатися, користуватися столовими та т. д.), якими видами графічної і конструкторської діяльності володіє дитина (навички малювання, ліплення, ігор з конструктором, виконання дій за аналогією і за словесною інструкцією, виконання маніпуляцій зі рахунковими паличками, написання різних ліній і т. д.);
 • участь в заняттях і ставлення до навчальноїдіяльності (залучений чи в процес, чи розуміє завдання педагога, який має темп роботи, як швидко втомлюється і відволікається, як довго вміє концентрувати увагу, як долає труднощі);
 • психологічні риси: адекватність емоційних реакцій, загальний фон настрою, вміння спілкуватися з дітьми і дорослими, елементарні знання про мораль, рівень агресивності, уміння підкорятися і інші.

Особливості ігрової діяльності

В іграх відбувається розвиток дошкільника. Саме тому опис особливостей ігрової діяльності повинна включати характеристика вихованця дитячого садка.

Зразок цієї частини документа може включати інформацію про те, як дитина проявляє себе в грі: з інтересом, ініціативно, чи правильно розуміє правила, чи є улюблені заняття, чи бере участь в сюжетно-рольових іграх і яку роль при цьому вибирає.

Чи взаємодіє з дітьми під час гри? Переносить чи свій досвід в неї? Чи всі сюжети і завдання доступні його уяві? Чи вміє змінювати зміст гри і займати лідерську позицію?

Характеристика на вихованця дитячого садка: зразок

характеристикавихованця … (назва ДНЗ)Іванової Дарини,2011 народження

Іванова Дарина відвідує … (назва ДНЗ) з 2014 року. За цей час проявила себе як добрий, життєрадісний дитина.

Даша виховується в повній сім'ї. Більше прив'язана до мами, Іванової Т. М., яка проводить з дочкою весь вільний час. Батько, Іванов А. А., в силу своєї трудової зайнятості, приділяє вихованню дитини менше часу, але проявляє непідробний інтерес до життя дочки. Сім'я матеріально забезпечена, Даша має все необхідне для життя і відвідування саду.

Дарина має відповідне віку фізичнерозвиток. Дівчинка проявляє інтерес до навчальних занять, вміє концентрувати увагу на поставленому завданню, відволікається рідко, розуміє інструкції вихователя. Даша володіє досить великим словниковим запасом, вміє читати, правильно вимовляє всі фонеми, вміє висловлювати свої думки і правильно будувати речення.

В ігровій діяльності проявляє себе ініціатором: часто пропонує сюжет гри і розподіляє ролі серед дітей. Вибирає гри побутового та соціального характеру, наприклад, «Магазин», «Салон краси», Будинок «. Любить співати, брати участь у святах. Вміє малювати, ліпити з пластиліну, відвідує музичну школу по класу фортепіано.

Даша — весела, відкрита дівчинка, адекватнореагує на похвалу і критику. Вміє ділитися з дітьми, розуміє, що таке «погано», намагається втішити іншого сумного дитини, любить тварин. Будинки має свої обов'язки: полив квітів і годування кішки.

Характеристика складена для пред'явлення за місцем вимоги.

Дата.

Підписи.

Источник: https://uk.erch2014.com/obrazovanie/84945-harakteristika-na-vospitannika-detskogo-sada-obrazec-i-principy-sostavleniya.html

Характеристика на дитину дитячого садка: зразок складання

Характеристика на дитину в доу від вихователя до органів опіки зразок

При надходженні в дитячий сад, будь-який навчальнийзаклад або для надання інформації про конкретної особистості в державні органи може знадобитися характеристика на дитину дитячого садка. Зразок складання може змінюватися в залежності від місця надання характеристики, якостей малюка (наприклад, коли у дитини недорозвинення мови, інвалідність) та необхідної інформації.

Для яких цілей може знадобитися характеристика?

Характеристика дитини дошкільного віку можезнадобитися в різних випадках. Але для кожного з них повинна бути створена повна картина життя дитини, його якостей характеру, достоїнств і недоліків, а також умов виховання. Неправильно оформлена характеристика може значно вплинути на сприйняття дитини в навчальному закладі або рішення суду.

Характеристика для навчальних закладів

Характеристика розвитку дитини найчастішепотрібно при вступі маляти в дитячий садок або школу. Вона дає можливість визначити рівень підготовки малюка, його характер, темперамент і соціальні відносини (з ровесниками, батьками і вихователями).

Характеристика для дітей з ОНР

Якщо у дитини виявлено проблеми з розвитком,характеристика надається для медичної комісії. Особливо якщо мова йде про прийняття рішення про переведення в групу з логопедичних ухилом чи інший спеціалізований навчальний заклад, велику роль відіграє характеристика на дитину дитячого садка.

Зразок її заповнення має свої особливості, вній потрібно обов'язково вказати конкретні приклади проблем. При цьому важливо врахувати, що рішення приймає не тільки лікар-логопед, але і в обов'язковому порядку дитячий психіатр, який спілкувався з малюком.

Характеристика для держустанов

Дитяча характеристика на дитину можезнадобитися і для надання її в суд або опікунські ради. У таких характеристиках обов'язково необхідно вказати, як розвиваються відносини між батьками і малюком (наприклад, чи достатньо мати або батько займаються вихованням, і чи немає у них алкозалежності та інших шкідливих звичок).

Хто займається складанням характеристики?

У написанні характеристики беруть участь вихователь, логопед і дитячий психолог.

Завданням вихователя є опис загальнихповедінкових факторів конкретної особистості, її здатності справлятися зі складними ситуаціями, швидко адаптуватися до нових обставин або колективу. А також опис загальних відомостей, які містить характеристика на дитину. Зразок переліку пунктів, які необхідно включити в характеристику:

 1. Ім'я, прізвище та по батькові.
 2. Дата народження.
 3. Місце народження та місце фактичного проживання.
 4. Склад сім'ї.
 5. Частота відвідування дитячого садка і частотапропусків (через хворобу, сімейні обставини та іншим факторам). При пропуску через стан здоров'я обов'язково вказується, яким захворюванням це було обумовлено і на який термін.

Логопед аналізує мовні здібності іправильність вимови, після чого ставить при необхідності діагноз і призначає курс занять. В особливих випадках можливе направлення дитини в спеціалізовану групу або навчальний заклад.

Психолог може як складати персональнухарактеристику по своїй сфері, так і доповнювати основну, яка написана вихователем. Перш ніж визначити здібності малюка, проводиться тест. Він полягає в малюванні дитиною людини. Потім психолог по малюнку аналізує психічний стан особистості і особливості характеру.

Освітлення всіх аспектів життя малюка забезпечуєсаме характеристика на дитину. Зразок її виконання може відрізнятися в деяких пунктах, але загальна картина повинна давати повну інформацію про особу.

Основні моменти написання характеристики для дитячого садка

При надходженні в дитячий сад подібне описскладають батьки. Необхідно, щоб була якомога повнішої характеристика на дитину дитячого садка. Зразок її повинен включати в себе максимальну кількість якостей, які найбільш характерні для дитини. До них можна віднести:

 • Режим дня — батьки повинні вказати, коли дитина лягати спати, прокидається, час прийому їжі, прогулянок і активних ігор.
 • Особливості харчування — наявність алергічних реакцій на певні продукти, переваги дитини і продукти, які він категорично не вживає в їжу.
 • Захоплення — улюблені ігри, заняття. Важливо вказати, чи відвідував малюк розвиваючі школи для дітей або інші дитячі заклади, які справи дитина може і любить виконувати, а якими категорично відмовляється займатися.
 • Характеристика дитини дошкільного віку повинна містити відомості про здатність малюка спілкуватися з ровесниками, його стосунках в компанії, здатності затівати гри або підтримувати інших дітей.
 • Здатність дитини самостійно виконуватинескладні доручення і гігієнічні процедури. Найчастіше під час вступу до сад від дитини потрібні вміння самому їсти, одягатися, переодягати піжаму, вмиватися, відвідувати туалет.
 • Поведінка в складних ситуаціях — наприклад, реакція дитини на критику або заборони. Це може бути істерика, плач, маніпулювання, протести і інше.
 • Посидючість малюка і його здатність швидко перемикати увагу між різними видами діяльності.

психологічна характеристика

Психологічна характеристика дитини включає в себе, крім основних відомостей, такі пункти:

 1. Швидкість адаптації до змін обстановки або колективу і взаємодія зі своєю групою.
 2. Латералізація дитини. Залежно від провідної руки малюка можна робити висновки про його сильні і слабкі сторони характеру, багатьох характеристиках його темпераменту і навчальних схильності (математик або філолог).
 3. Спосіб найкращого сприйняття інформації дитиною (може бути зоровий, слуховий, тактильний або мати порушення сприйняття).
 4. Уважність дитини і його пам'ять — швидко він засвоює отриману інформацію і ступінь його зацікавленості певними предметами.
 5. Особливості поведінки дитини під час ігор.
 6. Навички в побуті — здатність виконання поставлених завдань і досягнення необхідного результату.
 7. Соціальні якості — товариськість, комунікабельність, відкритість для нових знайомств, лідерські здібності.

Можливі недоробки при складанні характеристики

Недостатня увага до такого важливого дії,як написання дитячої характеристики, може спричинити за собою серйозні проблеми зі сприйняттям дитини в новому навчальному закладі і його відносинах з однолітками. До недоліків можна віднести:

 • Відсутність деяких обов'язкових пунктів.
 • Характеристика виконана у невідповідності до вимог (особливо коли вона потрібна для опікунських органів або медичної комісії).
 • Відсутня інформація про здібності дитини сприймати навчальну інформацію.
 • Чи не важливі моменти розписані дуже докладно, в той час як відсутній важливий інформаційний блок.

Характеристика виглядає незавершеною через відсутність загальних висновків.

Тільки при ретельному спостереженні та оцінціповедінкових реакцій може бути створена повноцінна характеристика на дитину дитячого садка. Зразок її написання також повинен бути повністю вивчений, це допоможе уникнути недоліків при складанні.

>

Источник: https://uk.stuklopechat.com/dom-i-semya/20592-harakteristika-na-rebenka-detskogo-sada-obrazec-sostavleniya.html

Характеристика на дитину в ДНЗ від вихователя групи

Характеристика на дитину в доу від вихователя до органів опіки зразок

Якщо дитина — вихованець дитячого садка, відустанови завжди може бути потрібним на нього характеристики.

Запросити її мають право або батьки (один з них), або інші законні представники (опікуни, директор дитячого будинку). Ця вимога федерального закону «Про персональні дані».

Можливий також запит від прокуратури або суду у кримінальній справі. Іншим особам характеристика на дитину в ДНЗ від вихователя не надається.

Вимоги до оформлення документа

До складання характеристики залучаються всіфахівці, що працюють з дитиною: педагог-психолог, логопед, медична сестра. При її написанні можуть бути використані всі наявні в розпорядженні дитячого закладу документи:

• медична карта, де є дані про стан здоров'я дитини;

• матеріали діагностичних досліджень, їх відповідність об'єктивним програмним показниками норми, динаміка розвитку;

• відомості про сім'ю.

Характеристика на дитину в ДНЗ від вихователяпідписується завідувачем дитячим садом і завіряється печаткою установи. Незважаючи на відсутність затверджених форм її складання, на неї поширюються основні вимоги діловодства.

Це повинен бути друкований текст з назвою документа, чітким зазначенням, на кого складено і в яку організацію надається. Внизу проставляється дата.

Через деякий час можуть запросити повторну характеристику, тому вихователю доцільно вести щоденник спостереження за дитиною, щоб відзначити зміни, що відбулися.

Вимоги до змісту

При визначенні рівня розвитку дитини длявироблення правильного підходу до його подальшого навчання необхідно розкрити, як він засвоює програму дошкільного закладу.

Це може знадобитися для надання даних в територіальну психолого-педагогічну комісію, якщо виникли побоювання у відставанні малюка в розвитку або якщо йому потрібен переклад в логопедичну групу.

Також папір може бути потрібна для загальноосвітньої школи, коли він випускається з дитячого саду і в разі оформлення інвалідності.

Тоді пишеться характеристика на дитину в ДНЗ від вихователя, приклад якої наведено нижче. У ній повинні бути відображені такі факти:

 • Малюк під час занять: наявність інтересу, з якими складнощами стикається і наскільки здатний їх самостійно подолати, як сприймає допомогу дорослих, доставляє йому труднощі перемикання на різні види діяльності, як він сам оцінює результати діяльності.
 • Дитина в грі: використання предметів, мови, вміння самостійно організувати ігрову діяльність, взаємодія з іншими учасниками гри, розуміння своєї ролі, поведінку в конфліктних ситуаціях.
 • Дотримання дитиною режимних моментів: розвиненість навичок самообслуговування, дотримання гігієнічних норм, особливості прийому їжі, сну, активність при прогулянках.

Характеристика на дитину в ДНЗ від вихователя з описом внутрісімейної ситуації

Для прийняття рішення про можливе жизнеустройстведитини від дитячого садка потрібно розгорнутий документ з описом внутрісімейної ситуації. Може знадобитися характеристика на дитину в ДНЗ від вихователя до суду або комісії у справах неповнолітніх, якщо виявлено порушення у виконанні батьківських обов'язків щодо вихованця дошкільного закладу.

Справа буде розглядатися в судовій інстанціїпри розбіжності подружжя з питання місця проживання дитини або порядку його спілкування з родичами; в разі позову про позбавлення або обмеження їх в батьківських правах; після заведення кримінальної справи, за якою жертвою злочину став вихованець дитячого садка.

У характеристиці важливі:

 • Склад і категорія сім'ї (багатодітна, неповна,виховує дитину-інваліда, що заміщає), ступінь матеріальної забезпеченості, хто з дорослих членів сім'ї більшою мірою займається вихованням дитини: водить в дитячий сад, бере участь у виховному процесі дошкільного закладу, відвідує батьківські збори. Як батьки взаємодіють з педагогічним колективом, чи дослухаються до його рекомендацій.
 • Чи повною мірою забезпечуються потребидитини: чи відповідає одяг сезону, чи забезпечується своєчасне лікування, чи виконуються рекомендації медиків. Важливо відзначити наявність охайності, можливих страхів по відношенню до дорослих, скарг на жорстоке ставлення з боку батьків, слідів побоїв або синців невідомого походження.

Думка педагогів ДНЗ впливає на долю дитини, тому до написання характеристики слід підходити з великою відповідальністю.

Характеристика на дитину в ДНЗ від вихователя, зразок

Характеристика (ім'я, прізвище неповнолітнього),

вихованця ДНЗ № _ міста _____ гр. (Назва)

для надання в районний суд _____ району м .______

Ім'я прізвище; вік, адреса місця проживання тареєстрації (при розбіжності). Мати: ім'я, прізвище, по батькові; вік, зайнятість (робота, навчання), спільне або роздільне проживання з дитиною.

Батько: ім'я, прізвище, по батькові; вік, зайнятість (робота, навчання), спільне або роздільне проживання з дитиною, наявність реєстрації шлюбу з матір'ю.

Інші діти: імена, дати народження, статус (вказівка ​​юридичних батьків), місце навчання або роботи. Інші родичі, які проживають разом.

З якого періоду дитина відвідує ДНЗ. Звідки прибув, де виховувався раніше. Регулярність відвідуваності. Коротка характеристика адаптації. Стан здоров'я. Побутові навички. Їх відповідність віку. Пізнавальні процеси, відповідність нормі. Комунікативні навички, характер труднощів (при наявності). Особливості характеру.

Коротка характеристика сім'ї, стиль виховання. Ступінь участі кожного з батьків, інших членів сім'ї. Взаємодія з педагогічним колективом, виконання рекомендацій. Приклади, що аргументують позицію ДОУ по суті позову. Думка дитини (вказується зі слів або за результатами обстежень).

Висновки по суті позовної заяви до суду (суперечка між батьками, неналежне виховання).

Підпис завідувача ДНЗ.

Дата написання.

Источник: https://uk.trendexmexico.com/dom-i-semya/18983-harakteristika-na-rebenka-v-dou-ot-vospitatelya-gruppy.html

Характеристика дитини дитячого садка 2 років

Характеристика на дитину в доу від вихователя до органів опіки зразок

Складання характеристики на дитину входить в обов'язки працівників ДНЗ. Відомості, які зазначаються в характеристиці, повинні бути вичерпними і об'єктивними. Ми розробили приблизну схему характеристики вихованця дитячого садка, яка допоможе вихователям в їх роботі.

Матеріал по темі:
Характеристика на вихованця ДНЗ

МБДОУ «Дошкільний навчальний заклад №« »

ФМ дитини _______________________________________________________________

Група (вікова) _________________ Назва _____________________________

Домашня адреса _________________________________________________________

Дата народження ___________________

З якого часу відвідує ДНЗ ________________ Ця група ________________

П. І. Б. батьків, рік народження, місце роботи: _______________________________

Склад сім'ї: повна, неповна, багатодітна, наявність братів і сестер.

Хто займається вихованням дитини (мати, батько, бабуся, інші)

Приділяється достатня увага вихованню та навчанню дитини?

Успіхами дитини батьки — цікавляться / не цікавляться, батьківські збори відвідують / не відвідують, участь в житті групи приймають / не приймають (підкреслити).

Контакт вихователів з батьками (родичами) встановлено / не встановлено (уникають спілкування, конфлікт), інше (вказати) __________________________________ ___________________________________________________________________________

Взаємини з однолітками — товариський / замкнутий / агресивний / плаксивий / воліє самотність / інше (вказати) ___________________________ ___________________________________________________________________________

Взаємини з педагогами — довірчі, йде на контакт / уникає спілкування / агресивно налаштований / інше (вказати) ___________________________________________ ___________________________________________________________________________

Соматичне здоров'я — рідко хворіє / часто хворіє простудними захворюваннями / є хронічні захворювання / погано їсть / важко засинає і неспокійно спить / інше (вказати) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навички самообслуговування: чи може самостійно користуватися туалетним приладдям, вмиватися, мити руки, розчісувати волосся, чи може самостійно одягнутися, роздягнутися, взутися, зав'язувати і розв'язувати шнурки, користуватися ложкою, виделкою, чи вміє прибирати свої речі і постіль.

Ігрова діяльність: байдужість або інтерес до іграшок, улюблені ігри, чи розуміє правила гри, чи виконує їх, вносить зміна в зміст гри, доступність уявної ситуації, роль в колективній грі, поведінка в конфліктній ситуації, чи відображає свій досвід в грі, ( ні) вміє підтримувати гру.

Конструктивна і графічна діяльність. чи вміє правильно збирати матрьошку, пірамідку, складати прості фігури за зразком з рахункових паличок, виконувати будівлі з кубиків; навички малювання (будинок, дерево, людина та ін.),

Ліплення (скачати кульку, брусок з пластиліну та ін.); зображення вертикальних ліній, горизонтальних ліній, увігнутість ліній, зображення фігурок за зразком.

Ставлення до занять: не здатний контролювати свою діяльність, не доводить справу до кінця, заважає педагогу, дітям, швидко виснажуємо, працює повільно і нерівномірно, темп діяльності швидкий, але діяльність «хаотична і безглузда». Чи приймає допомогу і яку: словесну, практичну, стимулюючу, котра спрямовує, організуючу, навчальну;

Як долає труднощі, що виникають в процесі діяльності; (Не) прагне подолати, кидає роботу, піднімає за іншими, плаче, переживає і нервує, звертається до вихователю, до дітей за допомогою, самостійно шукає вихід.

Особистісні особливості: адекватність емоційних реакцій, активність або пасивність у різних видах діяльності, наявність або відсутність ініціативи, поступливість, дратівливість, пасивність в процесі спілкування з дітьми і дорослими; сором'язливість, примхливість, плаксивість, апатія, нав'язливість, боязкість; переважне настрій; поведінка. спокійне адекватне ситуації, неспокійне;

Моральні якості: адекватність відносин до рідних, однолітків, іншим людям, почуття прихильності, добра, схильність прийти на допомогу або шкодити, ображати інших, агресивність, жвавість і т. Д. Вміння підкорятися вимогам дорослих, акуратність, охайність, адекватність емоційних реакцій на схвалення і осуд.

Основна складність при взаємодії з дитиною і його сім'єю _______________

Педагог — психолог: _______________

Характеристика на дитину дитячого садка

Характеристика на дитину може стати в нагоді для пред'явлення її при вступі до школи, до суду, до органів опіки і в інші інстанції та установи. Завантажити зразок характеристики на дитину дитячого садка можна внизу статті.

Характеристка на дитину доу пишеться, як правило, безпосередньо тим вихователем, який займається його виховання в групі, також це може бути завідуюча дитячого садка. У складанні документа може брати участь і психолог ДНЗ.

У тексті дається опис поведінки дитини, особливостей його емоційного стану, рис характеру.

Пропонуємо скачати зразки інших характеристик:

Як правильно написати характеристику на дитину дошкільного віку?

У тексті потрібно вказати, кому буде пред'являтися даний документ в разі, якщо дана інформація відома. Як правило, при складанні даного документа на дошкільника заздалегідь відомо, для яких цілей вона пишеться — для вступу до школи, рішення різних юридичних питань.

У тексті потрібно вказати ПІБ дитини, дату його народження, місце народження та адресу, де проживає дошкільник, з ким проживає (склад сім'ї), стан здоров'я.

Далі пишеться, як довго дитину виховується в даному дитячому садку. Вказується, від імені кого пишеться характеристика, ким доводиться автор дитині — вихователів доу, його завідувачем.

Далі необхідно оцінити поведінку дитини, чи відвідує він із задоволення дитячий сад, як спілкується з однолітками і вихователями, які має інтереси, в які ігри частіше грає.

Також часто включається інформація про те, наскільки самостійний дитина, чи можна він сам поїсти, одягнутися, умитися і т. Д.

До яких занять та ігор має велику схильність, наскільки він ініціативний, активний і цікавий.

У текст можна включити абсолютно будь-яку інформацію, що стосується особистості дитини, виховує в ДОУ. З даного документа повинно бути зрозуміла ступінь розвитку дитини, рівень його знань і умінь.

Як приклад пропонуємо завантажити зразок характеристики на дитину ДОУ по посиланню нижче.

Характеристика на дитину дитячого садка зразок — завантажити.

Источник: http://proditey.ru/navchannya-ditej/4846.html

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий