Акт приймання здачі наданих послуг зразок

Акт здачі-приймання виконаних робіт. Зміст та правила складання документа

Акт приймання здачі наданих послуг зразок

Акт здачі-приймання виконаних робіт – це головний документ, який відображає результат взаємовигідного співробітництва сторін за раніше укладеним договором. Його складання необхідно для підтвердження виконання обома партнерами взятих зобов'язань.

Основні поняття

У ході здійснення господарської діяльності для вирішення багатьох виробничих питань підприємства часто вдаються до допомоги сторонніх організацій.

Факт співпраці у цьому разі оформляється у вигляді самостійного угоди або договору. По закінченні, виконавши взяті на себе зобов'язання, сторони повинні скласти з цього приводу спеціальний документ.

Це буде акт здачі-приймання виконаних робіт.

У ньому учасники повинні підтвердити, що кожен з них виконав свою частину домовленості. Крім цього, необхідно відзначити, що обидва вони не мають одна до одної щодо зазначеного питання ніяких претензій.

Необхідно пам'ятати, що акт здачі-приймання виконаних робіт, по суті, є підстава для розрахунків між сторонами, а значить, від нього буде залежати правильність ведення фінансового обліку і достовірність виробничих витрат.

Тому до його складання потрібно завжди підходити з особливою увагою, щоб уникнути можливих претензій з боку контролюючих органів.

Зміст документа

Після підписання акт здачі-приймання виконаних робіт передається в бухгалтерію для здійснення оплати і ведення фінансової звітності. Отже, в ньому повинні міститися всі необхідні для цього відомості:

 1. Назва документи.
 2. Вказівка сторін цієї домовленості. Зазвичай це керівники компаній, але можуть бути і уповноважені особи. В цьому випадку треба вказати номер і дату довіреності, яка надає їм такі права.
 3. Посилання на документ, який є підставою цього співробітництва. В даному випадку маються на увазі реквізити договору.
 4. Обсяги робіт, передбачені угодою.
 5. Час, виділений для виконання поставленого завдання.
 6. Відповідність зазначених обсягів попередньою домовленістю.
 7. Розмір оплати.
 8. Реквізити учасників договору, а також підписи її представників з повною розшифровкою.

Зазвичай такий документ складається у 2 примірниках, щоб у кожної сторони залишалося фактичне підтвердження конкретної співпраці.

Правила складання документа

Всі операції, що проводяться в нашій країні юридичними особами, регламентовані Цивільним кодексом Росії. Вони повинні бути підтверджені певними документами.

У питаннях возмездного надання послуг або виконання підрядних робіт сторони зобов'язані оформляти акт здачі-приймання виконаних робіт.

Зразок заповнення такого документа можна розглянути на окремому прикладі, так як не існує якої-небудь уніфікованої форми, що регламентує правила його складання.

Однак у відповідно до вимог Федерального закону від 1996 року «Про бухгалтерський облік» №129 він обов'язково повинен бути присутнім як підтвердження закінчення операції. Будь-яка організація може сама вирішити, який вигляд буде мати цей документ. Для полегшення роботи можна заздалегідь підготувати типовий бланк, залишивши в ньому пропуски для заповнення.

Він може виглядати як суцільний текст або містити в собі таблицю. Вона сприяє полегшенню сприйняття зібраної інформації. Акт неодмінно повинен бути складений на паперовому носії, а підписи сторін завірені круглими печатками компаній-партнерів.

Підтвердження надання послуг

Для прикладу можна розглянути випадок, коли підприємство звертається до стороннім організаціям з проханням про допомогу в наданні певних видів послуг.

Першим ділом в цій ситуації, як правило, складається договір. В ньому розглядаються всі подробиці майбутнього співробітництва та обговорюються заздалегідь питання оплати.

По закінченні оформляється акт здачі-приймання виконаних робіт за договором надання послуг.

Зазвичай це робить виконавець. Таким документом він засвідчує, що всі заплановані роботи повністю виконані. Для цього необхідно, щоб замовник в акті підтвердив наступні обставини:

 1. Об'єм наданої послуги. Він повинен відповідати договором.
 2. Якість виконаної роботи влаштовує обидві сторони.
 3. Розрахунок розміру винагороди.
 4. Підтвердження строків оплати.

Підписи керівників або їх представників буде свідчити про те, що всі умови дотримані. У цьому випадку виконавець може розраховувати на обіцяну винагороду, а замовник буде впевнений, що в разі будь-яких непорозумінь, він зможе пред'явити цілком обґрунтовану претензію.

Акт здачі-приймання виконаних робіт

5 Квітень 2016 Валентин

Источник: http://business-idea.com.ua/new-akt-sdachi-priemki-vypolnennyx-rabot-soderzhanie-~1.html

Акт виконаних робіт | акт наданих послуг

Акт приймання здачі наданих послуг зразок

Установа, яка отримує від сторонньої юридичної особи роботи чи послуги, має їх належно оформити первинним документом. Таким документом є акт виконаних робіт або ж акт наданих послуг. Розповімо, як його правильно оформити.

Складений нами акт виконаних робіт (наданих послуг) зразок допоможе бухгалтерові установи правильно оформити проведені господарські операції.

Бо ж не секрет, що нормотворці допоки бланк такого первинного документа не затвердили, переклавши «головний біль» з оформлення отриманих від виконавця послуг цілком на плечі бухгалтера.

Відтак саме йому і доведеться самостійно складати акт виконаних робіт або ж акт наданих послуг. А зробити це допоможуть окреслені нами поради.

Як правильно оформити акт виконаних робіт (наданих послуг)

Щоб правильно оформити будь-який первинний документ, не забувайте про його обов’язкові реквізити. Ваш акт надання послуг має їх містити.

Вимоги до реквізитів встановлює стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. Серед них:

 1. назва документа (у нашому випадку — «Акт виконаних робіт» або«Акт наданих послуг»);
 2. дата складання;
 3. назва установи, від імені якої складаєте документ;
 4. зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції;
 5. посади осіб, які відповідають за виконання господарської операції та правильність її оформлення;
 6. особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у проведенні господарської операції.

Саме обов’язкові реквізити надають документу юридичної сили та доказовості.

Крім того, ваш акт виконаних робіт (наданих послуг) може містити додаткові реквізити:

 1. ідентифікаційний код установи з Державного реєстру;
 2. номер документа;
 3. підстава для проведення операцій;
 4. дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо (абз. 3 п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88).

Та знати перелік обов’язкових реквізитів мало.

По-перше — правильно пропишіть назву. Вона має відповідати предмету договору (виконання робіт або надання послуг).

По-друге — докладно вкажіть зміст та обсяг господарської операції. Для цього вам слугуватиме таблична частина акта, що є найціннішою в частині бухобліку.

По-третє — кількість перелічених у вашому акті позицій напряму залежатиме від ступеня їх деталізації умовами договору.

По-четверте, акт виконаних робіт (акт наданих послуг) має бути щонайменше у двох примірниках — один бухгалтер залишить у себе, а другий — передасть до для виконавця послуг.

Щодо третьої позиції: якщо у договорі міститься вичерпний перелік робіт або послуг, вони докладно охарактеризовані, чітко описаний їх кількісний і вартісний зміст, тоді в акті можна обмежитися одним рядком про предмет договору. І навпаки, якщо назву послуги зазначили узагальнено, акт виконаних робіт (наданих послуг) має містити максимально уточнений перелік послуг.

Буває, що обсяг визначених договором робіт чи послуг кількісно виміряти не можна. Тоді одиницю виміру госпоперації визначаємо у натуральному та/або вартісному вираженні (абз. 1 п. 2.4 Положення № 88).

Це дає підстави у разі надання послуг, що вимірюються лише у вартісному вираженні (наприклад, юридичні послуги), одиницю виміру проставляти у гривнях.

Однак якщо, скажімо, вартість юридичних послуг залежить від тривалості витраченого часу, то за таких умов одиницю виміру доцільно зазначати в натуральному вираженні — годинах.

За усталеним правилом те, наскільки слід деталізувати зміст і обсяг госпоперації, визначають відповідальні за її проведення особи. Головне, аби особа, яка оформлятиме акт виконаних робіт (наданих послуг), повністю розкрила зміст такої операції та забезпечила ідентифікацію активів, зобов’язань, доходів або витрат, з нею пов’язаних.

Акт виконаних робіт ЗРАЗОК

Щоб правильно скласти акт виконаних робіт/акт наданих послуг, візьміть за основу зразки.

Як обрати назву документа

«Акт наданих послуг», «акт приймання виконаних робіт» — назви часто взаємозамінні. Інколи вживають поєднану назву «Акт приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт)». Яку обрати? Краще зазирнути до договору — саме в ньому прописується результат виконання: послуга чи робота? Також у договорі може бути прописана й назва документа, яким оформляються його результати.

Для оформлення другого акта, наведеного в зразку, можна було використати й форму наведеного раніше акта наданих послуг, змінивши назву документа.

Источник: https://www.budgetnyk.com.ua/article/10-yak-pravilno-oformiti-akt-nadanih-poslug

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий